דיכאון

השפעת פגיעה קוגניטיבית על הערכת תפקוד במקום העבודה: תוצאות מהפרויקט הבינלאומי להפרעות מצב רוח

לפי המחקר, ירידה בתפקוד במקום העבודה יכולה להיות מוסברת על ידי פגיעה קוגניטיבית יותר מאשר על ידי חומרת הדיכאון

דיכאון ותפקוד במקום העבודה (צילום: אילוסטרציה)

רוג'ר מקינטייר וחבריו (אוניברסיטת טורונטו, קנדה);
Comprehensive Psychiatry   2015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25439523

רקע
להפרעת הדיכאון השלכות כלכליות רבות ואחת מהן היא תפקוד ירוד במקום העבודה. נבדקים עם דיכאון מג'ורי (MDD) מפספסים בקירוב כחודש עבודה בשנה. חודש זה כולל ימים של היעדרות מהעבודה וימים של נוכחות בעבודה עם יצרנות נמוכה (Presenteeism). בגלל ההשפעה השלילית של דיכאון על התפקוד במקום העבודה, חשוב לאתר גורמים שמתווכים ואחראיים לירידה זו, וזאת גם מעבר לעול הרגשי של הפרעת הדיכאון.

במדגמים נמצא שפגיעה קוגניטיבית היא מתווך עיקרי על פגיעה בתפקוד בעבודה, של הפרעות מצב הרוח. מחקרים אפידמיולוגים הראו שחולים עם דיכאון בדרגת חומרה בינונית עד קשה מדגימים פגיעה בתפקוד במקום העבודה, היעדרויות מהעבודה ואבטלה. עוד נמצא שההשפעה השלילית החזקה של דיכאון על התפקוד במקום העבודה תווכה על ידי מימדים קוגניטיביים של קשב וריכוז.

במחקר זה החוקרים ניסו לקבוע את המידה בה מדדים כגון חומרה של דיכאון ושל הפגיעה הקוגניטיבית קשורים לתפיסה סובייקטיבית של המטופל על התפקוד הכללי, לתפקוד במקום העבודה ואיכות החיים.

החוקרים שיערו שהחומרה הקלינית של דיכאון והפגיעה הקוגניטיבית אצל הנבדקים עם דיכאון ינבאו באופן משמעותי את התפקוד במקום העבודה.

שיטות
בוצעה אנליזת Post Hoc עם נתונים של 260 נבדקים עם MDD על פי ה-DSM-IV-TR, אשר השתתפו בפרויקט הבינלאומי של הפרעות מצב רוח בין ינואר 2008 ויולי 2013 שכלל 1,861 נבדקים בקנדה ובארצות הברית.

נבדקו המדדים הבאים בשאלונים מקובלים בספרות:
- תפקוד כללי פסיכו-סוציאלי על פי סקאלת ה-SDSי (Sheehan Disability Scale).
- תפקוד במקום העבודה על פי סקאלת EWPSי(Endicott Work Productivity Scale).
- חומרת הדיכאון על פי סקאלת המילטון 17.
- פגיעה קוגניטיבית על פי סקאלת ASRS – סקאלה סובייקטיבית להערכת תפקוד קוגניטיבי בחצי שנה האחרונה.
- איכות החיים על פי סקאלת Q-LES-Q.

תוצאות

1) פגיעה בתפקוד הקוגניטיבי השפיעה בצורה יותר משמעותית על התפקוד במקום העבודה מאשר חומרת הדיכאון.

2) חומרת הדיכאון השפיעה יותר מהתפקוד הקוגניטיבי על התפקוד הכללי (שנמדד על ידי ה-SDSי).

3) כמו כן, חומרת הדיכאון והפגיעה תפקוד הקוגניטיבי ניבאו פגיעה באיכות החיים.

מסקנות
גם פגיעה קוגניטיבית וגם חומרת הדיכאון קשורים לפגיעה בתפקוד הכללי, לתפקוד במקום העבודה ולאיכות החיים. הם מתווכים מרכזיים של ההסתגלות במקום העבודה בקרב מבוגרים עם דיכאון. נראה גם שהפגיעה הקוגניטיבית משפיעה על התפקוד במקום העבודה, גם לאחר שיפור במצב הרוח. ממצאי המחקר מחזקים מחקרים נוספים שמצאו שמימדים קוגניטיביים כגון קשב וריכוז מתווכים את השפעת הדיכאון על תפקוד במקום העבודה.

כמו כן, ממצאי המחקר מצטרפים למחקרים בתחום הסכיזופרניה וההפרעה הביפולרית שמראים שפגיעה קוגניטיבית חשובה לתפקוד של נבדקים אלו ומהווים ממצא יחסית חדש בתחום הדיכאון.

כוחו של מחקר זה הוא בתוקף שלו. קודם כל סוג הנבדקים במחקר זה הם מטופלים "אמיתיים" שפוגשים בקליניקה היומיומית הפסיכיאטרית אשר הופנו מהרפואה הראשונית וע"י רופאים ממקצועות אחרים (Real World Patients). כמו כן המדגם הוא גדול ומייצג, דבר שמאפשר בחינה מדוקדקת יותר של הקשר בין המשתנים שנבחרו. ולבסוף, החוקרים בדקו מטופלים אשר מועסקים בצורה פעילה (בעבודה או התנדבות), כך שאפשר היה לבדוק התפקוד במקום העבודה והגורמים המשפיעים עליו.

מגבלות המחקר כוללות הכללת מטופלים רבים עם נתונים חלקיים, חוסר קבוצת ביקורת והעובדה שהנתונים הינם הערכות בזמן ה-baseline. יהיה צורך לחקור אם יחולו שינויים בציונים השונים אצל הנבדקים שטופלו בהצלחה באפיזודה הדיכאונית. מגבלה נוספת היא שהחוקרים ביקשו מהמטופלים לדווח על המצב הקוגניטיבי הסובייקטיבי שלהם בששת החודשים האחרונים וניסו לקשר זאת לתפקוד בעבודה הסובייקטיבי שלהם בשבוע האחרון. החוקרים מציינים גם מגבלה של היעדר קבוצת ביקורת. מגבלה אחרונה הינה היעדר הערכה מערכתית ומקיפה של התפקוד הקוגניטיבי עם מדידות אובייקטיביות ו\או סובייקטיביות, אלא הסתמכות של מדד קוגניטיבי שלא עבר תיקוף כמדד מייצג נפרד לתפקוד קוגניטיבי כללי.

למרות המגבלות, החוקרים סבורים שהממצא הבולט במחקר זה הינו שהירידה בתפקוד במקום העבודה יכולה להיות מוסברת על ידי פגיעה קוגניטיבית יותר מאשר על ידי חומרת הדיכאון. טיפול בפגיעה הקוגניטיבית אצל מטופלים עם דיכאון עשוי לשפר את התפקוד במקום העבודה.

מחקר זה מומן על ידי חברת לונדבק קנדה.

תרגם וערך: פרופ' יוליאן יאנקו

נושאים קשורים:  דיכאון,  MDD,  היעדרות מעבודה,  הפרעות מצב רוח,  דיכאון מאג'ורי,  מחקרים
תגובות