דעות

מערכת הבריאות זקוקה לטיפול שורש ולא רק לצעדים בכוון הנכון

המהלכים הכלולים בפרק הבריאות בהצעת חוק ההסדרים הם בכיוון הנכון, אולם אין בהם די כדי לעצור או לשנות את מתווה ההתפתחות של ענף הביטוחים הפרטיים

השנה מלאו 20 שנה לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אשר הושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, ושיצר מהפכה במערך יחסי המבטח, המבוטח והמדינה.

למול מהפכה יזומה זו שביצע החוק בענף ביטוחי הבריאות בישראל, התרחשה בעשור האחרון מהפכה סמויה הפוכה, אשר פגעה ושחקה את עקרונות היסוד שבחוק – מהפכת ביטוחי הבריאות הפרטיים.

בתוך פחות מעשור, הפכה ישראל לשיאנית בהיקף ביטוחי הבריאות הפרטיים (ביטוחי בריאות משלימים ומסחריים). הוצאות משקי הבית על רכישת ביטוחי בריאות פרטיים גדלו בתקופה זו פי שלושה ומספר המבוטחים בביטוחים אלו גדל פי שניים.

מגמת התפתחות זו מהווה את הסיבה המרכזית לכך ששיעור ההוצאה הפרטית על בריאות של משקי הבית בישראל עולה בהתמדה, וכפי שהעלו נתוני הלמ"ס שפורסמו בחודש שעבר - שיעור זה עומד על כ-40%.

להסדרת ענף הביטוחים הפרטיים דרושה מהפכה שעיקרה העברת הזכות לחופש הבחירה ברופא מהביטוחים הפרטיים לסל הבסיסי, תוך הפחתת תשלומי הפרמיות והעלאת תשלומי מס הבריאות

מגמת התפתחות ייחודית גם תרמה תרומה מרכזית לתופעת ההסטה הקיימת כיום במוקדים שונים של מערכת הבריאות הישראלית: ביטוחי הבריאות הפרטיים מסיטים הוצאות לביטוחי הבריאות המשלימים, ביטוחי הבריאות המשלימים שבבעלות קופות החולים מסיטים ביקושים למערכת הבריאות הפרטית (כאמצעי לחסכון בהוצאות הסל הבסיסי), רופאים מסיטים חולים למערכת הפרטית כדי להגדיל את הכנסתם ואת מכלול ההסטות הללו משלם הציבור הישראלי, הן במשכי המתנה ארוכים לפרוצדורות רפואיות במערכת הציבורית, והן בכסף רב המשולם על ידו כתשלומי פרמיות או כתשלומי השתתפות עצמית.

כנגד מגמות התפתחות אלה, מוצעים בחוק ההסדרים לשנת 2016 סדרה של צעדים, הכוללים בין השאר את ההצעות לפרסום תעריפי הרופאים הפרטיים, הטלת מגבלות על רופאים במערכת הציבורית לטיפול בחולים פרטיים, חלוקת עלות ההוצאות בין חברות הביטוח במקרים של כפל ביטוח ועוד.

בחינתם של המהלכים הכלולים בפרק הבריאות בהצעת חוק ההסדרים מלמדת שהם אכן בכיוון הנכון (חיזוק המגזר הציבורי ע"י צמצום תופעת ההסטה למגזר הפרטי והפחתת יוקר המחיה), אולם אין בהם די כדי לעצור או לשנות את מתווה ההתפתחות של ענף הביטוחים הפרטיים והשפעתו המזיקה על מערכת הבריאות הציבורית.

במקביל להצעות הכלולות בחוק ההסדרים, עלתה לאחרונה גם ההצעה לכלול תרופות חדשות בתוכניות הביטוח המשלים של קופות החולים, בנימוק שהיקף התקציב הניתן כיום להכללת תרופות חדשות בסל הבסיסי אינו מספק, ולכן יש לאפשר את הכללתן של תרופות אלה בביטוחים המשלימים של הקופות.

ההצעה לכלול בתוכניות הביטוח המשלים תרופות שאינן כלולות בסל הציבורי לא רק שאינה בכיוון הנכון, אלא שהיא עשויה להחליש עוד יותר את הרפואה הציבורית

ההצעה לכלול בתוכניות הביטוח המשלים תרופות שאינן כלולות בסל הציבורי לא רק שאינה בכיוון הנכון (חיזוק המגזר הציבורי והפחתת יוקר המחיה), אלא עשויה להחליש עוד יותר את הרפואה הציבורית ואת אמון הציבור בה.

חסרונה העיקרי של הצעה הוא בכך שהיא משתמשת במנגנון רגרסיבי של גביית כספים מהציבור כמקור למימון התרופות חדשות. הצעה זו, אם תתקבל , תחייב העלאה של תשלומי פרמיית הביטוח ,בעיקר בקרב קבוצות הגיל הגבוהות ותגרום לעלייה דרמטית בתשלומים שמשלמים החולים, שכן יותר ממחצית מעלותן של תרופות אלה תמומן כהשתתפות עצמית מכיסם הפרטי של החולים. תשלומי הפרמיה הנוספת לביטוחים המשלימים למימון התרופות החדשות, בתוספת העלייה בהתשלום הישיר של החולים, יגיעו למאות מיליוני שקל לשנה, שיתווספו למיליארדים שכבר כיום משולמים מכיסם הפרטי של החולים והמבוטחים, תשלומים המעמידים את ישראל באחד המקומות הגבוהים ביותר בעולם המערבי בשיעור המימון הפרטי, כפי שהתפרסם לאחונה על ידי הלמ"ס.

שמירה על אופייה הציבורי ואיכותה של מערכת הבריאות הציבורית מחייבת הגדלת היקף המקורות הציבוריים של המערכת, בין השאר גם למימונן של התרופות החדשות. להסדרת ענף הביטוחים הפרטיים דרושה מהפכה שעיקרה העברת הזכות לחופש הבחירה ברופא מהביטוחים הפרטיים לסל הבסיסי, תוך הפחתת תשלומי הפרמיות המשולמות כיום על ידי המבוטחים בביטוח הפרטי בחצי, והעלאת תשלומי דמי ביטוח בריאות.

שילובם של מהלכים אלה עשויים להחזיר את אימון הציבור במערכת הציבורית , להקטין את יוקר המחייה ולבטל את תופעת ההסטה העולה לתושבי מדינת ישראל בכסף, בתורים ובבריאות.

* המאמר פורסם לראשונה בעיתון "דה מרקר"

נושאים קשורים:  דעות,  מערכת הבריאות,  ביטוחים פרטיים,  ביטוחים משלימים,  חוק ההסדרים,  חוק בריאות ממלכתי
תגובות