מחקרים

ניבוי נגעים טרום סרטניים מתקדמים קרובים: השוואה בין 4 אסטרטגיות לסיגמואידוסקופיה

נמצא, כי יכולתן של כל האסטרטגיות לנבא נגעים טרום סרטניים היתה מוגבלת, אך מתוכן האסטרטגיה האמריקאית היתה בעלת הרגישות הגבוהה ביותר (42%) והאסטרטגיה הבריטית היתה בעלת הסגוליות הגבוהה ביותר (96%)

03.06.2015, 09:08
פוליפים במעי (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להשוות את היכולת של אסטרטגיות הסיגמאידוסקופיה השונות לנבא נגעים טרום סרטניים מתקדמים קרובים (advanced proximal neoplasia - APN) בקבוצת חולים סינים, אסימפטומטית.

החוקרים הכלילו בסקירה מטופלים בגיל 70-50 שעברו קולונוסקופיה בין 2008 ל-2014 בהונג-קונג. תוצאות הסיגמואידוסקופיה הוערכו מממצאי הקולונוסקופיה, בהתבסס על אחד מארבעת האסטרטגיות:
(1) סיגמואידוסקופיה גמישה על פי ההמלצות בבריטניה;
(2) אסטרטגיית SCOREי (Screening for COlon REctumי);
(3) המחקרים הנורווגיים למניעת סרטן המעי הגס והחלחולת (NORCCAPי); (4) והאינדקס הקליני האמריקאי המבוסס על גיל, מין וממצאים מרוחקים.

בוצעה בדיקה של הרגישות, הסגוליות, מספר הנבדקים שיש לסקור ומספר הנבדקים שיש להפנות על מנת שהקולונוסקופיה תזהה מקרה אחד של ANP. נעשה שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית בינארית על מנת לזהות את התוצאות המרוחקות הקשורות ל-ANP.

מבין 5879 הנבדקים המתאימים, אצל 132 (2.2%) נמצא ANP. האסטרטגיה הקלינית האמריקאית השיגה את הרגישות הגבוהה ביותר לזיהוי ANPי (42.0%) והקריטריונים הבריטיים היו בעלי הסגוליות הגבוהה ביותר (96%).

בשימוש בקריטריונים האמריקאים היה צורך במספר הנמוך ביותר של סקירות על מנת לזהות מקרה אחד של ANPי (92 לעומת 267-103) ובשימוש בקריטריונים הבריטיים נדרש המספר הנמוך ביותר של הנבדקים שהיה להפנות על מנת לזהות מקרה אחד של ANPי (12 לעומת 21-16). בשימוש באסטרטגיה האמריקאית, שיעורי ה-ANP שזוהו היו 1.4% (בקבוצת הנבדקים עם סיכון נמוך), 2.2% (בקבוצת הנבדקים עם סיכון בינוני) ו-5.9% (בקבוצת הנבדקים עם סיכון גבוהה).

מדדי ה- c-statisticsשל האסטרטגיות הבריטית, ה-SCORE, הנורווגית והאמריקאית היו 0.55±0.03; 0.59±0.03; 0.59±0.03; ו-0.62±0.05, בהתאמה.

החוקרים מסכמים, כי הקריטריונים האמריקאים היו בעלי הרגישות הגבוהה ביותר לזיהוי ANP ובשימוש בהם היה צריך לסקור הכי מעט נבדקים עד לזיהוי ANP אחד, ואילו הניקוד הבריטי היה בעל הסגוליות הגבוהה ביותר ומספר הנבדקים הנמוך ביותר שיש להפנות על מנת לזהות ANP אחד.

החוקרים מוסיפים כי היכולת של כל האסטרטגיות הללו לזהות ANP הינה מוגבלת, ולכן הם ממליצים על יצירת אסטרטגיות חדשות לניבוי ANP, לכל הפחות, לחולים אסיאתיים.

מקור:
Wong, M. C. S., Ching, J. Y. L., Ng, S. C., Wong, S., Chan, V. C. W., Shum, J. P., . . . Sung, J. J. Y. (2015). Prediction of proximal advanced neoplasia: a comparison of four existing sigmoidoscopy-based strategies in a Chinese population. Gut, 64(5), 776-783. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308002

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  נגעים טרום סרטניים מתקדמים,  סיגמואידוסקופיה גמישה,  סיגמואידוסקופיה בשיטת SCORE,  האינדקס האמריקאי לסיגמואידוסקופיה,  המחקרים הנורווגיים למניעת סרטן המעי הגס והחלחולת,  בדיקות סקירה
תגובות