EGCG

תה ירוק מפחית את התגובה האלרגית על-ידי שינוי בביטוי הגנטי

במחקר שנעזר בדגימות מעכברים ומבני אדם נמצא, כי EGCG, המרכיב הפעיל בתה ירוק, מביא לירידה בביטוי של גנים הקשורים לדלקת אלרגית והפרשת ריר בתאי הריאות והאף

01.04.2015, 10:00
תה ירוק (אילוסטרציה)
תה ירוק (אילוסטרציה)

היתרונות הרבים של צריכת תה ירוק מפורסמים ברבים. EGCGי (Epigallocatechin-3-gallate) הוא מרכיב עיקרי בתה ירוק, והשפעתו הביולוגית כוללת פעילות אנטי-דלקתית ואנטי-אלרגנית. עם זאת, ההשפעה המדויקת של EGCG על דלקת אלרגית בדרכי הנשימה אינה ברורה במלואה.

החוקרים בחנו דגימות רקמה מריאות שמקורן בעכברים עם אסתמה ותאי אפיתל מאפם של אנשים עם דלקת אף אלרגית (allergic rhinitis), ובחנו ברקמות אלו את ההשפעה ואת מסלול האיתות של EGCG על הביטוי של MUC5B. החוקרים נעזרו ב-PCRי (polymerase chain reaction), אימונוהיסטוכימיה ו-western blotting.

בבחינת הדגימות מן החי נמצא, כי בריאות של עכברים עם אסתמה מתרחש ביטוי מוגבר באופן מובהק, בהשוואה לביקורת, של MUC5Bי, p38 MAPKי (mitogen-activated protein kinase) ו-MMP-9י (matrix metalloprotease-9).

לא נצפה שינוי בביטוי של ERK 1/2 MAPKי (Extracellular signal related kinase – ERK). לעומת זאת, ברקמת ריאות של עכברים עם אסתמה שטופלו ב-EGCG נצפתה ירידה מובהקת בהפרשת ריריות ובביטוי של MUC5Bי, p38 MAPK ו-MMP-9, בהשוואה לדגימות מעכברים עם אסתמה שלא קיבלו EGCG.

בדומה לתוצאות אלו, בדיקה של דגימות מתאי אפיתל של האף הראתה כי EGCG הביא לירידה בביטוי של MMP-9 ו-MUC5B, שהושרה על-ידי PMAי (phorbol 12-myristate 13-acetate).

מחקר זה הראה, כי המרכיב הפעיל בתה ירוק - EGCG - מביא לירידה מובהקת בהפרשה הרירית במודלים מן החי עם אסתמה ובתאי אפיתל אנושיים עם דלקת אלרגית.

מקור:
Y.S. Choi - C.H. Bae - S.Y. Song - Y.D. Kim ;The effect of Epigallocatechin-3-Gallate in allergic airway inflammation; Rhinology 52-4: 406-412, 2014

נושאים קשורים:  EGCG,  תה ירוק,  Epigallocatechin-3-gallate,  אסתמה,  דלקת אף אלרגית,  allergic rhinitis,  MUC5B,  p38 MAPK,  MMP-9,  ERK 1/2 MAPK.,  מחקרים
תגובות