מדד שיא זרימת האוויר מהאף

האם מדד שיא זרימת האוויר מהאף שימושי על מנת להעריך חסימת אף בחולים עם נזלת אלרגית?

מחקר מצא קשר הפוך חלש בין שיא זרימת האוויר בשאיפה לבין המידע הסובייקטיבי שהמתקבל מהחולים, ולכן ייתכן כי מדד זה יכול להיות שימושי בהערכת חסימת אף במטופלים עם נזלת אלרגית

03.09.2015, 12:23
נזלת אלרגית (צילום: אילוסטרציה)

אחד הסימפטומים המפריעים ביותר של נזלת אלרגית (allergic rhinitis) הינו חסימת האף. קיים צורך בפרמטרים אובייקטיביים על מנת לבצע הערכה קלינית של החסימה, כיוון שתפיסתם של חולים רבים אינה חדה.

במחקר זה, החוקרים ביצעו השוואה בין מדידות של שיא זרימת האוויר מהאף בשאיפה (peak nasal inspiratory flow – PNIF) ושיא זרימת האוויר מהאף בנשיפה (peak nasal expiratory flow – PNEF) במטופלים עם נזלת אלרגית ובנבדקים ללא סימפטומים, ובדקו את ההתאמה ביניהם לבין התפיסה של חסימת האף.

בוצע מחקר רוחב השוואתי בו השתתפו 64 מטופלים עם נזלת אלרגית ו-67 נבדקים ללא סימפטומים, בין גיל 16 לגיל 50. נבדקה שיא זרימת האוויר מהאף בנשיפה (PNIF) ובשאיפה (PNEF) בכל החולים. כמו כן, בוצעה הערכה סובייקטיבית של הסימפטומים על ידי מדד VASי (visual analogue scale) ושאלונים על הסימפטומים.

בהשוואה לקבוצת הביקורת ללא הסימפטומים, במטופלים עם נזלת אלרגית ערכי שיא זרימת אוויר בנשיפה ושאיפה היו נמוכים יותר. לא נמצאה קורלציה בין התוצאות הסובייקטיביות במדד VAS לבין התוצאות במדידת PNIF או במדידת PNEF.

עם זאת, כן נמצא קשר הופכי חלש בין תוצאות מדידת שיא זרימת האוויר מהאף בשאיפה (PNIF) לבין דירוג הסימפטומים.

החוקרים מסכמים, כי יתכן שמדידות אובייקטיביות של חסימת האף, בייחוד מדידת שיא זרימת האוויר מהאף בשאיפה, יכולות לספק מידע שימושי על מאפייני המחלה, מידע שונה מזה המתקבל על ידי החולה ומושפע מתפיסתו הסובייקטיבית של החולה.

מקור:
Martins de Oliveira, G. M., Rizzo, J. A., Camargos, P. A., & Sarinho, E. S. (2015). Are measurements of peak nasal flow useful for evaluating nasal obstruction in patients with allergic rhinitis? Rhinology, 53(2), 160-166. doi: 10.4193/Rhin14.048

נושאים קשורים:  מדד שיא זרימת האוויר מהאף,  נזלת אלרגית,  תפיסת החולה,  מחקרים
תגובות