הבחירה בתוכנית שיקום לאחר תיקון כירורגי של קרעים בגיד אכילס עודנה שנויה במחלוקת, מאחר ואין ראיות קליניות מספקות ליעילותה של תוכנית אחת על אחרת. במחקר זה בוצעו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה במטרה לזהות ולנתח ראיות קליניות ברמה גבוהה לגבי שיקום לאחר תיקון כירורגי של קרעים בגיד אכילס. כמו כן בוצעו ניתוחים של תתי-קבוצות, על מנת שתוצאות המחקר יהיו אמינות וספציפיות יותר.

נערך חיפוש במאגרי המידע Medline, Embase וספריית Cochrane אחר פרסומים משנת 1990 ועד אוגוסט 2013. שני סוקרים בלתי-תלויים בחנו את המחקרים לפי קריטריוני הכללה ושלילה. איכות המאמרים שנמצאו מתאימים הוערכה לפי מדד 12 הפריטים של Cochrane. כל המחקרים המתאימים תומצתו, והנתונים נאספו מתוכם. ניתוחים של תתי-קבוצות בוצעו לפי הפרוטוקולים השונים של שיקום תפקודי מוקדם.

במטה-אנליזה נכללו תשעה מחקרים, מתוכם שלושה מבוקרים עם הקצאה אקראית (RCTs) ושלושה עם הקצאה אקראית-למחצה (quasi-randomized), אשר הקיפו 402 מטופלים. שישה מחקרים בחנו תוכנית השיקום שכללה נשיאת משקל מוקדמת בשילוב עם תרגילים תנועתיים לקרסול בשלב מוקדם, ובשלושת המחקרים הנותרים השיקום כלל רק תרגילים תנועתיים לקרסול בשלב מוקדם.

ניתוחים של תתי קבוצות הראו כי 11 מתוך 15 מדידות של תוצאים תפקודיים היו עם תוצאות טובות יותר, עם מובהקות, בקרב מטופלים שעברו שיקום שכלל נשיאת משקל ותרגילים לקרסול בשלבים מוקדמים לאחר הניתוח, בהשוואה למטופלים שקיבלו טיפול שמרני של קיבוע הקרסול (immobilization).

בנוסף, בקבוצת השיקום המוקדם תועדו שיעורים דומים של קרעים חוזרים (יחס סיכויים [odds ratio - ORי] 1.36) וסיבוכים חמורים (OR 0.67), אך שיעורים נמוכים יותר, באופן מובהק, של סיבוכים קלים (0.51).

בקרב המטופלים שביצעו רק תרגילי תנועה לקרסול בהקדם, שתי מדידות תפקודיות בלבד, מתוך 14, הראו עליונות מובהקת על פני קיבוע. כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות בשיעורי היווצרות קרעים חוזרים (OR 0.47) וסיבוכים אחרים (OR 1.09).

לסיכום, נשיאת משקל וביצוע תרגילי תנועה לקרסול בשלב מוקדם לאחר ניתוח לקרעים בגיל אכילס השיגו שיעור סיבוכים נמוך יותר והחלמה תפקודית מהירה יותר, בהשוואה לטיפול שמרני של קיבוע הקרסול. מנגד, זוהו יתרונות אחדים בקרב מטופלים שביצעו תרגילים תנועתיים בשלב מוקדם, ללא נשיאת משקל.

מקור:
Rehabilitation Regimen After Surgical Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures