נוגדי-דיכאון

סיכון לדימום תוך-גולגלתי בקרב מטופלים המשתמשים בנוגדי דיכאון ו-NASIDs

מחקר מצא, כי השימוש בנוגדי דיכאון יחד עם נוגדי דלקת שאינם סטרואידים היה קשור בסיכון גבוהה לדימום תוך מוחי 30 יום לאחר התחלת השילוב התרופתי

25.08.2015, 11:58
תרופות (צילום: אילוסטרציה)

קיים חשש שהפעילות ההדדית של נוגדי דיכאון יחד עם נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (non-steroid anti-inflammatory drugs – NSAIDs) אינה חיובית.

מטרת המחקר היתה לקבוע את הסיכון לדימום תוך גולגלתי בקרב חולים המטופלים בנוגדי דיכאון וב-NASIDs, בהשוואה לסיכון בקרב חולים המטופלים בנוגדי דיכאון אך לא מטופלים ב-NASIDs.

החוקרים ביצעו מחקר נטייה מותאם (propensity score matched) רטרוספקטיבי על בסיס נתונים שנאספו בין ינואר 2009 לדצמבר 2013 ממאגר הנתונים הלאומי של ביטוח הבריאות בקוריאה. במחקר נכללו מטופלים שהחלו לקבל טיפול בנוגדי דיכאון בפעם הראשונה (נקבע על פי אינדקס התאריך), ושלא היה תיעוד כי קיבלו מרשם לנוגדי דיכאון בשנה שקדמה להתחלת הטיפול.

מטופלים שאובחנו במחלה קרדיווסקולרית בשנה שלפי תחילת השימוש בנוגדי דיכאון, או לפניה, לא הוכללו במחקר. התוצאה העיקרית שנבדקה היתה הזמן עד לאשפוז הראשון בשל דימום תוך גולגלתי, בתקופה של עד 30 יום מרגע התחלת הטיפול.

לאחר שבוצעה התאמת נטייה ביחס של 1:1, בוצעו מודלי קוקס (Cox) מותאמים על מנת להשוות את הסיכון לדימום תוך גולגלתי בקרב מטופלים שקיבלו טיפול בנוגדי דיכאון בנוסף או ללא טיפול ב-NASIDs.

לאחר הערכת הנטייה והתאמתה ביחס של 1:1, קבוצת המטופלים עליהם בוצע ניתוח הנתונים כללה 4,145,226 אנשים. הסיכון לדימום תוך גולגלתי 30 יום מהתחלת הטיפול בנוגדי הדיכאון היה גבוה יותר במהלך כל תקופת המחקר בקרב המטופלים שקיבלו בנוסף טיפול ב-NASIDs לעומת מטופלים שלא קיבלו טיפול ב-NASIDs (יחס סיכונים 1.6, רווח סמך 95%: 1.85-1.32).

לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בסיכון לדימום תוך מוחי בקרב מטופלים שצרכו נוגדי דיכאון מסוגים שונים.

החוקרים מסכמים, כי על פי ממצאי המחקר השימוש בנוגדי דיכאון יחד עם נוגדי דלקת שאינם סטרואידים היה קשור בסיכון גבוהה לדימום תוך מוחי 30 יום לאחר התחלת השילוב התרופתי.

מקור:
Shin, J.-Y., Park, M.-J., Lee, S. H., Choi, S.-H., Kim, M.-H., Choi, N.-K., . . . Park, B.-J. (2015). Risk of intracranial haemorrhage in antidepressant users with concurrent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide propensity score matched study (Vol. 351).

נושאים קשורים:  נוגדי-דיכאון,  NASIDs,  דימום תוך מוחי,  מחקרים
תגובות