חדשות

סקר שערכה הר"י: 81% מעדיפים שרופא ישמש כמנכ"ל משרד הבריאות

הסקר הוכן כחלק ממאבק הר"י נגד כוונת סגן שר הבריאות למנות את הכלכלן משה בר סימן-טוב לתפקיד; 71% מהנשאלים סברו כי מינוי אדם שאינו רופא עלול להזיק למערכת הבריאות

סגן הממונה על התקציבים באוצר, משה בר סימן טוב (צילום: פלאש 90)
מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. "הקונספט מיצה את עצמו"/ (צילום: פלאש 90)

סקר שנערך עבור ההסתדרות הרפואית העלה, כי 81% מהציבור בישראל מעדיפים שרופא בעל כישורים ניהוליים ישמש כמנכ"ל משרד הבריאות, ולא כלכלן שאיננו רופא. בנוסף, 71% מהנשאלים סברו כי מינוי אדם שאינו רופא כמנכ"ל משרד הבריאות עלול להזיק למערכת הבריאות, ו-75% סבורים כי מינוי כלכלן יביא לכך שרק הנושא הכלכלי-כספי יעמוד על הפרק והשיקולים הרפואיים יידחקו לאחור.

על ממצאי הסקר דיווח יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן, במכתב מפורט שנשלח לרופאים ולרופאות חברי הארגון, על רקע המאבק נגד כוונת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן למנות לתפקיד מנכ"ל המשרד את איש האוצר לשעבר משה בר סימן-טוב.

יו"ר הר"י: "מבדיקה משפטית שנערכה עלה כי למנכ"ל משרד הבריאות מוקנות בחוק סמכויות רחבות ומקיפות הנוגעות לעבודת הרופאים... באופן חריג ביחס למשרדים אחרים"

"עמדתנו היא שמנכ"ל משרד הבריאות חייב להיות רופא, בהיותו אמון על מערכת הבריאות ועל רגולציה שיש בה כדי להשפיע על קבלת החלטות רפואיות", ציין ד"ר אידלמן.

עוד מסר יו"ר הר"י, כי מבדיקה משפטית שנערכה עלה כי למנכ"ל משרד הבריאות מוקנות בחוק סמכויות רחבות ומקיפות הנוגעות לעבודת הרופאים ומקצוע הרפואה. עוד עלה מהבדיקה, כי היקף הסמכויות הוא חריג, הן ביחס לסמכויות הסטטוטוריות הניתנות למנכ"לים מקבילים של משרדי ממשלה אחרים והן בנוגע לידע המקצועי הנדרש ממנכ"ל המשרד.

להורדת מצגת המסכמת את ממצאי הסקר לחצו כאן

ד"ר אידלמן הביא במכתבו כמה דוגמאות:

- "למנכ"ל יש על פי החוק סמכות להורות על בדיקה רפואית אם הוא ראה כי רופא מורשה סובל ממחלה מסוכנת. בנוסף, למנכ"ל יש סמכות להתלות את רישיונו של אותו רופא אם הוא לא התייצב במועד ובמקום שנקבעו (לבירור). לפי סמכות זאת, המנכ"ל אף רשאי לפרסם התליה זו בכל דרך שתיראה לו".

- "למנכ"ל יש סמכות לקבוע כשירויות לביצוע פעולות חריגות. למשל להתיר לאח או לאחות מוסמכים לבצע פעולות רפואיות מסוימות, לרבות פעולות בבית החולה, וכן בידיו הסמכות להענקת פטור מהוראה של פקודת הרופאים לאחים ואחיות, עוזרים, תלמידי רפואה ורופאי שיניים".

- "למנכ"ל הסמכות להתקנת תקנות שונות, על-פי פקודת הרופאים, שיש להן נגיעה לטיפול הרפואי ממש. כך למשל, המנכ"ל רשאי, באישור השר, לקבוע את הסמים והתרופות שרשאי רופא מורשה להחזיק, כמויותיהם ודרך שמירתם. יודגש כי בסעיפים אלו לא נכללה חובת היוועצות חוקית בגורם מקצועי כלשהו, בעת הפעלת הסמכויות הללו".

- "למנכ"ל הסמכות לתת הנחיות ולקבוע תנאים לגבי ניסוי רפואי מיוחד, כמו למשל ניסוי הכולל לקיחת דם בכמות מסוימת, או לקיחת נוזלי גוף, הפרשות או רקמות מתות מבגירים. לפי סמכות זאת, המנכ"ל יהיה רשאי להורות כל הוראה ביחס לאופן ביצועו של ניסוי רפואי מיוחד כלשהו הנדרש לשם שמירה על בריאות המשתתפים בניסוי ועל זכויותיהם, לרבות התניית ביצוע ניסוי בקבלת אישור מהמנכ"ל".

דוגמאות אלו, הדגיש ד"ר אידלמן , הן רק חלק קטן מכלל הסמכויות המוקנות למנכ"ל מכוח החוקים השונים. הן ממחישות כי המחוקק הכיר בצורך בידע ובהיכרות עם התחום הרפואי, טרם קבלת החלטה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות. הגם שיש למנכ"ל בחלק מן החוקים אפשרות חוקית להאציל סמכויות למשנהו או לרופא אחר, האחריות וההשפעה המכרעת על ההחלטות חלות עליו, ציין ד"ר אידלמן.

להורדת המכתב המלא לחצו כאן

נושאים קשורים:  חדשות,  מנכ"ל משרד הבריאות,  תקנות בריאות העם,  ניסויים רפואיים,  פקודת הרופאים,  מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב,  ההסתדרות הרפואית בישראל,  פרופ' ליאוניד אידלמן
תגובות
אנונימי/ת
22.05.2015, 20:25

ד"ר אידלמן היקר,
במעדה ואכן יקרה הנורא מכל
אנו מצפים ממך לנהוג עם השר באותו האופן שהביא אותך להיכן שהגעת - בלי פחד! קח את העניין לבג"ץ עם הטיעונים המדוייקים והנכונים כל כך שהעלת כאן.
אפילו הסקפטיים שבינינו ואלו שאינם מאמינים גדולים במערכת המשפט הישראלית לא מאמינים שקיימים שופטים כל כך inadequate שיוכלו לפסו. כל פסיקה שאינה פסילת מינוי לא רופא/ה לתפקיד.
אחרת אולי כדאי להתחיל לחסוך לדרכון זר.
עם מנכ"ל לא רופא/ה כדאי למטופלים שלא יהיו חולים.

אנונימי/ת
24.05.2015, 16:16

הטיעונים שאידלמן העלה כאן אינם מספיקים על מנת לגרור התערבות של בג"צ.
ועל אף שאני אינני מרוצה כלל מהמינוי של מנכ"ל שאיננו רופא, במידה ותהיה עתירה לבג"צ אני אהיה אפילו יותר מודאג אם בג"צ יפסול את המינוי.