מחקרים

מניעת דליפת שתן בעזרת תרגילים לרצפת האגן המבוצעים תחת פיקוח לפני הלידה

מחקר מצא, כי הדרכה מפוקחת על תרגילי רצפת האגן לפני הלידה לא הניבה תוצאות טובות יותר מאשר הוראות כתובות, בהורדת דליפת שתן לאחר הלידה

31.08.2015, 10:03
תרגילים לרצפת האגן במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להשוות, באוכלוסיית של נשים בהריון הראשון, שלא נבחרה מראש, את ההשפעה לאחר הלידה של אימון שרירי רצפת האגן המבוצעת תחת פיקוח לפני הלידה על מניעת דליפת שתן, לעומת ההשפעה של הוראות כתובות על מניעת דליפת שתן.

במחקר האקראי המבוקר, שבוצע בשתי קבוצות מקבילות, 282 נשים גויסו מ-5 בתי חולים אוניברסיטאיים בצרפת. הנשים חולקו אקראית במהלך הטרימסטר השני להריון. קבוצת הפיזיותרפיה קיבלה הדרכה אישית ומפוקחת לביצוע תרגילים לפני הלידה. שתי הקבוצות קיבלו הוראות כתובות איך לבצע את התרגילים בבית.

בוצעה הערכה סמויה של הנשים בזמן הבסיס, בסוף ההיריון וכן חודשיים ו-12 חודשים לאחר הלידה. התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה חומרת דליפת השתן, שנבדקה על פי הטופס המקוצר לדליפת שתן בשאלון של International Consultation on Incontinence (טווח 21-0, ציון 5-1 נחשב כדליפת שתן קלה) 12 חודשים לאחר הלידה.

תוצאות אחרות כללו: שכיחות דליפת שתן ובעיות ברצפת האגן שהוערכו על ידי שאלונים. על מנת להעריך שינוי של נקודה אחת במדד חומרת דליפת השתן היה צורך ב-91 נשים בכל קבוצה (סטיית תקן 2.4, 0.05=α, 0.20=β).

בין פברואר 2008 ליוני 2010, הוכללו באופן אקראי 140 נשים בקבוצת הפיזיותרפיה ו-142 נשים בקבוצת הביקורת. לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בחומרת דליפת השתן, בשכיחות, או בבעיות ברצפת האגן בזמן הבסיס, בסוף ההיריון, וחודשיים או 12 חודשים לאחר הלידה.

12 חודשים לאחר הלידה, התוצאה העיקרית הייתה זמינה עבור 190 נשים (67.4%); החומרה הממוצעת של דליפת השתן הייתה 1.9 בקבוצת הפיזיותרפיה, בהשוואה ל-2.1 בקבוצת הביקורת (p=0.38).

החוקרים מסכמים, כי הדרכה מפוקחת על תרגילי רצפת האגן לפני הלידה לא הניבה תוצאות טובות יותר מאשר הוראות כתובות, בהורדת דליפת שתן לאחר הלידה.

מקור:
Fritel, X., de Tayrac, R., Bader, G., Savary, D., Gueye, A., Deffieux, X., . . . Fauconnier, A. (2015). Preventing Urinary Incontinence With Supervised Prenatal Pelvic Floor Exercises: A Randomized Controlled Trial. Obstetrics & Gynecology, 126(2), 370-377. doi: 10.1097/aog.0000000000000972

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיזיותרפיה,  רצפת האגן,  דליפת שתן לאחר לידה,  תרגול מפוקח,  הוראות כתובות
תגובות