הפרעה בתפקוד הלב

תפקוד חדר שמאל מידרדר בעקבות השתלת ריאה

מחקר מצא, כי בעוד השתלת ריאה משפרת את תפקוד החדר הימני, התפקוד הסיסטולי והדיאסטולי של החדר השמאלי מידרדרים באופן ניכר לאחר ההשתלה

ניתוח השתלה (צילום: אילוסטרציה)

תפקוד לבבי לקוי נחשב כהתוויית-נגד (contraindication) להשתלת ריאה. מאחר ותפקוד חדר ימין אמור להשתפר לאחר השתלת ריאה, תפקוד לקוי של חדר שמאל הוא אשר קובע לרוב את הכשירות להשתלת ריאה.

עם זאת, שינויים בתפקוד הלבבי לפני ואחרי השתלת ריאה לא נבחנו עדיין כראוי. מסיבה זו סקרו החוקרים בדיקות אקו-לב שבוצעו ב-49 מושתלי ריאה לפני ואחרי ההשתלה וכן תוצאות מבחן מאמץ (cardiopulmonary exercise tests).

כל המטופלים הראו שיפור מובהק לאחר השתלת ריאה ביכולת ביצוע פעילות גופנית וכן במאפייני חדר ימין, כפי שהוערכו באקו-לב (שינוי ב-RV fractional area change: מ-36.7% טרם ההשתלה ל-41.5% אחריה, RV strain: מ-15.5- ל-18.0-, RV E/E: מ-8.4 ל-7.7).

מקטע הפליטה של חדר שמאל לא השתנה בעקבות השתלת הריאה (מ-58.7 ל-57.5), אך 20 מטופלים הראו ירידה הגבוהה מ-10% במקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר השתלת הריאה (מ-61.5% ל-47.3%) ועלייה ב-LV E/E′ (מ-11.8 ל-12.9).

ניתוח רגרסיה לוגיסטי רב-משתנים העלה כי LV E/E′ טרם ההשתלה נקשר לירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר השתלת הריאה (יחס סיכוי: 1.38). זאת ועוד, נתונים של מטופלים עם strain הראו כי strain נמוך בחדר שמאל טרם ההשתלה קשור באופן בלתי תלוי לירידה במקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר השתלת הריאה (יחס סיכוי: 1.29).

למרות שנצפה שיפור בתפקוד חדר ימין לאחר השתלת ריאה, התפקוד הסיסטולי והדיאסטולי של חדר שמאל מידרדרים מאוד לאחר ההשתלה. תפקוד דיאסטולי לקוי של חדר שמאל לפני השתלת הריאה מגביר עוד יותר את הסיכון להידרדרות במקטע הפליטה של חדר שמאל לאחר ההשתלה.

מקור:
Tomoko S. Kato, Hilary F. Armstrong, P. Christian Schulze, Matthew Lippel, Atsushi Amano, Maryjane Farr, Matthew Bacchetta, Matthew N. Bartels, Marco R. Di Tullio, Shunichi Homma, Donna Mancini; Left and Right Ventricular Functional Dynamics Determined by Echocardiograms Before and After Lung Transplantation; The American Journal of Cardiology,
Volume 116, Issue 4, Pages 652–659

נושאים קשורים:  הפרעה בתפקוד הלב,  השתלת ריאה,  מבחן מאמץ,  מקטע פליטה חדר שמאל,  תפקוד חדר שמאל,  ventricular strain,  מחקרים
תגובות