מחקרים

דליפת שתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי

מחקר מצא, כי ניתוח בריאטרי גרם לירידה מובהקת ומשמעותית בדליפת שתן שנה ושלוש שנים לאחר הניתוח

01.09.2015, 06:53
העלייה בהיקף התביעות משקפת עלייה בתוחלת החיים וגם עלייה בהיקף הטיפולים הרפואיים הניתנים כיום בבתי החולים (צילום: אילוסטרציה)

בקרב נשים וגברים עם השמנת יתר חמורה, חסרות עדויות על השיפור בדליפת שתן שנה לאחר ניתוח בריאטרי להורדת משקל. מטרת המחקר היתה לבחון את השינוי בדליפת השתן לפני ואחרי ניתוח בריאטרי ולזהות גורמים הקשורים בשיפור ובנסיגה בקרב נשים וגברים, במהלך 3 השנים שאחרי הניתוח הבריאטרי.

ההערכה האורכית של ניתוח בריאטרי 2 (Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 2) הינה קבוצת מחקר הכוללת מטופלים מעשרה בתי חולים בארה"ב, הנמצאים בשישה אזורים גאוגרפיים שונים, שגויסו בין פברואר 2009 לפברואר 2015.

מבוגרים שעברו ניתוח בריאטרי ראשון כחלק מהטיפול הקליני שלהם על ידי מנתחים המשתתפים במחקר בין מרץ 2006 לאפריל 2009, היו במעקב במשך 3 שנים (עד אוקטובר 2012). המשתתפים ביצעו את הערכות המחקר לפני הניתוח ובכל שנה אחריו.

בוצעה הערכה של השכיחות וסוגי מקרי דליפת השתן בשלושת החודשים האחרונים לפני הבדיקה על ידי שאלונים שעברו תיקוף. דליפת השתן שכיחה הוגדרה כלפחות מקרה אחד של דליפת שתן בשבוע בזמן הבסיס, ונסיגה הוגדרה כפחות ממקרה אחד של דליפת שתן בשבוע בתקופת המעקב.

מבין 2,458 המטופלים שנכללו במחקר, 1,987 (80.8%) סיימו את ההערכות בזמן הבסיס ובתקופת המעקב. בזמן הבסיס, גיל החציון של המטופלים היה 47 (טווח גילאים: 78-18), חציון אינדקס מסת הגוף של המטופלים היה 46 Kg/M2 (טווח בין 94-34 Kg/M2), ו-1,565 מתוך 1,987 מבין המטופלים (78.8%) היו נשים.

דליפת שתן הייתה יותר שכיחה בקרב נשים (49.3%, רווח סמך 95%: 51.9%-46.9%) לעומת גברים (21.8%, רווח סמך95%: 26.1%-18.2%) (p<0.001). לאחר שנה, הירידה הממוצעת במשקל הייתה 29.5% (רווח סמך 95%: 30.1%-29.0%) בקרב נשים, ו-27.0% (רווח סמך 95%: 28.6%-25.9%) בקרב גברים.

כמו כן, לאחר שנה נצפתה ירידה מובהקת בשכיחות דליפת השתן בקרב נשים (18.3%, רווח סמך 95%: 20.4%-16.4%) וגברים (9.8%, רווח סמך 95%: 13.4%7.2%) (p<0.001 עבור כל ההשוואות). שכיחות דליפת השתן הייתה גבוה יותר שלוש שנים לאחר הניתוח, לעומת שנה לאחר הניתוח הן בנשים והן בגברים (24.8%, רווח סמך 95%: 26.5%-21.8%, בנשים, ו-12.2%, רווח סמך 95%: 16.4%-9.0%, בגברים), אך נותרה נמוכה באופן משמעותי מזמן הבסיס (p<0.001 לכל ההשוואות).

ירידה במשקל הייתה קשורה באופן בלתי תלוי לנסיגה בדליפת שתן (סיכון יחסי: 1.08, רווח סמך 95%: 1.10-1.06, בנשים, ו-1.07, רווח סמך 95%: 1.13-1.02, בגברים) בירידה של 5% במשקל, כמו גם לגיל צעיר, ולחוסר הימצאות של הגבלת הליכה משמעותית.

החוקרים מסכמים, כי בקרב נשים וגברים עם השמנת יתר חמורה, ניתוח בריאטרי היה קשור בירידה משמעותית בדליפת שתן במשך 3 שנים. שיפור בדליפת שתן הינו רווח נוסף שניתן להשיג על ידי ניתוח בריאטרי.

מקור:
Subak, L. L., King, W. C., Belle, S. H., & et al. (2015). URinary incontinence before and after bariatric surgery. JAMA Internal Medicine, 175(8), 1378-1387. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.2609

נושאים קשורים:  מחקרים,  דליפת שתן,  השמנת יתר,  ניתוח בריאטרי,  ירידה במשקל
תגובות