מחקרים

סיווג מדויק לקבוצות סיכון של חולי ושט על שם בארט עם דיספלזיה בדרגה נמוכה על ידי פאנל של פתולוגים

אישור האבחנה של דיספלזיה בדרגה נמוכה בחולים עם ושט על בארט, על ידי פאנל של פתולוגים מומחים, הגדילה באופן משמעותי את הסיכון להתקדמות סרטנית

25.05.2015, 21:18
תאים בוושט (צילום: אילוסטרציה)

הדיווח על שיעור ההתקדמות הסרטנית בחולי ושט על שם בארט (Barrett's oesophagus) עם דיספלזיה בדרגה נמוכה (low-grade dysplasia) אינו אחיד. סקירה היסטולוגית של דיספלזיה בדרגה נמוכה על ידי פתולוג מומחה הינה מומלצת, אך קיימים נתונים מוגבלים בלבד על ערכה הקליני של סקירה זו.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את הערך של פנל של פתולוגים מומחים על ידי חקירה של שיעור ההיארעות של דיספלזיה בדרגה גבוה ושאת מסוג בלוטי (adenocarcinoma) בוושט לאחר סקירה היסטולוגית של מומחה.

החוקרים כללו במחקר הרטרוספקטיבי את כל חולי ושט על שם בארט, שאובחנו בין השנים 2000 ל-2011, ושהופנו לוועדה המייעצת על מקרי בארט בהולנד (Dutch Barrett's Advisory Committee) לשם קבלת סקירה היסטולוגית של דיספלזיה בדרגה נמוכה. החוקרים קישרו בין האבחנה של פנל המומחים לתוצאה ההיסטולגית במהלך המעקב האנדוסקופי. התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה התפתחות של דיספלזיה בדרגה גבוהה או התפתחות של שאת מסוג בלוטי בוושט.

293 חולי ושט על שם בארט עם דיספלזיה בדרגה נמוכה הוכללו במחקר (76% גברים, גיל ממוצע 63 ± 11.9). לאחר סקירה היסטולוגית 73% מהמטופלים הורדו בשלב (downstage) לוושט על שם בארט ללא דיספלזיה או לחוסר וודאות לגבי הדיספלזיה.

ב-27% מהמטופלים פנל המומחים אישר את אבחנת הדיסלפלזיה בדרגה נמוכה. מעקב אנדוסקופי בוצע ב-264 מטופלים (90%), כאשר חציון תקופת המעקב היה 39 חודשים (רווח בין רבעונים: 72-16). הסיכון לדיספלזיה בדרגה גבוהה או התפתחות של שאת מסוג בלוטי בוושט היה 9.1% לשנת חולה, בחולים שאובחנו על ידי הפנל כבעלי דיספלזיה בדרגה נמוכה.

הסיכון להתקדמות סרטנית בחולים שהורדו בשלב לוושט על שם בארט ללא דיספלזיה או לחוסר הגדרה לגבי דיספלזיה היה 0.6% ו-0.9% לשנת חולה, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי אישור האבחנה של דיספלזיה בדרגה נמוכה בחולים עם ושט על בארט על ידי פנל של פתולוגים מומחים הגדילה באופן משמעותי את הסיכון להתקדמות סרטנית. עם זאת נמצא כי רב החולים דווקא הורדו בשלב לאחר סקירת המומחים והיו בעלי סיכון נמוך להתקדמות הסרטן.

לכן, החוקרים מוסיפים, כל חולי הוושט על שם בארט עם דיספלזיה בדרגה נמוכה צריכים לעבור סקירה היסטולוגית של האבחנה על ידי פתולוג מומחה על מנת לסווג באופן מתאים את הסיכון להתקדמות סרטנית.

מקור:
Duits, L. C., Phoa, K. N., Curvers, W. L., ten Kate, F. J. W., Meijer, G. A., Seldenrijk, C. A., . . . Bergman, J. J. G. H. M. (2015). Barrett's oesophagus patients with low-grade dysplasia can be accurately risk-stratified after histological review by an expert pathology panel. Gut, 64(5), 700-706. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307278

נושאים קשורים:  מחקרים,  ושט על שם בארט,  סקירה היסטלוגית,  דיספלזיה,  סיכון לסרטן
תגובות