חדשות

משה בר סימן-טוב: "אני לא הולך להיות איש האוצר שהגיע למשרד הבריאות"

המנכ"ל המיועד של המשרד הופיע בתדרוך בנוגע לרפורמה בבריאות הנפש שתצא לדרך ב-1 ביולי ואמר: "לא באתי למשרד הבריאות כדי לעשות כל מה שלא הספקתי באגף התקציבים"; 61 מרפאות כבר נפתחו כחלק מהרפורמה

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, לצד מנכ"ל המשרד היוצא פרופ' ארנון אפק והמנכ"ל המיועד (מימין), משה בר סימן-טוב (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

המנכ"ל המיועד של משרד הבריאות, משה בר סימן-טוב, שמינויו אושר השבוע על ידי הממשלה, הופיע אתמול (ב') לראשונה בתדרוך שקיים משרד הבריאות, והתייחס לטענות נגד מינוי מנהל שאינו רופא לתפקיד, לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל.

"אני לא הולך להיות איש האוצר שהגיע למשרד הבריאות", אמר בר סימן-טוב, "לא באתי למשרד הבריאות כדי לעשות כל מה שלא הספקתי באגף התקציבים, אלא כדי להיות 100% מנכ"ל משרד הבריאות. המחויבות שלי היא לכאן".

בר סימן-טוב, ששימש בעבר כסגן הממונה על התקציבים באוצר וכמי שאחראי על תקציב מערכת הבריאות, אמר ביחס לרפורמה בשירותי בריאות הנפש, שצפויה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי, כי "אנחנו יודעים שנצטרך לעשות שינויים והתאמות ברפורמה בהמשך הדרך. נהיה קשובים לכל הגורמים – למטפלים, למטופלים, לבתי החולים ולארגוני החולים. נהיה עם היד על הדופק ביישום. יהיה צוות בקרה שיפקח על הרפורמה ויהיה גם חדר מצב ומוקד טלפוני שיטפל במקרים פרטניים. היום אנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני כמה שנים, ונפעל לכך שנשתפר".

בר סימן-טוב: "אנחנו יודעים שנצטרך לעשות שינויים והתאמות ברפורמה בהמשך הדרך. נהיה קשובים לכל הגורמים"

בתדרוך נמסר, כי התקציב שהוקצה לרפורמה, בכלל זה גם להקמת מרפאות חדשות, יהיה כ-1.9 מיליארד שקל. עלות האשפוז, אשפוז-יום וטיפולי-יום הוערכה בתקציב ביותר מ-1 מיליארד שקלים.

משרד הבריאות מסר, כי מאז שאושרה הרפורמה על ידי הממשלה ב-2012 נבנתה יחד עם קופות החולים תוכנית מדורגת לפתיחת מרפאות חדשות. עד כה, נפתחו 61 מרפאות וישנן תוכניות לפתוח מרפאות נוספות, ביניהן גם 28 לקטינים.

על-פי נתוני משרד הבריאות, מטופלים כיום במגזר הציבורי-ממשלתי כ-120 אלף איש, לעומת 52 אלף ב-2012, כאשר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הביא את הנושא לאישור בהתאם לצו ממשלתי כנדרש בחוק.

"מטרת הרפורמה בבריאות הנפש", הדגיש משרד הבריאות, "היא להביא לשיפור משמעותי באיכות, בנגישות ובזמינות שירותיה בישראל. העברת האחריות הביטוחית לבריאות הנפש מהמשרד לקופות החולים, תאפשר לקבל את השירותים בתחום הזה לנזקקים להם, באופן דומה לזכותם לשירותים בתחומי הרפואה האחרים, לרבות במרפאות ראשוניות משולבות או במרפאות מתמחות. מלבד שיפור איכות השירות, הגדלה משמעותית של מספר מקבלי הטיפול לצד צמצום תורי ההמתנה (כיום תור לבדיקה פסיכיאטרית יכול להימשך חודשים), המטרה היא להפחית את ממדי הסטיגמה החברתית כלפי המתמודדים עם מצוקה נפשית. הטיפול הנפשי יוכר כחלק מכלל הטיפול הרפואי בישראל."

לדברי המשרד, "המהלך צפוי להביא לשיפור בבריאותם הגופנית של המטופלים הממושכים בבריאות הנפש, ולהגדלה משמעותית באיתור ובטיפול המוקדם של אנשים הסובלים ממצוקות נפשיות ובשיפור איכות חייהם".

המשרד הודיע כי מבוצע על-ידו מעקב צמוד אחר פעילות קופות החולים והן חויבו לדווח לו באופן שוטף על התקדמותן בפריסת המרפאות במחוזות השונים. כן נדרשו הקופות לקיים מערך הכשרה והדרכה לצוותים הטיפוליים שלהן, בדגש על צוותי הרפואה הראשונית שאליהם צפויות להגיע, עם כניסת הרפורמה לתוקף, פניות חדשות בתחום בריאות הנפש.

