חדשות

שיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים בצפון: הכי גבוה בארץ

דו"ח של משרד הבריאות מצא, כי שיעור הביקורים המתוקנן לגיל במחוז הצפון גבוה פי 1.19 בהשוואה לממוצע הארצי, וכשמדובר בביקורי מיון בשל תאונות דרכים - גבוה פי 1.46; בירושלים השיעור הנמוך ביותר, ככל הנראה בשל פעילות מוקדי "טרם"

חדר מיון בביה"ח "ברזילי" (צילום: אילוסטרציה)

שיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה גבוה יותר במחוז הצפון בהשוואה לשאר המחוזות; כך עולה מדו"ח חדש שמפרסם היום (יום ד') משרד הבריאות. הנתונים מבוססים על דיווחי 28 בתי החולים לאשפוז כללי.

על-פי הדו"ח, במחוז ירושלים וביהודה ושומרון נרשם השיעור הנמוך ביותר של ביקורים במלר"ד. מחברי הדו"ח מסבירים, כי "ככל הנראה הדבר נובע כתוצאה מפעילותם של מוקדי 'טרם' בירושלים ובסביבותיה". הדו"ח איננו כולל ביקורים במלר"ד בבתי החולים במזרח ירושלים.

שיעור הביקורים המתוקנן לפי גיל במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים עמד על 356 ל-1,000 נפש בממוצע בשנים 2013-2011. שני שלישים מהביקורים היו עקב מחלה, כ-25% עקב סיבות חיצוניות וכ-10% עקב לידה.

מחברי הדו"ח הדגישו, כי שיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים מושפע מגורמים רבים: מדיניות קופות החולים, היצע השירותים בבית החולים, זמינות שירותי הבריאות בקהילה, זמינות מוקדי הרפואה הדחופה בקהילה (כמו "טרם", מד"א, מוקדי רפואה דחופה של הקופות לאחר סגירת המרפאות) וכן מאפיינים דמוגרפים ומאפייני התחלואה וההיפגעות של האוכלוסייה, נגישות הפונה לבית החולים והמרחק ממקום המגורים שלו לבית החולים.

ניתוח הנתונים העלה, כי שיעור הביקורים המתוקנן לגיל גבוה במחוז הצפון פי 1.19 בהשוואה לממוצע הארצי. שיעור הביקורים כאשר אין מדובר ביולדות גבוה בצפון פי 1.24, שיעור הביקורים עקב מחלה גבוה פי 1.21, שיעור הביקוים עקב סיבות חיצוניות גבוה פי 1.34, שיעור הביקורים עקב פגיעה לא מכוונת או כוונה לא ידועה גבוה פי 1.29 ושיעור הביקורים עקב תאונות דרכים גבוה פי 1.46 לעומת שאר המחוזות בארץ.

שיעור הביקורים ללא יולדות במחוזות תל אביב, חיפה, המרכז והדרום גבוה מהממוצע כדי פי 1.01, 1.03, 1.04 ו-1.06, בהתאמה. שיעור הביקורים עקב תאונות דרכים נמצא גבוה במחוז חיפה פי 1.06 בהשוואה לממוצע הארצי.
במחוז ירושלים וביהודה ושומרון שיעור הביקורים במלר"ד נמוך בשליש מהממוצע הארצי.

כשמדובר במבוטחי שירותי בריאות כללית - שיעור הביקורים (ללא יולדות) גבוה בהשוואה לשיעור הממוצע ב-4 הקופות. כך המצב במרבית המחוזות פרט לצפון: במחוז ירושלים מדובר בשיעור גבוה פי 1.24, במחוז חיפה פי 1.07, במרכז פי 1.17, במחוז תל אביב פי 1.23, בדרום פי 1.14 וביהודה ושומרון פי 1.28. בביקורים עקב סיבות חיצוניות נמצא יחס שיעורים גבוה כדי פי 1.22, 1.03, 1.16, 1.25, 1.12 ו-1.26, בהתאמה. השיעור של מבוטחי הכללית במחוז הצפון דומה לממוצע.

מקרב מבוטחי מאוחדת, שיעור הביקורים (ללא יולדות) גבוה בהשוואה לממוצע ארבעת הקופות: במחוז הצפון כדי פי 1.14 מהממוצע, במחוז תל אביב פי 1.02. שיעור הביקורים עקב סיבות חיצוניות בקרב מבוטחי קופה זאת גבוה מהממוצע בכלל הקופות כדי פי 1.07 במחוז הצפון, פי 1.08 במחוז חיפה ופי 1.03 במחוז תל אביב.

במבוטחי קופת חולים לאומית (ללא יולדות) שיעור הביקורים במלר"ד גבוה בהשוואה לממוצע ארבעת הקופות פי 1.07 במחוז הצפון, פי 1.13 במחוז חיפה, פי 1.10 במחוז תל אביב. שיעור הביקורים עקב סיבות חיצוניות היה גבוה פי 1.31 במחוז חיפה ופי 1.12 במחוז תל אביב ובמחוז הצפון.

שיעור הביקורים של מבוטחי מכבי שירותי בריאות נמצא נמוך בכל המחוזות בהשוואה לממוצע.

נושאים קשורים:  חדשות,  מיון,  משרד הבריאות,  מלר"ד,  בתי החולים הכלליים,  ביקורי חולים,  שירותי בריאות כללית,  "לאומית",  מכבי,  קופת חולים מאוחדת
תגובות
 
02.04.2015, 20:21

האם יש קישור לדו"ח המלא ?

אנונימי/ת
02.04.2015, 21:00