מחקרים

זיהוי מוקדם של מחלת הצליאק בילדים על ידי שימוש בנוגדני DPG

מחקר מצא, כי הבדיקה האימונו-פלורסנטית לנוגדני DGP הייתה בעלת רגישות וסגוליות גבוהות, וכן כי באוכלוסיית המחקר נוגדני DGP הופיעו מוקדם יותר מאשר נוגדני TGA

09.07.2015, 14:35
בדיקת דם (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לקבוע האם בדיקת נוגדנים כנגד פפטיד גליאדין סינטטי שעבר דה-אמינציה (Deamidated Gliadin peptides - DGP), יכולה להוות תחליף או האם היא משלימה את בדיקת הנוגדנים הנפוצה TGAי (tissue transglutaminase antibodies), באבחון של מחלת הצליאק.

החוקרים ניתחו את היעילות של בדיקת נוגדני DPG אימונו-פלורסנטית המוכרעת בזמן (time-resolved immunofluorometric - TR-IFMA) באבחון מחלת הצליאק בילדים, וכן ניתחו באופן רטרוספקטיבי את הופעתם של נוגדני DPG ביחס להמרת נוגדני (seroconversionי) TGA.

המחקר כלל 92 ילדים, בהם אובחנה מחלת צליאק על ידי ביופסיה. בדיקות דם נלקחו בזמן או מעט לפני מתן האבחנה הקלינית. קבוצת הביקורת כללה 82 ילדים בהם בדיקת ה-TGA הייתה שלילית, ושהיו חיוביים או ל-HLA (human leucocyte antigen) DQ2 או ל-HLA DQ8.

על בסיס עקומות ה-ROCי (receiver operating characteristic), נמצאו הערכים האופטימליים של בדיקה חיובית הן עבור נוגדני IgA כנגד DGP, והן עבור נוגדני IgG כנגד DGP. עבור נוגדני IgA כנגד DGP הערך האופטימלי היה 153 יחידות שרירותיות [arbitrary units], ובו רגישות הבדיקה הייתה 92.4% וסגוליות הבדיקה הייתה 97.6%, ועבור נוגדני IgG כנגד DPG, הערך האופטימלי היה 119 יחידות שרירותיות, ובו רגישות הבדיקה הייתה 97.8% וסגוליותה 97.6%.

כל 92 הילדים בהם אובחנה מחלת הצליאק נמצאו חיוביים או לנוגדי IgG או לנוגדני IgA כנגד DGP, בזמן האבחנה. הסרום לפני האבחנה של 48 מהילדים המאובחנים במחלת הצליאק נבדק רטרוספקטיבית.

הימצאותם של נוגדנים כנגד DGP הקדימו את הופעתם של נוגדני TGA ב-35 מתוך 48 הנבדקים, בזמן חציון של כשנה.

החוקרות מסכמות, כי בדיקת ה- TR-IFMA לזיהוי נוגדני DGP הראתה רגישות וסגוליות גבוהות לאבחנת מחלת הצליאק בילדים. במרבית אוכלוסיית המחקר, הימצאותם של נוגדני DGP הקדימה את הימצאותם של נוגדני TGA, ממצא המצביע על כך שיתכן כי ניתן לזהות את מחלת הצליאק מוקדם יותר על ידי בקרה על נוגדני DGP באופן תדיר, אצל ילדים עם רגישות גנטית.

מקור:
Lammi, A., Arikoski, P., Simell, S., Kinnunen, T., Simell, V., Paavanen-Huhtala, S., . . . Ilonen, J. (2015). Antibodies to Deamidated Gliadin Peptide in Diagnosis of Celiac Disease in Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 60(5), 626-631. doi: 10.1097/mpg.0000000000000666

נושאים קשורים:  מחקרים,  צליאק,  ילדים,  נוגדני TGA,  נוגדני DGP
תגובות