מחקרים

לימפומה ע"ש הודג'קין בילדות או בהתבגרות אינה פוגעת באופן משמעותי בפוריות האישה

מחקר מצא, כי השכיחות של אמהות בקרב נשים שאובחנו בילדותן או נערותן עם לימפומה על שם הודג'קין דומה לשכיחות האמהות בקרב אוכלוסיית הנשים הכללית בגיל הפוריות

12.07.2015, 11:11
לימפומה על שם הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)

מעט ידוע לגבי הסיכוי של נשים שטופלו בילדותן או נערותן לאחר שחלו בלימפומה על שם הודג'קין (Hodgkin's lymphoma) להרות וללדת. מחקר זה העריך את שיעורי הלידה בקרב נשים שאובחנו לפני גיל 18 עם לימפומה על שם הודג'קין ושרדו את המחלה, וכן להשוות בין שיעורים אלה לבין אוכלוסיית ביקורת.

במחקר אורך פרוספקטיבי זה, כללה עוקבת המשתתפות 590 נשים, שהיו מתחת לגיל 18 בעת האבחנה והשתתפו באחד מבין חמישה ניסויים קליניים לטיפול בלימפומה על שם הודג'קין בין יוני 1978 ליולי 1995.

בניתוח הנתונים נכללו נשים שהיו במעקב במשך חמש שנים לפחות והיו בנסיגה מלאה ומתמשכת, ללא ממאירות שניונית או הישנות של לימפומה על שם הודג'קין טרם הפיכתן לאמהות. הורות הוגדרה כלידה של תינוק חי.

התדירות של הורות הושוותה לזו של אוכלוסיית נשים גרמניות בגילאי 16-49, בעזרת נתונים ממפקד אוכלוסין שנערך בשנת 2012. החוקרים העריכו הורות על ידי הערכת ההיארעות המצטברת ויחסי הסיכויים (hazard ratios, HR) בין המשתנים הקשורים.

467 מבין 590 המטופלות היו תחת מעקב שנמשך בחציון 20.4 שנים (טווח: 16.3-24.8) והיו בנסיגה מלאה ומתמשכת. 228 מבין 467 (49%) המטופלות ילדו 406 ילדים (חציון של 1.78 ילד למטופלת, טווח: 1-7). שיעורי ההיארעות המצטברת של הורות היו 67% (64%-75%) ב-27.7 שנות מעקב (מספר השנים הגבוה ביותר בה מטופלת היתה תחת מעקב לפני שילדה לראשונה) ו-69% (61%-74%) בגיל 39.8 (הגיל המבוגר ביותר בו היתה מטופלת כשילדה לראשונה).

לא נמצאו הבדלים בהיארעות של הורות בין עוקבת מטופלות המחקר לבין כלל אוכלוסיית הנשים בגרמניה עבור כל קבוצת גיל שנבדקה, פרט ל-66 נשים שהיו בגילאי 40-44 בעת פגישת המעקב האחרונה, שהיו בתדירות הורות נמוכה באופן מובהק בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (40 מתוך 66 [61%] בהשוואה ל- 2,208,000 מתוך 2,847,000 [78%]).

גורמים שהיו ללא השפעה או עם השפעה מזערית על הסיכוי להורות הם פרוקארבאזין (Procarbazine) במינון מצטבר של עד 11,400 מיליגרם למטר רבוע, ציקלופוספאמיד (Cyclophosphamide - Endoxan) במינון מצטבר של עד 6,000 מיליגרם למטר רבוע, מינוני תרופות אלקליות (alkylating agent) ברמות 1-5, קבוצת תמיכה המבוססת על שלב המחלה בעת האבחון, הקרנות לבטן ומעל הסרעפת וגיל המטופלת בעת קבלת הטיפול.

הורות היתה נדירה בקרב נשים שעברו טיפולי הקרנות לאגן, בהשוואה לנשים שעברו הקרנות לאיברי הבטן ומעל הסרעפת (יחס סיכויים: 0.76).

תוצאות מחקר זה מציגות פרוגנוזה חיובית בסך הכל להורות בקרב נשים ששרדו לימפומה על שם הודג'קין בצעירותן. ממצאי המחקר יסייעו בייעוץ לנשים ששרדו מחלה זו לגבי הפוטנציאל הגדול להורות בעתיד.

מקור:
Jürgen H Brämswig, Marianne Riepenhausen, Günther Schellong
Parenthood in adult female survivors treated for Hodgkin's lymphoma during childhood and adolescence: a prospective, longitudinal study; The Lancet Oncology, Published Online: 07 May 2015

נושאים קשורים:  מחקרים,  לימפומה על שם הודג'קין,  Hodgkin's lymphoma,  הורות,  אימהות,  הקרנות,  פרוקארבאזין,  Procarbazine,  ציקלופוספאמיד,  Cyclophosphamide,  alkylating agent
תגובות