מחקרים

מקור הנרקיסיזם בילדים: תפיסת הלמידה החברתית מול תפיסה פסיכואנליטית

תוצאות מחקר חדש תומכות בתאוריית הלמידה החברתית: ניבוי של נרקיסיזם בילדים התאפשר על ידי הערכת יתר מצד ההורים, אך לא על ידי חוסר בחום מההורים

10.06.2015, 12:49
יחסי ילדים והורים (צילום: אילוסטרציה)

קיימת עלייה ברמת הנרקיסיזם בקרב בני נוער מהעולם המערבי, עלייה שתורמת לבעיות חברתיות כגון אגרסיה ואלימות. אף על פי כן מקור הנרקיסיזם אינו מובן כראוי.

במאמר זה החוקרים מדווחים על העדויות הפרוספקטיביות האורכיות הראשונות, שבדקו את המקור לנרקיסיזם בילדים.

החוקרים השוו בין שתי פרספקטיבות: תאוריית הלמידה החברתית (המניחה כי נרקיסיזם מטופח על ידי הערכת יתר מצד ההורים) ותאוריה פסיכואנליטית (המניחה כי נרקיסיזם מטופח על ידי חוסר בחום מההורים).

החוקרים תיזמנו את המחקר לילדות המאוחרת (גילאי 12-7), בה מופיעים לראשונה הבדלים אישיים הקשורים לנרקיסיזם. 565 ילדים והוריהם דיווחו, בארבעה גלים של 6-חודשים, על נרקיסיזם אצל הילד, על ההערכה העצמית של הילד, על הערכת יתר מצד ההורה, ועל חום ההורה. בוצעו מודלים של הצלבה-מושהית (cross-lagged) לנתונים שנאספו מכל משתתף בארבעת הגלים (נתוני ה-PANEL).

תוצאות המחקר תומכות בתאוריית הלמידה החברתית וסותרות את התאוריה הפסיכואנליטית: ניבוי של נרקיסיזם בילדים התאפשר על ידי הערכת יתר מצד ההורים, אך לא על ידי חוסר בחום מההורים. לכן, נראה כי הנרקיסיזם בילדים טופח, לפחות בחלקו, על ידי הפנמה של ההשקפות המנופחות של ההורים לגבי ילדיהם (באו לביטוי למשל במשפטים כמו "אני עליון מאחרים" ו-"מגיעות לי פריבילגיות").

הסגוליות של תוצאות אלו נתמכות בכך שניבוי ההערכה העצמית של הילד התאפשרה על ידי חום ההורה, ולא על ידי הערכת היתר מצד ההורה.

החוקרים מסכמים, כי ממצאים אלו חושפים כי חוויות חיברות מוקדמות מטפחות נרקיסיזם. כמו כן תוצאות המחקר יכולות לסייע לבנות תכניות התערבות לגיל המוקדם ותכניות הכשרה להורים, שיתרמו להפחתת התפתחות נרקיסיסטית בילדים, ובכך להורדת העלויות החברתיות הנלוות אליה.

מקור:
Brummelman, E., Thomaes, S., Nelemans, S. A., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., & Bushman, B. J. (2015). Origins of narcissism in children. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(12), 3659-3662.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נרקיסיזם,  התפתחות,  הערכת יתר מצד ההורה,  חום ההורה,  תאוריית למידה חברתית,  תאוריה פסיכואנליטית
תגובות
11.06.2015, 21:17

שלוש בעיות עיקריות עם המחקר: ראשית, המדדים של חום והערכת-יתר של ההורים כלפי הילד הסתמכו על שאלוני מילוי-עצמי של ההורים. נשאלת השאלה באיזו מידה דיווח ההורה שהוא, למשל, "מתייחס לילד באהבה, עדינות ורוך", תואמים למציאות, וכנ"ל באיזו מידה מחשבות של הערכת-יתר כלפי הילד מועברות לילד ונאמרות לו. שנית, לא נמדדו כלל התנהגויות הפוכות, כלומר ההורים לא נשאלו באיזו צורה הם מענישים את הילדים, האם הם מכים אותם, האם אותם הורים שלעתים אומרים לילדים שלהם שהם מוצלחים גם יכולים לומר להם שהם לא שווים שלום. ושלישית, אפשרי בהחלט שעצם הנטייה למדוד ולהעריך כמה שווה הילד, אם הוא יותר מוצלח מאחרים או פחות מוצלח - היא הגורמת לנרקסיזם. כלומר - הילד לומר שחשוב מאוד למדוד כמה הוא שווה כל הזמן וכמה הוא מוצלח - הבסיס של ההפרעה הנרקיסיסטית. מכיוון שנמדדה רק הערכת-יתר, נמצא שהערכת-יתר קשורה לנרקסיזם; אך מה היה קורה לו היו מודדים את עצם הנטייה להעריך ולמדוד את שוויו של הילד? מבחינה זו המחקר מוצא את מה שהוא מחפש - מתחת לפנס.