מחקרים

השפעות של דיאטה ללא גלוטן על איכות החיים ודיכאון בילדים עם צליאק

מחקר מצא, כי אין הבדל מובהק ברמת הדיכאון של ילדים חולי צליאק לעומת קבוצת ביקורת, אך יש הבדל באיכות החיים; התמדה בדיאטה ללא גלוטן שיפרה את הסימפטומים הקשורים לדיכאון

17.05.2015, 15:57
ילד בארוחת בוקר (צילום: אילוסטרציה)

איכות החיים של ילדים החולים בצליאק נפגעת בשל המחלה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את רמת הדיכאון ואת איכות החיים בילדים החולים במחלת הצליאק, וכן את הקשר בין רמת הדיכאון ואיכות החיים להמלצות לדיאטה ללא גלוטן ולהתמדה בדיאטה.

במחקר נכללו 25 ילדים החולים במחלת הצליאק ו-25 ילדים בריאים, ששימשו כקבוצת ביקורת, בגילאי 16-9 שטופלו בבית החולים האוניברסיטאי דיקל (Dicle University Hospital), שבטורקיה. המדד לדיכאון בילדים (Depression Scale for Children) והמדד הכללי לאיכות החיים הקשורה בבריאות בילדים (General Purpose Health-Related Quality of Life Scale for Children) חולקו לחולים לפני ואחרי קבלת ההמלצה לדיאטה ללא גלוטן.

לא נמצא שוני מובהק ברמת הדיכאון של החולים לעומת קבוצת הביקורת (p>0.05). לעומת זאת הניקוד הכולל במדד איכות החיים בילדים והניקוד שהתקבל בתת-המדד של רווחה רגשית (emotional well-being) היה מובהק באופן משמעותי בחולים עם מחלת צליאק בהשוואה לקבוצת הביקורת (ניקוד כללי ממוצע 86.0 לעומת 94.1, וחציון בתת המדד של 13.5 לעומת 17.0, בהתאמה; p<0.05).

לא נמצא שיפור מובהק ברמת הדיכאון או באיכות החיים של חולי הצליאק לאחר שקיבלו את ההמלצות לדיאטה ללא גלוטן (p>0.05). עם זאת נמצאה ירידה משמעותית בניקוד ממד הדיכאון בחולי צליאק שהצליחו ליישם ולהתמיד בהמלצות דיאטה ללא גלוטן (n=7), בהשוואה לאלו שקיבלו את ההמלצות אך לא הצליחו להתמיד בדיאטה (n=17) (p=0.02).

החוקרים מסכמים כי מחלת צליאק משפיעה באופן יחסי על איכות החיים בילדים, וכי התמדה בדיאטה ללא גלוטן הייתה קשורה עם ירידה ברמת סימפטומים של דיכאון. על כן החוקרים מוסיפים כי שיפור ההתמדה בדיאטה ללא גלוטן יכולה לשפר סימפטומים של דיכאון בקרב חולי צליאק.

מקור:
Simsek, S., Baysoy, G., Gençoglan, S., & Uluca, Ü. (2015). Effects of a Gluten-free Diet on Quality of Life and Depression in Children with Celiac Disease Quality of Life and Depression in Children with CD. J Pediatr Gastroenterol Nutr, Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/mpg.0000000000000799

נושאים קשורים:  מחקרים,  צליאק,  דיאטה ללא גלוטן,  דיכאון,  איכות חיים
תגובות