מחקרים

עישון וסכיזופרניה בקבוצת אוכלוסייה של נשים וגברים משוודיה

מחקר מצא, כי עישון מנבא באופן פרוספקטיבי סכיזופרניה, כי הקשר אינו נובע מהתחלת עישון לאחר אבחון המחלה וכי קיים קשר מנה-תגובה בין השניים

26.11.2015, 11:36
עישון, סיגריות (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין סכיזופרניה לעישון הינו קשר חזק, אשר חוזר על עצמו במחקרים שונים. מטרת המחקר הייתה להבהיר את הסיבות לקשר שבין סכיזופרניה ועישון.

בשימוש במודלים לחישוב סיכונים יחסיים על פי קוקס (Cox proportional hazard), ומודלים עם קבוצות בקרה המתייחסות זו לזו (Co-Relative), הכותבים ניבאו את הסיכון העתידי לקבלת אבחון של סכיזופרניה או הפרעת פסיכוזה שאינה אפקטיבית (non-affective psychosis), על פי סטטוס העישון ב-1,413,849 נשים ו-233,879 גברים, מרשומות הלידה השוודיות ומרשומות המתגייסים לצבא, בהתאמה.

הגיל הממוצע בו הוערך סטטוס העישון בנשים היה 27, ובגברים 18. הגיל הממוצע בסיום תקופת המעקב היה 46 בנשים ו-26 בגברים. יחס הסיכונים להתלקחות ראשונה של סכיזופרניה הייתה גבוהה יותר בקרב מעשנים קלים (2.21, [רווח סמך 95%: 2.56-1.90] בנשים ו-2.15 [רווח סמך 95%: 3.44-1.25] בגברים) ובקרב מעשנים כבדים (3.45 [רווח סמך 95%: 4.03-2.95] בנשים, ו-3.80 [רווח סמך 95%: 6.60-1.19] בגברים),לעומת לא מעשנים.

הקשרים הללו לא נחלשו כאשר סכיזופרניה שהחלה 5-3 שנים לאחר הערכת העישון לא הוכללה בהערכה. כאשר בוצע תיקנון לגיל, מצב סוציואקונומי, ושימוש בסמים, יחס הסיכונים ירד באופן מועט בלבד בשתי הדגימות. נשים שעישנו עד שלבים מאוחרים בהריון היו בעלות סיכון גבוהה בהרבה לסכיזופרניה לעומת נשים שהפסיקו לעשן בשלבים מוקדמים.

יחס הסיכונים המנבא התפתחות של פסיכוזה שאינה אפקטיבית באוכלוסייה הכללית, בקרב בני דודים, אחים למחצה, ובאחים שאינם מעשנים בהשוואה לקרוביהם שמעשנים כבד היה: 2.67, 2.71, 2.54, ו-2.18, בהתאמה. מודל בו זוהו כל הנבדקים בעלי קרבה, ניבא יחס סיכונים של 1.69 (רווח 95%: 2.44-1.17) לפסיכוזה שאינה אפקטיבית, בקרב התאום המעשן כבד בזוגות של תאומים מונוזיגוטים.

החוקרים מסכמים, כי עישון מנבא באופן פרוספקטיבי את הסיכון לסכיזופרניה. הקשר הזה אינו מופיע בשל התחלה של עישון בעת הגילוי המחלה, וכמו כן ברור כי קיים קשר של מנה-תגובה בין עישון וסכיזופרניה. בעוד שחלק קטן מהקשר ביניהם יכול להיות מוסבר על ידי משתנים אפידמיולוגיים מתערבים, חלק מהקשר נובע בשל גורמי סיכון גנטיים או משפחתיים.

אף על פי כן, באחים, ובמיוחד בתאומים מונוזיגוטים בהם אחד מעשן והאחר לא, הסיכון לפסיכוזה שאינה אפקטיבית גבוה במידה ניכרת בקרב המעשן.

ממצאים אלו יכולים לעזור להעריך את היתכנות של מספר מגוון של היפותזות בנוגע לקשר בין עישון וסכיזופרניה.

מקור:
Kendler, K. S., Lönn, S. L., Sundquist, J., & Sundquist, K. (2015). Smoking and schizophrenia in population cohorts of Swedish women and men: a prospective co-relative control study. American Journal of Psychiatry, appi-ajp.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סכיזופרניה,  פסיכוזה שאינה אפקטיבית,  עישון,  סיבתיות
תגובות