מחקרים

זיהוי נגעים טרום סרטניים בקיבה וסרטן קיבה על ידי נשיפה

בדיקת נשיפה הבודקת באמצעות אנליזת Nanoarray את הימצאותו של סרטן הקיבה נמצאה כבעלת רגישות של 73%, סגוליות של 98% ודיוק של 92%, ולכן יכולה להוות בדיקת סקירה לסרטן הקיבה

05.05.2015, 14:05
קיצור קיבה (אילוסטרציה)
קיבה (אילוסטרציה)

זיהוי סרטן קיבה ונגעים טרום סרטניים בקיבה בעיתוי מוקדם יכולים לשמש ככלי להורדת היארעות הסרטן והורדת מקרי התמותה הקשורים בו.

968 דגימות נשימה נאספו מ-484 חולים (ביניהם 99 חולים בעלי סרטן בקיבה) על מנת לבצע שתי בדיקות שונות. הדגימה הראשונה נותחה על ידי ספקטומטר מסה עם כרומטוגרפיית גז (gas chromatography linked to mass spectrometry - GCMS) תוך כדי שימוש במבחן t עם קורלציות מרובות (p<0.017).

הדגימה השנייה נותחה על ידי שימוש בתגובה צולבת (cross-reactive) של Nanoarrays (אנליזת nanoarrays) בשילוב עם דפוסי זיהוי. 70% מהדגימות של הדגימה השנייה נבחרו באופן אקראי כדי לשמש כנתוני בניה (training set), וב-30% נעשה שימוש לשם תיקוף. נעשה שימוש במערכת operative link on gastric intestinal metaplasiaח (OLGIM) להערכת שלב המחלה על מנת לחלק את החולים לבעלי או חסרי נגעי סרטן מקדימים וכן לסווג את רמת הסיכון שלהם. חולים שזוהו על ידי מערכת ה-OLGIM בשלב 3 או 4 נחשבו כבעלי סיכון גבוה.

על פי תוצאות ספקטומר המסה, חולים עם סרטן הקיבה וכאלו שהיו בסיכון גבוה לחלות בסרטן הקיבה היו בעלי דפוס נשימה עם הרכב ייחודי. שמונה תרכובות אורגניות נדיפות זוהו באופן מובהק בנשיפה (p<0.017) בהשוואות שונות. אנליזת ה- Nanoarrays אפשרה להבחין בין החולים עם סרטן הקיבה ובין קבוצת הביקורת (סיווג OLGIM בין שלב 0 לשלב 4) ברגישות של 73%, בסגוליות של 98%, ובדיוק של 92%.

סיווג של הרגישות, הסגוליות, והדיוק בין תתי הקבוצות היה כדלקמן: סרטן קיבה לעומת סיווג OLGIM בין שלב 0 לשלב 2 היה 97%, 84% ו-87%; סרטן קיבה לעומת סיווג OLGIM בשלב 3 או 4 – 93%, 80%, ו-90%; אך בין תת קבוצה, שסווגה על פי מערכת OLGIM, כשלב 2-1 לעומת תת הקבוצה שסווגה כשלב 4-3, והכללה גם של דיספלזיה (dysplasia) הנתונים היו – 83%, 60%, ו-61%, בהתאמה.

החוקרים מסכמים, כי אנליזת Nanoarray יכולה להוות הכלי בעזרתו תבוצע בדיקת הסקירה הלא חודרנית שתאפשר זיהוי מוקדם של סרטן הקיבה ונגעים טרום סרטניים. כמו כן בדיקה זו, שאינה קיימת היום, תאפשר גם לבצע בקרה אחר הנגעים הללו.

מקור:
Amal, H., Leja, M., Funka, K., Skapars, R., Sivins, A., Ancans, G., . . . Haick, H. (2015). Detection of precancerous gastric lesions and gastric cancer through exhaled breath. Gut. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308536

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן קיבה,  אנליזת Nanoarray,  נגעים טרום סרטניים בקיבה,  בדיקת נשיפה,  מערכת operative link on gastric intestinal metaplasia