ההסתדרות הרפואית בישראל הכריזה אתמול (ג') על סכסוך עבודה, בעקבות כוונת האוצר לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי.

ד״ר ליאוניד אידלמן, יו״ר הר״י, הדגיש כי "מדובר במתווה שהופך את האסון למיידי. זוהי תוכנית חיסול ממוקדת למאות אלפי מבוטחים בתוכנית סיעודית". לדבריו, "במקום לצרף את כל אלה שאין להם ביטוח סיעודי, הופכים במתווה בלתי אנושי את אלו שיש להם לנפגעים בעת זקנה או סיעוד״.

בהודעה נכתב, כי הביטול יותיר "אלפי רופאים בגילאים מבוגרים ללא כל כיסוי או עם כיסוי חלקי, וללא התנאים המיטיבים שהשיג הארגון היציג עבורם לאורך עשרות בשנים"

ההודעה על הכרזת הסכסוך מתייחסת למעסיקים הבאים: משרדי האוצר והבריאות, קופות החולים "שירותי בריאות כללית" ו"לאומית שירותי בריאות"; ההסתדרות המדיצינית "הדסה", המרכז הרפואי "תל-אביב-איכילוב", המרכז הרפואי "בני ציון" בחיפה, בית החולים "שערי צדק", מרכז השלטון המקומי, והנהלות תאגידי הבריאות שליד בתי החולים הממשלתיים והעירוניים.

בהודעה, שהועברה כחוק לממונה על יחסי העבודה, נאמר כי מספר העובדים העתידים לקחת חלק בצעדים הארגוניים הם כל הרופאים המועסקים אצל המעסיקים הציבוריים ובסך הכול כ-16,000 רופאים.

בהודעה נכתב כי עילת הסכסוך היא "ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי של הרופאים, המהווה חלק מתנאי הרווחה המוקנים לרופאים למעלה מ-20 שנה מכוח חברותם בארגון היציג, תוך הותרת אלפי רופאים בגילאים מבוגרים ללא כל כיסוי או עם כיסוי חלקי, וללא התנאים המיטיבים שהשיג הארגון היציג עבורם לאורך עשרות בשנים".

עוד נכתב בהודעה, כי בין הסיבות הנוספות לסכסוך נמצאת "הימנעות מהסדרה מוסכמת של הנושא עם הארגון היציג, חרף השלכותיו ההרסניות על חברי הארגון היציג, תוך פגיעה במעמדו של הארגון היציג ובדרך שאינה עולה בקנה אחד עם יחסי עבודה קיבוציים".

עדיין לא נקבע מועד לתחילת ביצוע עיצומים, אם ייתרחשו.