מטרת המחקר הייתה להעריך את האפקט של פרגבלין ברדיקולופתיה כואבת צווארית או לומבוסקרלית המטופלים על ידי רופאים מטפלים בקליניקה בתנאי אמת.

מחקר תצפיתי פרוספקטיבי בן 12 שבועות עם ניתוח נתונים שניוני בוצע. מטופלים מעל גיל 18, נאיביים ל PGB עם כאב כרוני רפרקטורי משני לרדיקולופתיה צווארית/לומבוסקרלית גוייסו למחקר. שאלוני SF-MPQי, Sheehan Disability Inventory, MOS Sleep Scale , Hospital Anxiety and Depression Scaleי ,EQ-5D חולקו למטופלים.

סך של 490 (34%) מטופלים קיבלו טיפול יחידני ב-PGBי, 702 (48%) קיבלו טיפול נוסף ב-PGB ו-159 (11%) קיבלו תרופות שאינן PGB. לאחר 12 שבועות, שיפור ניכר בכאב, חרדה, דיכאון, הפרעות שינה, בריאות כללית, רמת הליקוי בתפקוד נצפו ב-3 הקבוצות. השיפור הכי גדול באופן מובהק היה בקבוצות ה-PGB.

החוקרים סיכמו, כי בתנאי אמת בקליניקה, טיפול יחידני או נוסף בפרגבלין מספק שיפור ניכר בהקלת כאב וסימפטומים קשורים בחולים עם רדיקלופתיה כואבת צווארית או לומבוסקרלית.

מקור:
Rheumatol Int. 2010 Jun;30(8):1005-15. doi: 10.1007/s00296-009-1086-1. Epub 2009 Oct 2. Patient-reported-outcomes in subjects with painful lumbar or cervical radiculopathy treated with pregabalin: evidence from medical practice in primary care settings. aldaña MT1, Navarro A, Pérez C, Masramón X, Rejas J.