כן נמסר בתדרוך, כי בין יעדי הרפורמה גם פיתוח שירותים אמבולטוריים והבטחת רצף הטיפול במעבר האחריות. "פתיחת שירותי בריאות נפש נוספים על ידי הקופות נועדה להוסיף שירותים ולא להחליפם", נאמר.

נוכח החששות שהועלו בשבועות האחרונים נמסר עוד, כי המטופלים המקבלים עתה את השירותים שלהם במרפאות הממשלתיות והציבוריות, יוכלו להמשיך בטיפול באותן מסגרות, למעט אם יקבלו הפניה מקופות החולים למרפאה חלופית ראויה לאחר בחינה פרטנית של עניינם. על כל החלטה של הקופה להעברה למסגרת שירות אחרת נתונה למבוטח הזכות להגשת ערעור בדרך המקובלות כבר היום לגבי שירותים רפואיים-גופניים ובכלל זה פניה לנציבת קבילות הציבור, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

המשרד הודיע, כי יחד עם קופות החולים ינקטו פעולות שנועדו להקל על מי שכבר נמצא בטיפול ערב הרפורמה, ולצמצם ככל שניתן את הצורך להגיע פיזית למרפאת הקופה, לשם הוצאת טופס 17. מרגע כניסת הרפורמה לתוקף, כמו בכל תחום רפואי אחר, תהיה השתתפות עצמית רבעונית שעליה יחולו כל הכללים לגבי פטורים מהשתתפות עצמית.

מי שיבקש טיפול שלא במסגרת המרפאה לבריאות הנפש אלא יעדיף טיפול אצל מטפל עצמאי הנמצא בהסדר עם קופת החולים שלו יחויב בהשתתפות עצמית בסך של כ-130 שקל לטיפול בודד. עם זאת, נאמר "זכותו של כל מבוטח לקבל שירות מרפאתי, לכל היותר בהשתתפות רבעונית בלבד, והאפשרות לקבלת השירות על ידי מטפל עצמאי נתונה לבחירת המבוטח באופן בלבדי".

במסגרת הרפורמה, ירכשו קופות החולים את השירותים מבתי החולים והמרפאות הממשלתיות עבור המבוטחים שלהן. נקבעו לשם כך כללי התחשבנות בין הקופות לבתי החולים והמרפאות הממשלתיות.

בתדרוך נמסר, כי תהליכי העבודה של הקופות לקראת העברת האחריות אליהן מבוקרים ומלווים בידי אגפיו השונים של משרד הבריאות. כחלק מהתהליך הוגדרו בפירוט השירותים שאותם יהיו הקופות מחויבות לספק במסגרת הרפורמה (בהתאם לצו הממשלתי), ונקבעו הסטנדרטים שבהם עומדות המרפאות השונות כבר כיום.

משרד הבריאות ישיק בימים הקרובים קמפיין תקשורתי-הסברתי על הרפורמה, במטרה לחשוף את המהלך לציבור הרחב

עוד נקבע, כי עם העברת האחריות לקופות החולים, יהיו לפחות שני ממשקים עיקריים בין הקופות לגופים של משרד הבריאות בתחום בריאות הנפש. הראשון, ממשק עם הפסיכיאטרים המחוזיים, בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז כפוי; השני, ממשק עם מערך השיקום, שנותר באחריות המשרד. נקבעו בנושא זה נהלי עבודה מסודרים בין הקופות ליחידות המשרד.

בתדרוך נמסר, כי במסגרת הרפורמה הובטחה תוספת תקנים לרופאים המתמחים בפסיכיאטריה וגם בפסיכיאטריה של הילד – תחומים שבהם יש כיום מצוקת כוח אדם, בעיקר בקהילה.

משרד הבריאות ישיק בימים הקרובים קמפיין תקשורתי-הסברתי על הרפורמה, במטרה לחשוף את המהלך לציבור הרחב, וגם לשם "עידוד צריכת שירותים לאלו שנזקקים להם". קופות החולים הונחו לפרסם מידע באתרי האינטרנט שלהן ובמוקדים הטלפוניים, על אודות שירותי בריאות הנפש הקיימים אצלן ואופן השימוש בהם.

החל מה-21 ביוני יפעיל משרד הבריאות "חדר מצב" למתן מענה לשאלות בסוגיות הרפורמה (*5400). בשבוע הבא צפוי להיערך דיון ברפורמה בוועדת הבריאות של הכנסת, וסגן שר הבריאות ליצמן הודיע כי לא יהיו דחיות ביישומה.

להורדת מצגת משרד הבריאות בנוגע לרפורמה לחצו כאן

להורדת קובץ שאלות תשובות שפירסם משרד הבריאות לחצו כאן

נושאים קשורים:  חדשות,  הרפורמה בבריאות הנפש,  משרד הבריאות,  קופות החולים,  מרפאות ייעודיות,  תקציב
תגובות