אדיפונקטין

רמות גבוהות של אדיפונקטין בצעירים קשורות לתחלואה קרדיווסקולרית ולתמותה

במחקר עוקבה גדול שכלל צעירים עם רקע אתני מגוון נמצא, כי רמות אדיפונטקין גבוהות מגבירות באופן ניכר ובלתי תלוי את הסיכון למחלות ואירועי לב, לאירועים מוחיים ולתמותה

מבנה הורמן האדיפונקטין (צילום: אילוסטרציה)

אדיפונקטין (Adiponectin) הוא מרכיב משמעותי במספר מסלולים מטבוליים בגוף. מחקרים שהעריכו את הקשר שבין אדיפונקטין לתוצאים קליניים בקרב קשישים הציגו תוצאות סותרות.

מחקר זה בחן את הקשר שבין אדיפונקטין לתחלואה קרדיווסקולרית ולתמותה בקרב מבוגרים צעירים, עם רקע אתני מגוון.

בוצע ניתוח נתונים של משתתפי מחקר הלב של דאלאס (Dallas Heart Study), אשר היו ללא תחלואה קרדיווסקולריות בקו הבסיס, ועברו מדידות של רמות אדיפונקטין כללי בשנים 2000-2002.

התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה מכל סיבה שהיא על פני 10.4 שנות מעקב (בממוצע). החוקרים השתמשו במודלים לסיכונים יחסיים על שם קוקס, עם התאמה למשתנים מרובים. התוצאים המשניים שנבדקו היו תמותה קרדיווסקולרית, אירועים קרדיווסקולריים גדולים, אירועים מוחיים ואי ספיקת לב (heart failure).

עוקבת המחקר כללה 3,263 נבדקים, שגילם הממוצע 43.4, 44% מתוכם נשים ו-50% שחורים. אירעו 184 מקרי מוות (63 מתוכם מגורמים קרדיווסקולריים), 207 אירועים קרדיווסקולריים גדולים או אירועים מוחיים ו-46 מקרים של אי ספיקת לב.

מודלים רבי-משתנים שהותאמו עבור גיל, מין, רקע אתני, יתר לחץ דם, סוכרת, עישון, רמות נמוכות של כולסטרול HDL, היפרליפידמיה, רמות hs-CRP, קצב סינון גלומרולרי מוערך (eGFR) ומדד מסת הגוף (BMI) מצאו, כי עלייה ברביע של רמות האדיפונקטין נקשרה באופן חיובי לתמותה מכל סיבה שהיא (רביע 4 לעומת רביע 1: יחס סיכון, HRי 2.27, 95% רווח בר סמך 1.47-3.50), תמותה קרדיווסקולרית (רביע 4 לעומת רביע 1: HRי 2.43, 1.15-5.15), אירועים קרדיווסקולריים גדולים ואירועים מוחיים (רביע 4 לעומת רביע 1: HRי 1.71, 1.13-2.60) ואי ספיקת לב (רביע 4 לעומת רביע 1: HRי 2.95, 1.14-7.67).

נצפו ממצאים דומים כאשר אדיפונקטין נבחן כמשתנה רציף, והתוצאות היו עקביות בקרב קבוצות משנה שהוגדרו לפי גיל, מין, מוצא אתני, השמנת יתר, סוכרת, תסמונת מטבולית או רמות גבוהות של hs-CRP.

תוצאות המחקר מעידות, כי רמות גבוהות של אדיפונקטין קשורות לעלייה בתמותה ובתחלואה קרדיווסקולרית, בקרב אוכלוסייה צעירה עם רקעים אתניים שונים. ממצאים אלו עשויים לסייע בתכנון אסטרטגיות להורדת רמות האדיפונקטין, על מנת למנוע תוצאים שליליים.

מקור:
Guy Witberg, Colby R. Ayers, Aslan T. Turer, Eli Lev, Ran Kornowski, James de Lemos, Ian J. Neeland; Relation of Adiponectin to All-Cause Mortality, Cardiovascular Mortality, and Major Adverse Cardiovascular Events (From the Dallas Heart Study); The American Journal of Cardiology,Available online 31 December 2015

נושאים קשורים:  אדיפונקטין,  Adiponectin,  מטבוליזם,  קשישים,  מחקר הלב של דאלאס,  Dallas Heart Study,  תמותה כללית,  תמותה קרדיווסקולרית,  אירועים מוחיים,  אי ספיקת לב,  heart failure,  מחלה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות