מחקרים

הערכת TSH בסרום כאינדיקטור לביצוע דיקור ושאיבה במחט עדינה בחולים עם קשריות בבלוטת התריס

רמות גבוהות של TSH לא נמצאו קשורות במאירות בבלוטת התריס בחולים עם מיקרו-קשריות, אך כן בחולים עם מקרו-קשריות

13.04.2015, 08:47
בדיקת אולטרה-סאונד של בלוטת התריס (צילום: אילוסטרציה)

לאחרונה דווח בספרות,. כי הסיכון לממאירות בבלוטת התריס (thyroid) עולה עם עליה בהורמון ממריץ בבלוטת התריס (thyroid-stimulating hormone - TSH) בסרום. מטרת המחקר הייתה להעריך אם TSH בסרום יכול לנבא סרטן בבלוטת התריס, כאשר לוקחים בחשבון את מאפייני האולטרסאונד הרלוונטיים וגורמי סיכון קליניים.

המחקר הרטרוספקטיבי כלל 1,200 חולים עם תפקוד נורמאלי של בלוטת התריס (euthyroid), בעלי 1269 קשריות (nodules) בבלוטה, שעברו דיקור ושאיבה במחט עדינה (fine-needle aspiration - FNA) מונחת אולטרסאונד, לשם ביופסיה, בין החודשים ינואר ליוני 2009.

רמות TSH בסרום, מאפייני האולטרסאונד ופרמטרים קליניים הושוו על פי האבחנה הסופית. בוצעה אנליזה של תתי קבוצות שסווגו על פי גודל הקשריות: תת קבוצה מיקרו-קשריות - בה גודל הקשריות היה קטן או שווה ל-1 ס"מ, ותת קבוצת מקרו-קשריות - בה גודל הקשריות היה גדול מ-1 ס"מ.

לפי המחקר, רמות TSH הינן פחות שימושיות ממאפייני אולטרסאונד על מנת להחליט אם לבצע דיקור במחט עדינה, או לא לבצע, בחולים עם מיקרו-קשריות

מבין 1,269 הקשריות שנבדקו, 927 (73.0%) היו שפירות ו-342 היו ממאירות (27.0%), מתוכן 243 (71.1%) היו מיקרו-קשריות ו-99 (28.9%) היו מקרו-קשריות.

רמות ה-TSH בסרום לא נמצאו בקשר עם ממאירות בכל הקשריות ובתת הקבוצה של המיקרו-קשריות (micronodule) כאשר בוצעה אנליזה רבת משתנים. אף על פי כן, נמצא קשר מובהק בין רמות ה-TSH בסרום לגידול ממאיר בבלוטת התריס בתת הקבוצה בעלת המקרו-קשריות (macronodule).

עבור כל הקשריות וכן בשתי תתי-הקבוצות, ממצאים חשודים באולטרסאונד וגיל צעיר היו קשורים באופן מובהק עם ממאירות הן באנליזה עם משתנה יחיד והן באנליזה רבת משתנים.

החוקרים מסכמים, כי רמות גבוהות של TSH לא נמצאו קשורות במאירות בבלוטת התריס בחולים עם מיקרו-קשריות, אך כן בחולים עם מקרו-קשריות. לכן רמות TSH הינן פחות שימושיות ממאפייני אולטרסאונד על מנת להחליט אם לבצע דיקור במחט עדינה, או לא לבצע, בחולים עם מיקרו-קשריות.

מקור:
Choi, J. S., Nam, C. M., Kim, E., Moon, H. J., Han, K. H., & Kwak, J. Y. (2015). Evaluation of serum thyroid-stimulating hormone as indicator for fine-needle aspiration in patients with thyroid nodules. Head & Neck, 37(4), 498-504.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הורמון ממריץ בלוטת התריס,  TSH,  אולטרסאונד,  קשריות בבלוטת התריס,  ממאירות בבלוטת התריס,  סרטן,  בלוטת התריס
תגובות