אובדן שמיעה

מחקר ארוך טווח: שימוש בעזרי שמיעה מאט הידרדרות קוגניטיבית במבוגרים

אובדן שמיעה מגביר את קצב ההידרדרות הקוגניטיבית בקרב מבוגרים, אך שימוש בעזרי שמיעה מאט את הקצב לזה הנרשם במבוגרים ללא בעיות שמיעה

התקנת מכשיר שמיעה בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי העריך את הקשר שבין אובדן שמיעה, שימוש בעזרי שמיעה והידרדרות קוגניטיבית.

במשך 25 שנה בוצע מחקר פרוספקטיבי מבוסס-אוכלוסייה. נאספו נתונים ממחקר the Personnes Agées QUID, אשר החל בשנת 1989 ובו השתתפו 3,670 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה.

אובדן שמיעה הוערך בקו הבסיס על ידי שאלון להערכה עצמית של אובדן שמיעה. 137 משתתפים דיווחו על אובדן שמיעה חמור, 1,139 דיווחו על הפרעות מתונות בשמיעה (קושי במעקב אחר שיחה כאשר מספר אנשים מדברים בו-זמנית או כאשר יש רעש ברקע) ו-2,394 משתתפים דיווחו כי אין להם בעיות בשמיעה.

הידרדרות קוגניטיבית הוערכה על ידי מבחן קצר לאבחון מנטלי (Mini-Mental State Examinationי – MMSE), אשר בוצע בעת פגישות מעקב במהלך 25 שנות המחקר.

דיווח עצמי של אובדן שמיעה נקשר באופן מובהק עם ציון נמוך יותר ב-MMSE בקו הבסיס ובהידרדרות קוגניטיבית משמעותית יותר במהלך 25 שנות המעקב, ללא תלות בגיל, מין ורמת ההשכלה. נצפה הבדל בשיעורי השינוי בציוני MMSE במהלך 25 שנות המעקב בין מטופלים עם אובדן שמיעה שאינם משתמשים בעזרי שמיעה לבין משתתפי ביקורת.

מנגד, לא נצפו הבדלים במידת ההידרדרות הקוגניטיבית בין מטופלים עם אובדן שמיעה שהשתמשו בעזרי שמיעה לבין משתתפי הביקורת.

לסיכום, דיווח עצמי של אובדן שמיעה נקשר להידרדרות קוגניטיבית מואצת בקרב מבוגרים, אך שימוש בעזרי שמיעה מאט את ההידרדרות הזו.

מקור:
Hélène Amieva, Camille Ouvrard, Caroline Giulioli, Céline Meillon, Laetitia Rullier and Jean-François Dartigues; Self-Reported Hearing Loss, Hearing Aids, and Cognitive Decline in Elderly Adults: A 25-Year Study; Journal of the American Geriatrics Society, Volume 63, Issue 10, pages 2099-2104, October 2015
Article first published online: 20 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jgs.13649

נושאים קשורים:  אובדן שמיעה,  עזרי שמיעה,  מכשיר שמיעה,  תפקוד קוגניטיבי,  הידרדרות קוגניטיבית,  Personnes Agées QUID study,  הפרעות בשמיעה,  מבחן קצר לאבחון מנטלי,  MMSE,  מחקרים
תגובות