עישון

טיפול משולב ורניקלין ונלטרקסון מוריד עוצמת טופוגרפיית עישון במעשנים שהם שתיינים כבדים

טיפול משולב ורניקלין ונלטרקסון מרכך התנהגות עישון במעשנים שהם שתיינים כבדים ובכך יכול להשפיע על סיכויי הגמילה שלהם מעישון

שתייה ועישון (צילום: אילוסטרציה)

מעשנים שהם גם שתיינים כבדים מהווים תת אוכלוסיה של מעשנים בהם טיפולים להפסקת עישון עלולים להיות בלתי יעילים. עדויות שהצטברו מצביעות כי טיפול משולב ורניקלין (VAR) ונלטרקסון (NTX) יכול להיות יעיל יותר לעומת טיפול יחידני באוכלוסיה זו.

צורת העישון (טופוגרפיית עישון) יכולה לנבא תוצאות נסיון הפסקת עישון, אך ההשפעות של טיפול תרופתי על התנהגות עישון (puffing behavior) טרם נחקרו.

המחקר בחן את ההשפעות של VAR 1 מג פעמיים ביום, NTX 25 מג פעם ביום, שילוב של שניהם - VAR + NTX, או פלצבו, על מדדי טופוגרפיית עישון, במעשנים יומיים שהם גם שתיינים כבדים אשר לא חיפשו טיפול (120 משתתפים).

לאחר 9 ימי טיטרציה, המשתתפים עברו הערכה מעבדתית בה הם עישנו את הסיגריה הראשונה של היום בהעזר במכשיר טופוגרפיית עישון לאחר 12 שעות גמילה מניקוטין ואלכוהול (BrAC=0.06g/dl). מדדי תוצאה עיקריים היו מספר שאיפות, נפח, משך מהירות ומרווח בין שאיפות.

ללא קשר לקבוצת הטיפול, מהירות שאיפה והמרווח עלו, בעוד נפח ומשך ירדו, בזמן עישון הסיגריה. בקבוצות הטיפול הפעיל לעומת פלצבו, נצפתה ירידה משמעותית בתלילות עקומות משך השאיפה והמהירות ואפקט זה נצפה ביתר שאת בקבוצת הטיפול המשולב. קבוצת הטיפול המשולב הדגימה בנוסף מרווח בין שאיפות ממוצע נמוך יותר לעומת טיפול יחידני וממוצע נפח שאיפה נמוך יותר בהשוואה לכל הקבוצות.

החוקרים הסיקו, כי תוצאות הניסוי רמזו שטיפול פרמקולוגי להפסקת עישון, ובמיוחד השילוב של VAR + NTX, שינה את טופוגרפיית העישון (אופן העישון), במעשנים שהם גם שתיינים כבדים וגרם לדפוס עישון עם התנהגות עישון פחות אינטנסיבית.

החוקרים ציינו, כי מכיוון שטופוגרפיית עישון נמצאה כמנבאת של היכולת להפסיק לעשן, יש לברר במחקרים עתידיים, איך ההשפעה של טיפולים פרמקולוגיים על התנהגות עישון, קשורה לתוצאות הפסקת עישון.

מקור:
Pharmacol Biochem Behav. 2015 Apr 28. pii: S0091-3057(15)00131-8. doi: 10.1016/j.pbb.2015.04.013. [Epub ahead of print] Combined varenicline and naltrexone treatment reduces smoking topography intensity in heavy-drinking smokers. Roche DJ1, Bujarski S1, Hartwell E1, Green R1, Ray LA2.

נושאים קשורים:  עישון,  ורניקלין,  טופוגרפיית עישון,  מחקרים