מחקרים

שכיחות ומאפיינים הקשורים בעלייה מותאמת במשקל בהריון

הבנת המאפיינים הקשורים בעלייה לא מותאמת או מוגזמת במשקל יכולה לסייע לזהות נשים הנמצאות בסיכון פוטנציאלי ולכוון את ההתערבויות הדרושות בנושא

22.04.2015, 11:43
השמנת יתר בהריון (אילוסטרציה)
השמנת יתר בהריון (אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להעריך את השכיחות של עלייה מותאמת במשקל בהריון לפי ההמלצות של המוסד לרפואה (Institute of Medicine) מ-2009. כמו כן החוקרים ביקשו לבדוק את המאפיינים הדמוגרפיים, ההתנהגותיים, הפסיכולוגים, והרפואיים הקשורים בעלייה לא מותאמת או מוגזמת במשקל על פי קטגוריית אינדקס מסת גוף (BMI) שקדמה להריון.

החוקרים השתמשו בנתונים רוחביים, מבוססי אוכלוסייה על נשים שילדו במועד (לאחר 37 שבועות או יותר) ילוד אחד, ב-28 מדינות שלקחו חלק במערכת הבקרה להערכת סיכון בהריון (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System) בשנים 2010 או 2011.

החוקרים העריכו את יחס הסיכויים המותאם ואת רווח הסמך לעלייה מותאמת במשקל בהשוואה לעלייה מוגזמת או שאינה מותאמת, על פי קטגוריות אינדקס מסת גוף שלפני ההיריון.

בסך הכל 20.9%, 32.0% ו47.2% מהנשים עלו במשקל בהריון באופן שאינו מותאם, באופן מותאם, ובאופן מוגזם, בהתאמה. אינדקס מסת הגוף של הנשים לפני ההיריון היה קשור קשר חזק לעלייה במשקל שאינה תואמת את ההמלצות. בהשוואה עם נשים שהיו במשקל תקין לפני ההיריון (שכיחות 51.8%), נשים בעלות משקל נמוך (4.2%) היו בעלות סיכוי נמוך לעלייה מוגזמת במשקל (יחס סיכויים מותאם 0.50, רווח סמך 95%: 0.61-0.40), בעוד נשים בעלות עודף משקל או בקטגוריית השמנת יתר I,II ו-III (23.6%, 11.7%, 5.4% ו-3.5%, בהתאמה) היו בעלות סיכוי גבוה לעלות במשקל באופן מוגזם (טווח יחס הסיכויים המותאם 2.07 [רווח סמך 95%: 2.62-1.63] ל-2.99 [רווח סמך 3.40-2.63]).נשים במשקל נמוך ונשים עם השמנת יתר בקטגוריה II ו-III היו בעלי סיכון גבוה לעלייה לא מותאמת במשקל (טווח יחס סיכויים מותאם 1.25 [רווח סמך 95%: 1.55-1.01] ל-1.86 [רווח סמך 95%: 2.36-1.45]).

רוב המאפיינים הקשורים בעלייה תואמת במשקל היו דמוגרפיים כגון השתייכות למיעוט אתני או גזעי ורמת לימודים, והשתנו לפי קטגוריית אינדקס מסת הגוף לפני ההיריון. נמצא כי אחד המאפיינים ההתנהגותיים – הפסקת עישון – היה קשור עם עלייה מוגזמת במשקל בקרב נשים עם משקל נורמאלי או בעלות משקל יתר.

מסקנת החוקרים היא, כי רוב הנשים עלו במשקל באופן שאינו תאם את ההמלצות. הבנת המאפיינים הקשורים בעלייה לא מותאמת או מוגזמת במשקל יכולה לסייע לזהות נשים הנמצאות בסיכון פוטנציאלי ולכוון את ההתערבויות הדרושות בנושא.

מקור:
Deputy, N. P., Sharma, A. J., Kim, S. Y., & Hinkle, S. N. (2015). Prevalence and Characteristics Associated With Gestational Weight Gain Adequacy. Obstetrics & Gynecology, 125(4), 773-781. doi: 10.1097/aog.0000000000000739

נושאים קשורים:  מחקרים,  עלייה במשקל בהריון,  אינדקס מסת גוף,  מערכת הבקרה להערכת סיכון בהיריון,  מאפיינים התנהגותיים
תגובות