פינסטריד

שביעות רצון מטיפול ושיפור קליני משמעותי בגברים עם תלונות של מערכת השתן התחתונה והגדלת ערמונית משנית להיפרפלסיה שפירה של הערמונית

תוצאות משניות ממחקר בן 6 חודשים, אקראי, כפול-סמיות, המשווה פינסטריד בשילוב טדלפיל לפינסטריד ופלצבו

21.06.2015, 17:04
ערמונית (איור: אילוסטרציה)
ערמונית (איור: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לדווח על תוצאות מניתוחים משניים של שביעות רצון ושיפור קליני משמעותי במחקר אקראי המשווה טיפול של פינסטריד 5 מ"ג בשילוב טדלפיל 5 מ"ג, אל מול פינסטריד 5 מ"ג בלבד, בגברים עם תלונות של מערכת השתן התחתונה והגדלת ערמונית משנית להיפרפלסיה שפירה של הערמונית.

מחקר זה היה בינלאומי, כפול סמיות, אקראי, אשר בוצע במקביל וכלל גברים מעל גיל 45 שנים אשר היו נאיבים לטיפול במעכב רדוקטאז 5 אלפא, והיה להם ציון שאלון ערמונית בינלאומי מעל 13 ונפח ערמונית מעל 30 מ"ל.

350 גברים טופלו בפלצבו/פינסטריד ו-345 בטדלפיל/פינסטריד על פני 26 שבועות. שביעות רצון מטיפול הוערכה על ידי Treatment Satisfaction Scale-Benign Prostatic Hyperplasia. הגדרת המגיבים לטיפול היתה שיפור בציון שאלון ערמונית מעל 3 נקודות או יותר מ-25% מציון הפתיחה.

מאפייני הבסיס היו דומים בין קבוצות המגיבים לעומת הלא-מגיבים. שיעורי המטופלים עם שיפור בציון מעל 3 נקודות בקבוצת הטדלפיל/פינסטריד והפלצבו/פינסטריד היו -

בשבוע 4 - 57% ו-47.9% (יחס סיכונים 1.45, רווח סמך 95% של 1.07-1.97 ); בשבוע 12 - 68.8% ו-60.7% (1.48 , 1.07-2.05);
בשבוע 26 - 71.4% ו-70.2% (1.14 0.81-1.61).

עבור שינוי מעל 25% בשאלון, האחוזים היו 44.8% ו-32.9% (1.66, 1.21-2.28), 62% ו-58.3% (1.23, 0.89-1.70). שביעות רצון מטיפול בשבוע 26 היתה משמעותית גדולה יותר בקבוצת טדלפיל/פינסטריד כפי שהוערך בשאלון שביעות רצון כללית (P=0.031) ושאלון שביעות רצון מיעילות הטיפול (P = 0.025).

הציונים לא היו שונים באופן משמעותי בין הטיפול עבור שביעות רצון מהמינון או תופעות הלוואי (עבור שניהם P ≥ 0.371).

החוקרים סיכמו, כי טדלפיל/פינסטריד הוביל לשיעור גבוה יותר של מטופלים המשיגים שיפור קליני מוקדם משמעותי בתלונות ושיפור גדול יותר בשביעות הרצון לעומת פלצבו/פינסטריד.

מקור:
Int J Urol. 2015 Mar 31. doi: 10.1111/iju.12741. [Epub ahead of print]
Treatment satisfaction and clinically meaningful symptom improvement in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia: Secondary results from a 6-month, randomized, double-blind study comparing finasteride plus tadalafil with finasteride plus placebo.
Roehrborn CG1, Casabé A, Glina S, Sorsaburu S, Henneges C, Viktrup L.

נושאים קשורים:  פינסטריד,  טדלפיל,  שביעות רצון מטיפול,  תלונות של מערכת השתן התחתונה,  מחקרים,  היפרפלזיה שפירה של הערמונית