פרוקלופריד (Prucalopride)

הקשר בין איכות חיים הקשורה לבריאות לבין סימפטומים בחולים עם עצירות כרונית: מטה אנליזה אינטגרטיבית של 3 מחקרי פאזה 3 בפרוקלופריד

טיפול בפרוקלופריד משפר משמעותית את הסימפטומים ואת איכות חייהם של חולים עם עצירות כרונית

עצירות (צילום: אילוסטרציה)

פרוקלופריד הינו אגוניסט בעל אפיניות גבוהה לקולטן 5-HT4, לטיפול בעצירות כרונית.

מטרות מחקר זה היו לחקור את הקשר בין איכות חיים הקשורה לבריאות לבין סימפטומים, בחולים עם עצירות כרונית, ולהעריך את התגובה באיכות החיים לטיפול, באמצעות מידע משולב מ-3 מחקרי פאזה 3 בפרוקלופריד.

המחקר כלל נתונים מ-3 מחקרים רב מרכזיים, כפולי סמיות, אקראיים, מבוקרי פלצבו עם קבוצות מקבילות (הרישום הממשלתי של שלושת המחקרים הקליניים: NCT00488137, NCT00483886, ו- NCT00485940).

נבדקו הקשרים בין הניקוד במדד איכות החיים הקשורה בעצירות, המוערכת על ידי החולה (Patient Assessment of Constipation-Quality of Lifeי [PAC-QOL]), הניקוד בממד הערכת סימפטומים של עצירות על ידי החולה (Patient Assessment of Constipation Symptomsי [PAC-SYM], תדירות יציאות לבין הטיפול.

החולים טופלו בפרוקלופריד 2 מ"ג (n=659) ובפלסבו (n=661) הוכללו באנליזה המשולבת. שיפור בציון ה-PAC-SYM הראה קשר חזק עם שיפור בציון PAC-QOLי (r=0.711) ושביעות הרצון (r=0.589).

לאחר 12 שבועות, PAC-QOL ושביעות הרצון השתפרו באופן מובהק (p<0.001) ומשמעותי קלינית, ב-36.5% וב-44.1% מהחולים המטופלים עם פרוקלופריד בהשוואה ל-18.5% ו-22.4% בחולים המטופלים בפלסבו, בהתאמה.

בנוסף, 39% מהמטופלים עם שיפור בשביעות הרצון של למעלה מנקודה השיגו למעלה משלוש תנועות מעי ספונטניות בשבוע, בהשוואה ל-7.4% בקבוצה ללא שיפור משמעותי בשביעות הרצון.

החוקרים סיכמו, כי שיפור ב-PAC-QOL ושביעות רצון היו קשורים בשיפור בסימפטומים של עצירות כרונית. בהשוואה לפלצבו, טיפול בפרוקלופריד שיפר באופן משמעותי את איכות החיים של המטופלים.

מקור:
Tack, J., Camilleri, M., Dubois, D., Vandeplassche, L., Joseph, A., & Kerstens, R. (2015). Association between health‐related quality of life and symptoms in patients with chronic constipation: An integrated analysis of three phase 3 trials of prucalopride. Neurogastroenterology & Motility, 27(3), 397-405.

נושאים קשורים:  פרוקלופריד (Prucalopride),  עצירות כרונית,  איכות חיים הקשורה בבריאות,  PAC-QOL,  עצירות,  מחקרים
תגובות