אי ספיקה מיטרלית

שיפור מוקדם באי-ספיקה של המסתם המיטרלי מסמן פרוגנוזה טובה עבור מטופלים עם קרדיומיופתיה מורחבת אידיופתית

שיפור מוקדם באי-ספיקה מיטרלית הוא ממצא נפוץ והוא מנבא הישרדות ארוכה בקרב מטופלים עם קרדיומיופתיה מורחבת אידיופתית, בהשוואה לאי-ספיקה חדשה או ממושכת ברמה בינונית עד חמורה

בעיות לב (צילום: אילוסטרציה)
בעיות לב (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה נערך כדי להעריך את ההשפעה הקלינית והפרוגנוסטית של שיפור מוקדם באי-ספיקה תפקודית של המסתם המיטרלי (functional mitral regurgitation - FMR) על מטופלים עם קרדיומיופתיה מורחבת אידיופתית (idiopathic dilated cardiomyopathy - IDC).

השכיחות והתפקיד הפרוגנוסטי של שיפור ב- FMR, בפרט בתקופת המעקב המוקדמת, אינה ברורה עבור מטופלים עם IDC.

בשנים 1988-2009 גויסו למחקר 470 מטופלים עם IDC ומידע זמין לגבי FMA בנקודת ההתחלה ולאחר שישה חודשים. המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות, על בסיס הערכת FMRי: (1) העדר FMR או FMR קל ויציב; (2) התחלה של שיפור ב-FMR (הקלה ממצב בינוני עד חמור להחלמה או מצב בינוני), (3) והתפתחות מוקדמת של FMR בינוני עד חמור, או FMR ממושך ברמה בינונית עד חמורה.

38% ממשתתפי המחקר (177 מתוך 470) היו עם FMR בינוני עד חמור בתחילת המחקר. משתתפים עם התחלה של שיפור ב- FMR הראו שיעורי הישרדות טובים יותר באופן מובהק. אף אחד ממשתתפים אלו לא נזקק להשתלת לב, ביחס למשתתפים עם התפתחות מוקדמת או מחלה עיקשת בדרגה בינונית עד חמורה. בשנים 1, 6 ו- 12 מתחילת המחקר שיעורי ההישרדות היו 93%, 81% ו- 66% בקרב משתתפים עם התחלה של שיפור ב- FMR, לעומת 91%, 64% ו- 52% עבור משתתפים עם התפתחות מוקדמת או מחלה עיקשת בדרגה בינונית עד חמורה.

ניתוח רב-משתנים של נתונים מפגישות מעקב שנערכו שישה חודשים מתחילת המחקר מצא כי שיפור ב- FMR קשור לפרוגנוזה טובה יותר (יחס סיכון [hazard ratioי]: 0.78). גורמי ניבוי אחרים שנמצאו הם מין זכר, משך אי-ספיקה לבבית (heart failure) והערכה מחודשת בשלב מוקדם של דרגת האי-ספיקה לפי NYHAי (New York Heart Association) ושל התפקוד הסיסטולי של חדר שמאל.

מודל זה סיפק ריבוד מדויק יותר של הסיכון, בהשוואה למודל שהיה בידי החוקרים בתחילת המחקר (שיפור הערכה נקי: 80% לאחר 12 חודשים ו- 41% לאחר 72 חודשים).

מחקר זה הראה כי שיפור מוקדם ב- FMR היה שכיח (53%) בקרב עקבה גדולה של מטופלים עם IDC שקיבלו טיפול רפואי אופטימלי, והוא נמצא כגורם ניבוי בלתי-תלוי להישרדות טובה, הן בטווח הקרוב והן בטווח הרחוק, בהשוואה להערכה בנקודת הבסיס.

מקור: 
Davide Stolfo, Marco Merlo, Bruno Pinamonti, Stefano Poli, Marta Gigli, Giulia Barbati, Enrico Fabris, Andrea Di Lenarda, Gianfranco Sinagra. Early Improvement of Functional Mitral Regurgitation in Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. The American Journal of Cardiology, April 15, 2015, Volume 115, Issue 8, Pages 1137–1143.

נושאים קשורים:  אי ספיקה מיטרלית,  idiopathic dilated cardiomyopathy,  פרוגנוזה,  קרדיומיופתיה,  מחקרים
תגובות