חדשות

גם ב-2014: נמשך הגידול בהוצאה של משקי בית על בריאות בישראל

נתונים שפירסם הלמ"ס שלשום מעלים, כי בשנה שעברה עלתה ההוצאה הממוצעת של משק בית על בריאות ל-884 שקל בחודש, לעומת 827 שקל ב-2013

תקציב מערכת הבריאות. אילוסטרציה

בסוף השבוע פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממצאים ראשונים מהסקר השנתי בנוגע להוצאות משקי הבית בישראל לשנת 2104.

מהדו"ח עולה, כי ההוצאה הממוצעת של משק בית על בריאות עלתה לעומת 2013 – מ-827 שקלים בחודש ל-884 שקלים - כלומר עלייה של 684 ש"ח בשנה למשק בית בישראל.

שני העשירונים העליונים ("החמישון העליון") מוציאים על בריאות פי 3.36 בהשוואה ל"חמישון התחתון": 1,441 שקל בממוצע לחודש, לעומת 429 שקלים.

ליצמן: "מטרתנו לפעול על-מנת להקל על האוכלוסייה ולצמצם את העלויות ואת ההוצאות של משקי הבית על בריאות"

ההוצאה על בריאות כאחוז מכלל הוצאות משקי הבית עמדה ב-2014 על 5.9%, לעומת 5.7% ב-2013. הגידול הריאלי בהוצאה על בריאות עמד על 6.1%, לעומת גידול של 3.3% מתוך כלל ההוצאה על תצרוכת.

לפי הלמ"ס, ניתוח נתוני ההוצאה על בריאות כאחוז מכלל ההכנסה מראה את הרגרסיביות של ההוצאה על בריאות: 7.7% מסך ההוצאה בחמישון התחתון, לעומת 4.9% מסך ההוצאה בחמישון העליון.

שר הבריאות יעקב ליצמן הגיב על נתוני הסקר ואמר, כי "צמצום העלויות בתחום הבריאות מהווה חלק מרכזי במדיניות החברתית שאנו מובילים במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות. הובלנו בהצלחה מספר מהלכים פורצי דרך, רפורמות חשובות ויוזמות שונות, שהביאו לחיסכון משמעותי בהוצאות משקי הבית על בריאות. בראשם: רפורמת טיפולי השיניים לילדים, ביטול אגרת טיפת חלב, הורדת מחירי תרופות".

לדברי השר ליצמן, "נמשיך במדיניות זו ביתר הנושאים העומדים כעת על סדר היום במערכת הבריאות, ביניהם רפורמת הסיעוד, התוכנית הלאומית ל-MRI, הכנסת תרופות מצילות חיים לביטוחי השב"ן ועוד. מטרתנו לפעול על-מנת להקל על האוכלוסייה ולצמצם את העלויות ואת ההוצאות של משקי הבית על בריאות".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף: "אנחנו מחויבים לפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, לצד הבטחת הזמינות והנגישות של כל אזרח בישראל לשירותי הבריאות. התוכניות של המשרד בנושא חדרי המיון, מכשירי MRI, קיצור תורים, העסקת רופאים במעמד של 'פולטיימרים', וכן בתחום הסיעוד יובילו, כך אנו מאמינים, הן לחיזוקה של מערכת הבריאות והן לשינוי מגמה בהוצאה הפרטית על בריאות."

נושאים קשורים:  חדשות,  הוצאה ממוצעת על בריאות,  משקי בית,  למ"ס,  רפואה פרטית,  ביטוחים רפואיים,  משרד הבריאות
תגובות