מחקרים

השליטה בגורמי הסיכון ותוצאי ההיריון של נשים עם מחלת כליות סוכרתית הידרדרה במשך 23 שנים

במחקר שבחן את מאפייני מחלת הסוכרת ומחלת כליות סוכרתית והשפעותיה על ההיריון והלידה על פני 23 שנים נמצא, כי השליטה במדדים החיוניים לא השתפרה ואף הורעה ושיעורי סיבוכי הלידה עלו

25.05.2015, 21:17
בדיקת סוכרת בהריון (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה ניתח את השינויים האפשריים בשליטה הגליקמית, לחץ הדם, סמנים של התפקוד הכלייתי ותוצאים מיילדותיים בקרב נשים הרות שסבלו ממחלת כליות סוכרתית בין השנים 1988-2011.

החוקרים בחנו 108 מטופלות עם סוכרת נעורים (type 1 diabetes) ומחלת כליות סוכרתית שעברו לידות של עובר יחיד. נערכה השוואה בין שתי תקופות: 1988-1999 ו- 2000-2011.

ניתוחי החוקרים העלו כי ערכי ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c ) החציוניים היו גבוהים באופן עקבי טרם ההיריון ובשליש הראשון, ועמדו על 8.2% למטופלות שילדו בתקופת המחקר המוקדמת, לעומת 8.5% למטופלות שילדו בתקופת המחקר המאוחרת, ועל 8.3% לעומת 8.4%, בהתאמה. עד אמצע ההיריון, רמות HbA1c ירדו (6.7% לעומת 6.9%).

השימוש בתרופות להורדת לחץ דם עלה טרם ההיריון ועמד על 34% בתקופה המוקדמת ו- 65% בתקופה המאוחרת, וכן בשליש השני (25% לעומת 47%) ובשליש השלישי להיריון (36% לעומת 60%). לחץ הדם היה גבוה מ- 130/80 מילימטר כספית בשליש הראשון להיריון בקרב 62% מהנשים במהלך התקופה המוקדמת, לעומת 61% מהנשים בתקופה המאוחרת, ובשליש השלישי בקרב 95% לעומת 93%.

לא נצפו שינויים ברמות הסמנים לתפקוד כלייתי, וכן נותרו במהלך השנים שיעורים גבוהים של רעלת היריון (pre-eclampsia, 52% לעומת 42%) ולידות לפני שבוע 32 (14% לעומת 21%) ולפני שבוע 37 (71% לעומת 77%). שיעורי הלידות הקיסריות האלקטיביות עמדו על 71% ו- 45%, ושיעור לידות החירום הקיסריות היו 29% ו- 48%, בהתאמה. נצפתה עלייה בשיעור האשפוזים במחלקות טיפול נמרץ ליילוד, מ- 26% בתקופה המוקדמת ל- 49% בתקופה המאוחרת.

מחקר זה הראה כי שליטה ברמות הסוכר ובלחץ הדם בשלבים מוקדם כל הניתן של ההיריון לא היו מיטביות בשתי התקופות שנבדקו במחקר זה. כמו כן, שיעורי המקרים של רעלת היריון ולידות פגים נותרו גבוהות במרוצת השנים בקרב מטופלות עם מחלת כליות סוכרתית.

מקור:
Miira M. Klemetti, Hannele Laivuori, Minna Tikkanen, Mika Nuutila, Vilho Hiilesmaa, Kari Teramo. Obstetric and perinatal outcome in type 1 diabetes patients with diabetic nephropathy during 1988–2011. Diabetologia, April 2015, Volume 58, Issue 4, pp 678-686.

נושאים קשורים:  מחקרים,  היריון,  לידה,  מחלת כליות סוכרתית,  סוכרת נעורים,  המוגלובין מסוכרר,  HbA1c,  רעלת היריון,  לידה מוקדמת,  לידת פג,  לחץ דם
תגובות