מחקרים

ישנה ירידה באינטגרציה ובדיפרנציאציה של רשת החיקוי בקרב הסובלים מאוטיזם

מחקר מצא קישוריות מופחתת בתוך רשת החיקוי התפקודית, וקישוריות מוגברת מחוץ לה, המציעים כי קיימת אינטגרציה ודיפרנציאציה פחותה של הרשת בתסמונת הספקטרום האוטיסטי

15.12.2015, 00:45
תמונת MRI של החומר הלבן במוח (מקור: ויקיפדיה)
תמונת MRI של החומר הלבן במוח (מקור: ויקיפדיה)

ראיות מצטברות מצביעות על כך, שחריגוּת במוח בתסמונת הקשת האוטיסטית (ASD) מערבת חיבורים לא טיפוסיים של רשתות, אך במעט מחקרים שולבה מדידה של חיבוריות פונקציונאלית יחד עם מדדי חיבוריות מבנית.

המחקר הרב-אופני הנוכחי בחן את החיבוריות הפונקציונאלית והמבנית של רשת החיקוי (imitation network) בילדים ובבני נוער עם תסמונת הקשת האוטיסטית, וכן את הקשר שלה לסימפטומים קליניים.

דימות תהודה מגנטית תפקודי (fMRI) בזמן מנוחה ודימות מסוג DWIי (diffusion-weighted imaging) בוצעו ב-35 משתתפים עם תסמונת הקשת האוטיסטית וב-35 מקרי בקרה ללא הפרעה בהתפתחות, בני 8 עד 17. בוצעה התאמה של גיל, מין, רמת משכל ותזוזות ראש.

ניתוח פנימי של רשת החיקוי גילה ירידה כללית בקישוריות התפקודית בין אזורי חיקוי שונים בקבוצת המשתתפים עם תסמונת הקשת האוטיסטית.

ניתוח של כלל המוח הראה, שקיימת קישוריות מופחתת בתסמונת הקשת האוטיסטית באופן ממוקד באזורים הקשורים לרשת החיקוי, וקישוריות יתר נצפתה בין צמתי החיקוי ואזורים חיצוניים. מבחינת המבנה, ירידה באניזוטרופיה (anisotropy) ועלייה בממוצע יכולת הדיפוזיה נמצאו במסלולי החומר הלבן, שקשורים באופן ישיר לאזורי חיקוי מרכזיים, בהם נצפתה ירידה בקישורית התפקודית במשתתפים עם תסמונת הקשת האוטיסטית.

השינויים המיקרו-מבניים הללו בסידור החומר הלבן נמצאו קשורים עם ירידה בקישורית התפקודית וסימפטומים קשים יותר של אוטיזם.

החוקרים מסכמים, כי ממצאים אלו מראים שקיימת קישוריות לא טיפוסית ברשתות המוח התומכות בחיקוי בתסמונת הקשת האוטיסטית, קישוריות המאופיינת בדפוסים מאוד ספציפיים. מאפיינים אלו של קישוריות מופחתת בתוך, אך קישוריות מוגברת מחוץ לרשת התפקודית, מנוגדת להתפתחות טיפוסית, ומציעה כי קיימת אינטגרציה ודיפרנציאציה פחותה של הרשת בתסמונת הקשת האוטיסטית.

בנוסף, ממצאים אלו מצביעים על כך  שקישוריות לא טיפוסית של רשת החיקוי יכולה להשפיע גם על המאפיינים הקליניים של התסמונת, ומדגישים בכך את התפקיד החשוב של יכולת חברתית בסיסית בפתו-פזיולוגיה של תסמונת הקשת האוטיסטית.

מקור:
Fishman, I., Datko, M., Cabrera, Y., Carper, R. A., & Müller, R.-A. (2015). Reduced integration and differentiation of the imitation network in autism: A combined functional connectivity magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging study. Annals of Neurology, 78(6), 958-969. doi: 10.1002/ana.24533

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת הקשת האוטיסטית,  דימות תהודה מגנטית תפקודית,  רשת חיקוי,  שינויים מבניים במוח,  קישוריות המוח
תגובות