כמחצית מהרופאים בישראל הם מעל גיל 55, וזהו השיעור הגבוה ביותר בכל מדינות ה-OECD; כך עולה מנתונים שנכללים בדו"ח בנושא בריאות שפירסם הארגון באחרונה. הדו"ח בדק את הנעשה ב-34 המדינות החברות בארגון, וכן בקרב מועמדות להצטרפות לארגון, כמו ברזיל, רוסיה, הודו וסין.

אחוז הרופאים בישראל מעל גיל 55, לפי הדו"ח, עמד על 49% והוא הגבוה ביותר במדינות הארגון. זאת, לעומת בריטניה, שבה רק 13% מהרופאים הם מעל גיל 55. הממוצע במדינות הארגון עומד עלא 33%.

אחוז הרופאות בישראל עומד על 41% בהשוואה לממוצע של 45% במדינות הארגון. יפן הנה המדינה שבה שיעור הרופאות הוא הנמוך ביותר – 20% בלבד, בעוד שאסטוניה היא המדינה שבה אחוז הרופאות הנו הגבוה ביותר מבין המדינות – 74%.

שכרן של האחיות בישראל, ביחס לשכר הממוצע במדינה, הינו הגבוה ביותר בהשוואה ליתר המדינות החברות ב-OECD

אחד הנתונים הבולטים ביותר שנוגע למערכת הבריאות בישראל הוא זה שבדק את אחוז בוגרי הרפואה במדינה עצמה ביחס לאוכלוסיה. על פי הנתונים, על כל 100,000 תושבים ישנם 5.1 בוגרי רפואה, בהשוואה לממוצע של 11.5. אירלנד היא המדינה שבה מספר בוגרי הרפואה ביחס לאוכלוסיה המקומית הינו הגבוה ביותר – 20.3.

לעומת זאת, בשיעור הרופאים שלמדו במדינה זרה ניצבת ישראל בראש הדירוג, עם 58.5% מהרופאים שהנם בוגרי בתי ספר לרפואה בחו"ל. זאת, לעומת ממוצע של 17.3% במדינות הארגון.

הדו"ח מציין, כי בישראל נרשמה העלייה הגדולה ביותר בשכר הרופאים בשנים האחרונות. על פי הנתונים, בישראל נמדד הגידול הגבוה ביותר בשכר בין השנים 2005 ל-2013  כ-6.3% מדי שנה לרופאים מומחים, וכ-5.5% מדי שנה לרופאי משפחה.

בנוגע לאחיות, נמצא שמספרן בישראל נמצא בירידה בהשוואה לשנת 2000. ב-2013 היו 4.9 אחיות לכל 100,000, בעוד בשנת 2000 הנתון עמד על למעלה מ-7.5 אחיות לכל 100,000. הממוצע במדינות עומד על 9.1 אחיות לכל 100,000 תושבים.

נתון מדאיג נוסף ניתן למצוא ביחס שבין אחיות לרופאים. ישראל נמצאת בחלק התחתון ברשימה, עם 1.4 אחיות בלבד על כל רופא, חצי מהממוצע העומד על 2.8 אחיות על כל רופא. פינלנד מחזיקה בשיא, עם 4.7 אחיות לכל רופא.

שכרן של האחיות בישראל, ביחס לשכר הממוצע במדינה, הינו הגבוה ביותר בהשוואה ליתר המדינות. בישראל השכר עומד על פי 1.6 מהשכר הממוצע, בהשוואה ליחס ממוצע של 1.1 במדינות הארגון.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט