סוכרת

סמנים ביולוגים להתקדמות מהירה של מחלת כליות כרונית בסוכרת סוג 2

מחקר איתר מספר קשרים חדשים בין סמנים ביולוגים להתקדמות המחלה, וכן נמצא כי יכולת הניבוי יכולה להשתפר על ידי השימוש בהם

21.10.2015, 12:14
מחלת כליות כרונית (צילום: אילוסטרציה)

החוקרים ביקשו להעריך את היכולת של מספר רב של סמנים ביולוגים הנמצאים בסרום לנבא את ההתקדמות המהירה של מחלת כליות כרונית במטופלים עם סוכרת סוג 2.

בוצע מחקר מקרה-ביקורת (case–control design), המובלע בתוך מחקר פרוספקטיבי, שכלל מטופלים עם קצב סינון פקעתי מוערך (eGFR) של 60-30 ml/min/1.73 m2. במהלך תקופה של 3.5 שנים מבין המטופלים במחקר ה- Go-DARTSי, 154 הראו ירידה גדולה יותר מ-40% בקצב הסינון הפקעתי המוערך ו-153 נותרו ברמת קצב סינון גבוהה מ-95% מזמן הבסיס.

סך הכול נמדדו 207 סמנים ביולוגים, ובכדי לבחור קבוצה מצומצמת יותר של סמנים שהיו בעלי קשר מקסימלי להתקדמות המחלה נעשה שימוש ברגרסיה לוגיסטית. בנוסף אליהם נכללו סמנים קליניים כולל: גיל, מין, המוגלובין A1c, קצב סינון פקעתי מוערך ואלבומינוריה. על ידי תוקף צולב נקבע מספר הסמנים הביולוגיים שיש להכליל, ושכדאי להעריך על מנת לקבל יכולת ניבוי הטובה ביותר.

בסופו של דבר, 30 סמנים הראו קשר מובהק עם התקדמות מהירה של המחלה, בתקנון למאפיינים קליניים. שילוב של 14 סמנים ביולוגים הגדיל את האזור מתחת לעקומת ROC מ-0.706 (בשימוש בנתונים קליניים בלבד) ל-0.868.

מבין הסמנים הביולוגים הנבחרים נכללו גורם גידול 21 של פיברובלסטים (fibroblast growth factor-21), היחס בין די-מתיל ארגינין סימטרי ללא סימטרי, 2β מיקרוגלובולין, 16C אציל-קרניטין, וKIM-1י (kidney injury molecule-1).

שימוש במידע קליני נוסף, כולל שיפוע ירידת קצב הסינון הפקעתי לפני זמן הבסיס, שיפר את יכולת הניבוי, אך פחות מהשיפור שנראה בשימוש בסמנים ביולוגיים (האזור מתחת לעקומת ה-ROC: 0.793).

החוקרים מסכמים, כי זוהו מספר קשרים חדשים בין סמנים ביולוגים להתקדמות מחלת כליות כרונית. כמו כן, נמצא כי שימוש במספר קטן של סמנים ביולוגים יכול לשפר את יכולת הניבוי של התקדמות המחלה.

מקור:
Looker, H. C., Colombo, M., Hess, S., Brosnan, M. J., Farran, B., Dalton, R. N., . . . Colhoun, H. M. (2015). Biomarkers of rapid chronic kidney disease progression in type 2 diabetes. Kidney Int, 88(4), 888-896. doi: 10.1038/ki.2015.199

נושאים קשורים:  סוכרת,  אפידמיולוגיה,  מחלת כליות כרונית,  סמנים ביולוגיים,  מחקרים
תגובות