מחקרים

טיפול כימותרפי במקביל להקרנות משפר משמעותית את ההישרדות מקרצינומה של האף והלוע

מטה-אנליזה של כ-20 מחקרים מצאה, כי קבלת כימותרפיה במקביל להקרנות, עם וללא טיפול כימותרפי משלים, משפרת את ההישרדות ואת השליטה במחלה

02.07.2015, 15:24
טיפול כימותרפי (צילום: אילוסטרציה)

מטה-אנליזה שבוצעה בעבר על ידי Meta-Analysis of Chemotherapy in Nasopharynx Carcinoma collaborative group, ושהעריכה את היעילות שבהוספת כימותרפיה לטיפולי הקרנות עבור קרצינומה של האף והלוע (nasopharyngeal carcinoma) הראתה שיפור בהישרדות הכללית. עם זאת, יתרון זה הוגבל למטופלים המקבלים כימותרפיה והקרנות בו-זמנית.

מחקר זה נערך במטרה לעדכן את המטה-אנליזה, להוסיף מחקרים עדכניים ולחקור בנפרד את היתרון של טיפול מקביל בכימותרפיה והקרנות לעומת טיפול כימותרפי משלים (adjuvant chemotherapy).

נערך חיפוש ב- PubMed, Web of Science, Controlled Trials meta-registerי, ClinicalTrials.gov ותקצירי פגישות כדי לזהות מחקרים עם הקצאה אקראית, בין שפורסמו או לא, אשר העריכו את היעילות והבטיחות של טיפולי הקרנות עם וללא כימותרפיה בקרב מטופלים עם קרצינומה של האף והלוע ללא גרורות, וכדי להשיג מידע עדכני עבור מחקרים שנותחו בעבר במטה אנליזה.

התוצא העיקרי שנבחן היה שיעור ההישרדות הכללית. כל תוצאות הניסויים נותחו באופן משולב במודל של השפעות מעורבות. תכנית הניתוח הסטטיסטי הוגדרה מראש בפרוטוקול. כל הנתונים נותחו עם כוונה לטפל (intention-to-treat).

במטה אנליזה נכללו 19 מחקרים שהקיפו 4,806 מטופלים. חציון תקופת המעקב היה 7.7 שנים (טווח: 6.2-11.9).

נמצא כי הוספת כימותרפיה לטיפולי הקרנות שיפרה באופן מובהק את שיעורי ההישרדות הכללית (יחס סיכונים [Hazard ratioי, HRי] 0.79; יתרון מוחלט לאחר חמש שנים: 6.3%).

האינטראקציות בין יעילות הטיפול להישרדות הכללית ותזמון הטיפול הכימותרפי היו מובהקות לטובת טיפול כימותרפי משלים בנוסף לטיפול המשולב (HR 0.65) וטיפול מקביל ללא כימותרפיה משלימה (0.80), אך לא לטובת טיפול כימותרפי משלים בלבד (0.87) או טיפול כימותרפי השראתי (induction chemotherapy) בלבד (0.96).

היתרון שבהוספת כימותרפיה נשמר עבור כל התוצאים שנבדקו:
הישרדות ללא התקדמות המחלה (HR 0.75), שליטה מקומית-איזורית (0.73), שליטה באתרים רחוקים (0.67) ותמותה מסרטן (0.76).

תוצאות אלו מאשרות כי הוספת כימותרפיה במקביל להקרנות משפרת באופן מובהק את הישרדותם של מטופלים עם קרצינומה מתקדמת מקומית באף ובלוע. ככל הידוע, זוהי המטה אנליזה הראשונה שבוחנת את ההשפעות של כימותרפיה הניתנת במקביל להקרנות, עם וללא טיפול כימותרפי משלים כקבוצות נפרדות. עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים לגבי היתרונות הספציפיים של כימותרפיה משלימה הניתנת לאחר קבלת הכימותרפיה וההקרנות.

מקור: 
Pierre Blanchard, Anne Lee, Sophie Marguet, Julie Leclercq, Wai Tong Ng, Jun Ma, Anthony T C Chan, Pei-Yu Huang, Ellen Benhamou, Guopei Zhu, Daniel T T Chua, Yong Chen, Hai-Qiang Mai, Dora L W Kwong, Shie Lee Cheah, James Moon, Yuk Tung, Kwan-Hwa Chi, George Fountzilas, Li Zhang, Edwin Pun Hui, Tai-Xiang Lu, Jean Bourhis, Jean Pierre Pignon, on behalf of the MAC-NPC Collaborative Group; Chemotherapy and radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma: an update of the MAC-NPC meta-analysis; The Lancet Oncology, Published Online: 06 May 2015

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה של האף והלוע,  כימותרפיה והקרנות,  טיפול כימותרפי משלים
תגובות