ישראל

שיעור גבוה של מקרי אנמיה בקרב נשים בדואיות בדרום הארץ

כך מצא מחקר שהשווה את המצב בקרב נשים ממוצא בדואי בגיל הפיריון, לעומת נשים ממוצא יהודי באותו האזור; בשתי הקבוצות נרשמה היענות נמוכה לטיפול

10.09.2015, 09:20
העיר הבדואית רהט (צילום: הדס פרוש / "פלאש 90")

קיים אי-שוויון במדדי הבריאות בין קבוצות אתניות שונות המתגוררות באותו איזור בישראל, אשר אמורות לקבל את אותם שירותי בריאות. אנמיה היא בעיה גלובלית, ולמרות ששכיחותה אינה גבוהה במיוחד בישראל, עד עתה לא הוערכו ההבדלים בשכיחות של אנמיה בין קבוצות אתניות שונות בישראל.

המחקר הנוכחי העריך את ההבדלים בשכיחות אנמיה בין נשים בדואיות לבין נשים יהודיות בגיל הפוריות בדרום הארץ.

מחקר תצפית רטרוספקטיבי זה התבסס על נתונים מגיליונות רפואיים ממוחשבים. מבין כלל הנשים שנבדקו במרפאות המחקר ועברו ספירת דם מלאה - 7,871 היו עם רמות המוגלובין של 11 גרם לדציליטר או פחות.

הנשים היהודיות, בהשוואה לנשים הבדואיות, נטו להיות מבוגרות יותר (גיל ממוצע: 31.7 לעומת 29.7), נטלו גלולות למניעת היריון בשיעור גבוה יותר (24.2% לעומת 9.9%), ודבקו בנטילת הגלולות (81.1% לעומת 61.9%).

מנגד, לנשים בדואיות, בהשוואה לנשים היהודיות, היו יותר ילדים (3.7 לעומת 1.9) ויותר נשים בדואיות היו בהיריון במהלך תקופת המחקר (49.3% לעומת 35.0%).

סוגי האנמיה הנפוצים ביותר היו מחסור בברזל ואנמיה של מחלה כרונית. בקרב נשים יהודיות בלטו בעיקר שני סוגי אנמיה – אנמיה של מחלה כרונית (18.1% לעומת 9.7% בקרב נשים בדואיות) ומחסור בחומצה פולית (3.3 לעומת 2.2). שיעורי ההיענות לטיפול באנמיה בשתי הקבוצות היו נמוכים מאוד.

שלושה גורמים שנמצאו קשורים לאנמיה חמורה, עם רמות המוגלובין הנמוכות מ- 8 גרם לדציליטר, היו שייכות למוצא בדואי (יחס סיכוי [OR] י1.295), שימוש בגלולות למניעת היריון (ORי 0.419) והיריון (ORי 0.447).

החוקרים סיכמו, כי נשים בדואיות נמצאות בסיכון מוגבר לאנמיה. ההיענות לטיפול באנמיה נמוכה הן בקרב נשים בדואיות והן בקרב נשים יהודיות. יש להתייחס לממצאי המחקר במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת פערי אי-השוויון במערכת הבריאות הישראלית.

מקור:
Yulia Treister-Goltzman, Roni Peleg, Aya Biderman
Anemia among Muslim Bedouin and Jewish women of childbearing age in Southern Israel; Annals of Hematology, July 2015, Date: 28 Jul 2015

נושאים קשורים:  ישראל,  שירותי בריאות,  אנמיה,  בדואיות,  יהודיות,  גלולות למניעת הריון,  המוגלובין,  אנמיה של מחלה כרונית,  מחסור בברזל,  מחסור בחומצה פולית.,  מחקרים
תגובות