מחקרים

הקשר בין סוכרת במהלך ההריון לבין הופעת אוטיזם ביילוד

יחס הסיכון המתוקנן לאבחנה של אוטיזם היה 1.42 ביילודים שאמותיהם אובחנו בסוכרת הריונית לפני או במהלך שבוע 26 להריון

03.05.2015, 15:51
בדיקת סוכרת בהריון (צילום: אילוסטרציה)

המידע הקיים על הקשר בין סוכרת של האם לתסמונת הקשר האוטיסטית בילוד הוא מוגבל, והמחקרים שכן בדקו את הקשר הזה לא העריכו את החשיבות של תזמון החשיפה במהלך ההיריון לסיכון לאוטיזם.

מטרת החוקרות הייתה להעריך את הסיכון לחלות בתסמונת הקשת האוטיסטית הקשור בחשיפה תוך רחמית לסוכרת סוג 2 שהייתה קיימת לפני ההיריון, ולסוכרת הריונית (gestational diabetes mellitus) על פי גיל ההיריון בו אובחנה הסוכרת.

בוצע מחקר רטרוספקטיבי אורכי, שכלל 322,323 ילדים, שנולדו בלידת יחיד בין השנים 2009-1995 באחד מבתי החולים של קייזר פרמננטה (Kaiser Permanente) בדרום מדינת קליפורניה שבארה"ב. בוצע מעקב אחר הילדים מהלידה ועד אחת מהאפשרויות הבאות: אבחנה קלינית של תסמונת הקשת האוטיסטית, התאריך האחרון בו הם היו חברים בקייזר פרמננטה, פטירה מכל סיבה, או עד דצמבר 2012.

הסיכונים היחסיים לאוטיזם הוערכו על ידי יחס סיכונים (hazard ratios) תוך שימוש במודלים של רגרסיית קוקס (Cox) המתוקננים לשנת הלידה. התוצאה העיקרית שנבחנה הייתה אבחנה של אוטיזם ביילוד, ונבדקה השונות על פי מקרים בהם לאם הייתה סוכרת סוג 2 לפני ההיריון (n=6,496), מקרים בהם אובחנה סוכרת הריונית בשבוע 26 או לפניו (n = 7,456), מקרים בהם אובחנה סכרת הריונית לאחר שבוע 26 (n = 17,579), או מקרים בהם לא אובחנה סכרת (n = 290,792).

במהלך תקופת המעקב 3,388 ילדים אובחנו בתסמונת הקשת האוטיסטית (115 נחשפו לסוכרת סוג 2 שהייתה קיימת לפני ההיריון, 130 נחשפו לסוכרת הריונית לפני או בשבוע 26, 180 נחשפו לסוכרת הריונית לאחר שבוע 26, ו-2,963 לא היו חשופים). ההיארעות השנתית הלא מתוקננת של אוטיזם הייתה 3.26, 3.02, 1.77 ו-1.77 ל-1000, בקרב ילדים שנחשפו לסוכרת סוג 2 לפני ההיריון, שנחשפו לסוכרת הריונית לפני או בשבוע 26, שנחשפו לסוכרת הריונית לאחר שבוע 26 ושלא נחשפו לסוכרת הריונית, בהתאמה.

יחס הסיכונים המתוקנן לשנת לידה היה 1.59 (רווח סמך 95%: 1.95-1.29) לסוכרת סוג 2 לפני ההיריון, 1.63 (רווח סמך 95%: 1.97-1.35) לסוכרת הריונית לפני או בשבוע 26, ו-0.98 (רווח סמך 95%: 1.15-0.84) לסוכרת הריונית לאחר שבוע 26, ביחס לילדים שלא נחשפו לסוכרת כלל.

לאחר תיקנון לגיל האם בהריון, זוגיות, רמת השכלה, רמת הכנסה, גזע/אתניות, היסטוריה של מחלת נלוות, ומין הילוד, סכרת סוג 2 של האם לפני ההיריון לא הייתה קשורה באופן מובהק לסיכון לאוטיזם בילוד (יחס סיכונים 1.21; רווח סמך 95%: 1.52-0.97), אך סוכרת הריונית שאובחנה בשבוע 26 או לפניו נותרה קשורה באופן מובהק (יחס סיכונים 1.42; רווח סמך 95%: 1.74-1.15). חשיפה לתרופות לטיפול בסוכרת לא הייתה קשורה לכשעצמה לסיכון לאוטיזם.

תיקנון למקרים בהם לאם או לאחאים גדולים הייתה אבחנה של אוטיזם בכל הקבוצה שנבדקה, וכן לעישון בהריון, אינדקס מסת גוף (BMI), ועליית המשקל במהלך הריון בתת הקבוצה שעבורה הנתונים היו קיימים (n=68,512), לא השפיעו על ממצאי המחקר.

החוקרים מסכמים, כי בקבוצת הנבדקים הגדולה שנבדקה, שכללה נבדקים ממגוון קבוצות אתניות שנולדו בלידת יחיד בין שבוע 28 לשבוע 44, חשיפה לסוכרת הריונית לפני או בשבוע 26 להיריון הייתה קשורה בסיכון גבוהה לאוטיזם בילוד.

מקור:
Xiang, A. H., Wang, X., Martinez, M. P., & et al. (2015). ASsociation of maternal diabetes with autism in offspring. Jama, 313(14), 1425-1434. doi: 10.1001/jama.2015.2707

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיכון לאוטיזם,  סוכרת סוג 2,  סוכרת הריונית,  זמן החשיפה בהריון