מחקרים

השפעת תוכניות סקירה המבוססות על בדיקות אימונו-כימיות של צואה על תמותה מסרטן מעי

חוקרים באיטליה מצאו, כי תוכניות סקירה המבוססות FIT היו קשורות בירידה מובהקת בתמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת

07.06.2015, 12:21
בדיקת צואה (צילום: אילוסטרציה)

תוכניות סקירה המבוססות על בדיקת gFOBTי (guaiac faecal occult blood test) לסרטן המעי הגס והחלחולת מורידות את שיעור התמותה מהסרטן. מספר מחקרים הראו, שלמבחן אימונו-כימי של הצואה (faecal immunochemical test - FIT) יש רגישות גבוהה יותר בהשוואה ל-gFOBT.

החוקרים ביצעו מחקר אקולוגי על מנת להעריך את ההשפעה של תכניות סקירה המבוססות FIT על התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת.

באזור ונטו (Veneto) שבאיטליה בוצעו תכניות סקירה דו שנתיות מבוססות FIT בין השנים 2009-2002, בהם הוזמנו להשתתף תושבים בגילאי 69-50. תכניות הסקירה בוצעו בשנים שונות בתת-אזורים גיאוגרפיים שונים.

החוקרים ביצעו השוואה בין שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנים 1995 עד 2011, בין אזורים בהם החלה תכנית הסקירה ב-2002 עד 2004 (אזורי סקירה מוקדמים), לבין אזורים בהם הסקירה החלה בין השנים 2008 ל-2009 (אזורי סקירה מאוחרים), על ידי שימוש במודלים של רגרסיה של פירסון.

כמו כן, החוקרים ביצעו השוואה של הנתונים הקיימים על היארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת (בשנים 2011-1995) ושיעור ההסרה הכירורגית של הסרטן (בשנים 2012-2001).

לפני ביצוע תכניות הסקירה, שיעור התמותה וההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת היו זהים בשני האזורים (אזורי סקירה מוקדמת ומאוחרת). בהשוואה לשנים 2000-1995, בשנים 2011-2006 שיעור התמותה היה נמוך ב-22% באזורי הסקירה המוקדמים לעומת אזורי הסקירה המאוחרים (יחס שיעורים (RRי) = 0.78, רווח סמך 95%: 0.89-0.68).

הירידה הייתה גבוהה יותר בקרב נשים (יחס שיעורים = 0.64, רווח סמך 95%: 0.80-0.51) מאשר בגברים (יחס שיעורים = 0.87, רווח סמך 95%: 1.04-0.73).

באזורי הסקירה המוקדמים, ההיארעות ושיעור הניתוחים להסרת הגידול הגיעו לשיא במהלך ביצוע תכניות הסקירה ואז חזרו למצב הבסיס (היארעות בשנים 2007-2006) או ירדו מתחת לערכים הראשוניים (ניתוחים לאחר שנת 2007).

החוקרים מסכמים, כי תכניות סקירה המבוססות FIT היו קשורות בירידה מובהקת בתמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת. ההשפעה הזו התרחשה מוקדם בהרבה בהשוואה למחקרי תצפית וניסויים שבדקו את השפעת הירידה בתמותה בתכניות סקירה המבוססות gFOBT.

מקור:
Zorzi, M., Fedeli, U., Schievano, E., Bovo, E., Guzzinati, S., Baracco, S., . . . Dei Tos, A. P. (2015). Impact on colorectal cancer mortality of screening programmes based on the faecal immunochemical test. Gut, 64(5), 784-790. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307508

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס והחלחולת,  בדיקות סקירה,  דם סמוי בצואה,  gFOBT,  FIT
תגובות