גבפנטין (gabapentin)

זריקת סטרואידים אפידוראלית בהשוואה לגבפנטין בטיפול בכאב מותני-עצי

מחקר לא מצא הבדל מובהק בין הטיפולים בתוצאה העיקרית שנבדקה, וההבדלים המשניים שנמצאו היו צנועים וזמניים בלבד

10.05.2015, 11:03
תרופה, זריקה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך האם זריקה אפידוראלית של סטרואידים טובה יותר בטיפול בכאב מותני-עצי (lumbosacral) רדיקולופתי (radiculopathy) לעומת טיפול בגבפנטין (gabapentin, שם מסחרי: גבפנטין-טבע/נאורונטין).

בוצע מחקר אקראי רב מרכזי, בשמונה בתי חולים אזרחיים, צבאיים, ושל מנהל יוצאי הצבא, בין השנים 2011 ל-2014. במחקר הוכללו חולים עם כאב מתני-עצי רדיקולרי שניוני לפריצת דיסק (herniated disc) או להיצרות תעלת השדרה (spinal stenosis), שמשכו אינו עולה על ארבע שנים, ושהינו מלווה בכאב רגל חמור באותה מידה של כאב הגב או חמור

ממנו. החלוקה האקראית לקבלת זריקת סטרואידים אפידוראלית בנוסף לכדור פלסבו או לזריקת דמה וגבפנטין בוצעה באופן ממוחשב, בכל מוסד בנפרד. הן החולים והן הרופאים שביצעו את ההערכות הטיפול היו סמויים לתוצאות הטיפול.

כאב הרגל הממוצע לאחר חודש ולאחר שלושה חודשים ממתן הזריקה נבדק בסולם נומרי מ-0 עד 10. תוצאה חיובית הוגדרה כירידה גדולה או שווה ל-2 בכאב הרגל, בנוסף להשפעה כללית חיובית. כל החולים היו במעקב חודש אחד לאחר הבדיקה; וחולים בהם נמצא שיפור בכאב נותרו סמויים עד לביקור שבוצע לאחר שלושה חודשים.

לא נמצא שוני מובהק בתוצאה העיקרית, לא בבדיקה שבוצעה לאחר חודש מהזריקה [ניקוד כאב ממוצע 3.3, סטיית תקן 2.6 ושוני הכאב מבדיקת הבסיס היה (2.2-) (ס"ת 2.4) בחולים שקיבלו זריקת סטרואידים אפידוראלית, לעומת 3.7 (ס"ת 2.6) ו-(1.7-) (ס"ת 2.6) בקבוצת הגבפנטין; שוני מתוקנן 0.4, רווח סמך 95%: 1.2- (0.3-); p=0.25], ו-לא בבדיקה שבוצעה לאחר שלושה חודשים מהזריקה [ניקוד כאב ממוצע 3.4 (ס"ת 2.7) ושוני הכאב מבדיקת הבסיס היה (2.0-) (ס"ת 2.6), לעומת 3.7 (ס"ת 2.8) ו (1.6-) (ס"ת 2.7) בהתאמה; שוני מתוקנן 0.3, רווח סמך 95%: 1.2- (0.5-); p=0.43].

בקרב התוצאות המשניות שנבדקו חודש לאחר הטיפול, במטופלים שקיבלו זריקת סטרואידים אפידוראלית הייתה ירידה גדולה יותר בכאב הרגל הגרוע ביותר שהורגש (3.0-, ס"ת 2.8) לעומת מי שטופל בגבפנטין (2.0-, ס"ת 2.9; p=0.04) וכן מי שטופל בזריקה היה בעל סיכוי גבוהה יותר לחוות תוצאה חיובית (66% לעומת 46%; מספר המטופלים שהיה צריך לטפל =5.0, רווח סמך 95%: 27.0-2.8; p=0.02).

במעקב לאחר שלושה חודשים לא נצפו הבדלים מובהקים גם בתוצאות המשניות.

החוקרים מסכמים, כי אף על פי שנמצא שזריקת סטרואידים אפידוראלית יכולה לספק רווח גדול יותר לעומת טיפול בגבפנטין בכמה מהתוצאות המשניות שנבדקו, השוני בין הטיפולים היה צנוע וזמני בלבד ברב המטופלים.

מקור:
Cohen, S. P., Hanling, S., Bicket, M. C., White, R. L., Veizi, E., Kurihara, C., . . . Pasquina, P. F. (2015). Epidural steroid injections compared with gabapentin for lumbosacral radicular pain: multicenter randomized double blind comparative efficacy study, BMJ, 350: h1748. doi: 10.1136/bmj.h1748

נושאים קשורים:  גבפנטין (gabapentin),  כאב מתני-עצי (lumbosacral),  זריקת סטרואידים אפידוראלית,  פריצת דיסק,  היצרות תעלת השדרה,  מחקרים
תגובות