מכשיר לעיסוי חזה מכני הוא בעל פוטנציאל להשגת איכות גבוהה של החייאה (cardiopulmonary resuscitationי [CPR]), אבל למרות שהשימוש בו הולך וגובר, קיים מידע מועט על יעילותו.

מטרת המחקר הייתה לבדוק אם כניסתו של מכשיר העיסוי המכני LUCAS-2 להחייאה כטיפול ראשוני ברכבי חירום והצלה ישפר את שרידות החולים הלוקים בדום-לב מחוץ לבית החולים.

אימוץ רחב של מכשירים להחייאה מכנית לשימוש שגרתי אינו צפוי לשפר את שרידות החולים

המחקר האקראי להערכת מכשיר לעיסוי מכני במצב של דום לב לפני הגעה לבית החולים (PARAMEDIC) היה מחקר אשכולות אקראי, מעשי, ללא סמיות בו נכללו מבוגרים שלקו בדום-לב, שאינו נגרם כתוצאה מטראומה, מחוץ לבית החולים, ושקיבלו טיפול על ידי אחד מארבעה ספקי שירות אמבולנס בבריטניה.

91 תחנות אמבולנס עירוניות וחצי-עירוניות נבחרו להשתתף במחקר. האשכולות כללו רכבי אמבולנס שחולקו באופן אקראי ביחס של 2:1 למתן החייאה בעזרת מכשיר LUCAS-2 או באופן ידני. החולים קיבלו עיסוי מכני או ידני בהתאם לרכב הראשון שהגיע לזירת האירוע.

התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה שרידות לאחר 30 יום מקבלת דום הלב, שנבדקה על פי אנליזת הכוונה-לטפל (intention to treat). הצוות המשגר את האמבולנסים והחוקרים שאספו את התוצאות העיקריות היו סמויים לחלוקת הטיפול. סמיות לא התאפשרה בקרב הצוות שהעניק את הטיפול הראשוני ודיווח על התגובה הראשונית לטיפול.

במחקר נכללו 4,471 חולים (1,652 חולים סווגו לקבוצת העיסוי המכני על ידי LUCAS-2 [קבוצת LUCAS-2י]; 2,819 חולים סווגו לקבוצת העיסוי הידני [קבוצת ביקורת]) בין ה-15 באפריל, 2010 וה-10 ביוני 2013. 985 (60%) מהחולים מקבוצת LUCAS-2 קיבלו עיסוי מכני ו-11 חולים (1%>)מקבוצת הביקורת קיבלו גם הם עיסוי מכני על ידי LUCAS-2.

באנליזת הכוונה-לטפל, שרידות לאחר 30 יום הייתה זהה בקבוצת ה- LUCAS-2י (104 [6%] מ-1652 חולים) ובקבוצת שקיבלה החייאה ידנית (193 [7%] מ-2,819 חולים; יחס סיכויים מותאם [adjusted odds ratioי] 0.86, רווח סמך 95%: 1.15-0.64).

לא נרשמו אירועים שליליים חמורים. שבעה אירועים קליניים נרשמו בקבוצת LUCAS-2 (שלושה חולים עם חבלות בחזה, שניים עם חתכים בחזה, ושניים עם דם בפה). 15 תקלות במכשיר התרחשו במהלך הפעלת המכשיר. לא נרשמו אירועים חריגים בקרב הקבוצה שביצעה עיסוי ידני.

החוקרים מסכמים, כי לא נמצאה אף ראייה לשיפור בשרידות ל-30 יום בעיסוי מכני על ידי LUCAS-2 בהשוואה לעיסוי ידני. על בסיס המחקר הזה ומחקרים אקראיים אחרים שבוצעו לאחרונה, אימוץ רחב של מכשירים להחייאה מכנית לשימוש שגרתי אינו צפוי לשפר את שרידות החולים.

מקור:
Perkins, G. D., Lall, R., Quinn, T., Deakin, C. D., Cooke, M. W., Horton, J., . . . Gates, S. Mechanical versus manual chest compression for out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC): a pragmatic, cluster randomised controlled trial. The Lancet, 385(9972), 947-955. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61886-9