מחקרים

פוטנציאל לטיפול יתר בחולי סוכרת מבוגרים עם בקרת סוכרת הדוקה

מחקר מצא, כי מרבית החולים, גם אלו שהיו בעלי מצב בריאותי בינוני או לקוי, קיבלו באופן פוטנציאלי טיפול יתר לסוכרת, כולל טיפול בתרופות שעלולות לגרום להיפוגליקמיה

23.03.2015, 09:09
תרופות (צילום: אילוסטרציה)

בחולים מבוגרים עם מספר תחלואות נלוות רציניות והגבלות תפקודיות, הנזקים מבקרת סוכרת אינטנסיבית עלולים לגבור על הרווח ממנה. מטרת החוקרים היתה לבדוק את רמות בקרת הסוכרת בקרב מבוגרים מעל גיל 65 החולים בסוכרת לפי סטטוס הבריאות, ולהעריך את השכיחות הפוטנציאלית לטיפול יתר בסוכרת.

החוקרים ביצעו בדיקה רוחבית של נתונים מ-1,288 מבוגרים (מעל גיל 65) החולים בסוכרת, מהסקר הלאומי לבדיקת הבריאות והתזונה (National Health and Nutrition Examination Survey) מ-2001 ועד 2010, שעבורם היה מדידות זמינות של המוגלובין A1c. כל

האנליזות שבוצעו כללו מודל סקר מורכב, על מנת לייצר הערכות המייצגות את האוכלוסייה הכלל-ארצית. החולים סווגו לשלוש קטגוריות מצב בריאות: מסובכת מאוד/לקויה, על פי הקושי לבצע שתי פעולות יומיומית או יותר, או תלות בדיאליזה; מסובכת/בינונית, על פי קושי לבצע שתי פעולות אינסטרומנטליות או יותר, או הימצאות של שלוש מצבים כרוניים או יותר; ובריאים באופן יחסי, שלא היו שייכים לאף אחת מהקבוצות הקודמות.

החוקרים בדקו את בקרת הסוכרת ההדוקה (רמות המוגלובין A1c נמוכות מ-7%) ואת השימוש בתרופות לטיפול בסוכרת היכולות לגרום להיפוגליקמיה (אינסולין או סולפונילוראה [sulfonylureas]).

מבין 1,288 החולים הזקנים החולים בסוכרת, 50.7% (רווח סמך 95%: 54.8%-46.6%), המייצגים 3.1 מיליון (רווח סמך 95%: 3.5-2.7) היו יחסית בריאים; 28% (רווח סמך 95%: 31.5%-24.8%), המייצגים 1.7 מיליון (רווח סמך 95%: 2.0-1.4) היו בעלי מצב בריאות מסובך/בינוני; 21.2% (רווח סמך 95%: 24.4%-18.3%), המייצגים 1.3 מיליון (רווח סמך 95%: 1.5-1.1) היו במצב בריאותי מסובך מאוד/לקוי.

בסך הכל, 61.5% (רווח סמך 95%: 65.3%-57.5%), המייצגים 3.8 מיליון (רווח סמך 95%: 3.4-4.2), היו בעלי רמון המוגלובין A1c נמוכות מ-7%. אחוז זה לא נמצא שונה בקרב חולים עם מצב בריאותי שונה (62.8% בקרב אלו שהיו יחסית בריאים [רווח סמך 95%: 68.3%-56.9%], 63% בקרב אלו שהיו במצב בריאותי בינוני [רווח סמך 95%: 68.6%-57.0%], ו-56.4% בקרב אלו שהיו בעלי בריאות לקויה [רווח סמך 95%: 62.9%-49.7%;] p=0.26).

בקרב המבוגרים בעלי המוגלובין A1c הנמוך מ-7%, 54.9% (רווח סמך 95%: 59.3%-50.4%) טופלו או באינסולין או בסולפונילוראה; האחוזים הללו היו דומים בקרב קטגוריות הבריאות השונות (50.8% בקרב החולים שהיו במצב יחסית בריא [רווח סמך 95%: 56.5%-45.6%]; 58.7% בקרב החולים במצב בריאות בינוני [רווח סמך 95%: 67.5%-49.4%], 60.0% בקרב החולים במצב בריאות לקוי [רווח סמך 95%: 68.1%-51.4%]; p=0.14).

במשך 10 השנים אותם בחנו במחקר לא היו שינויים משמעותיים באחוז הזקנים עם רמות המוגלובין A1c הנמוך מ-7% (p=0.34), באחוז חולים עם המוגלובין A1c נמוך מ-7% שהיו בעלי מצב בריאותי בינוני או לקוי (p=0.27), ובאחוז החולים עם המוגלובין A1c הנמוך מ-7% שטופלו באינסולין או בסולפונילוראה למרות שהיו במצב בריאותי בינוני או לקוי (p=0.65).

מסקנת החוקרים היתה, כי על אף שהנזקים מטיפול אינטנסיבי עלולים לעלות על הרווחים בחולים מבוגרים הנמצאים במצב בריאותי בינוני/מסובך או במצב בריאותי לקוי/מסובך מאוד, מרבית החולים הללו שמרו על בקרת סוכרת הדוקה בין השנים 2001 ל-2010.

כמו כן, מרבית החולים הללו טופלו באינסולין או בסולפונילוראה, שהיו עלולים לגרום להיפוגליקמיה חמורה. החוקרים מוסיפים, כי על פי הממצאים האלו חלק ניכר מהמבוגרים עם סוכרת קיבלו פוטנציאלית טיפול-יתר לסוכרת.

מקור:
Lipska, K. J., Ross, J. S., Miao, Y., Shah, N. D., Lee, S. J., & Steinman, M. A. (2015). Potential overtreatment of diabetes mellitus in older adults with tight glycemic control. JAMA Internal Medicine, 175(3), 356-362.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  טיפול יתר,  היפוגליקמיה,  אינסולין,  סולפונילוראה,  המוגלובין A1C
תגובות
23.03.2015, 23:23

נראה שהגיעה העת לשינוי מדיניות: הוספת ערכי מינימום ל"מדדי האיכות" של הטיפול בסוכרת.

02.04.2015, 23:15

מסכים עם ד"ר צבר אבל איך קובעים ערך מינימום ..לפי גיל? לפי תפקוד ? לפי תוחלת חיים צפויה ? (איך מחשבים תוחלת חיים צפויה ?) .