מחקרים

מקטע פליטה ירוד מנבא פגיעה כלייתית חריפה בקרב מטופלים עם STEMI שעוברים PCI

מחקר ישראלי רטרוספקטיבי שכלל 396 מטופלים מצא, כי EF של חדר שמאל הוא גורם מנבא חזק ל-AKI בקרב מטופלים עם STEMI שעוברים PCI.

אנגיוגרמה של הלב (מקור: ויקיפדיה)
אנגיוגרמה של הלב (מקור: ויקיפדיה)

פגיעה כלייתית חריפה (Acute kidney injury, AKI) היא סיבוך שכיח בקרב מטופלים עם אוטם לבבי המלווה בעליית מקטע STי (ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI) שעוברים התערבות כלילית מלעורית (percutaneous coronary intervention, PCI), ותוצאותיה בטווח הארוך עגומות.

לא בוצעו עדיין מחקרים להערכת הקשר בין התפקוד הלבבי ובין הסיכון ל-AKI באוכלוסיית מטופלים זו.

במחקר רטרוספקטיבי זה, שנערך בישראל, נכללו 396 מטופלים עם STEMI שעברו PCI ואקו-לב (echocardiography) מקיף תוך 72 שעות מהגעתם לבית החולים, בין יוני 2011 לדצמבר 2013.

AKI הוגדרה כעלייה של לפחות 0.3 מיליגרם לדציליטר בקריאטינין ב-48 השעות הראשונות לאשפוז.

34 מטופלים (9.7%) פיתחו AKI. תוצאות אקו-לב הראו, כי מטופלים עם AKI, בהשוואה למטופלים ללא נזק כלייתי, היו עם מקטע פליטה סיסטולי (systolic ejection fraction, EF) נמוך יותר, באופן מובהק, e′ velocities נמוכות יותר של המחיצה ושל הקיר הלאטרלי, יחס E/A גבוה יותר, לחץ סיסטולי גבוה יותר בעורק הריאה ולחץ גבוה יותר בעלייה הימנית.

ניתוח רגרסיה רב-משתנים מצא, כי EF של חדר שמאל הוא מנבא בלתי-תלוי ל-AKI (יחס סיכויים: 1.1), עבור כל ירידה באחוז בודד ב-EF.

החוקרים סיכמו, כי EF של חדר שמאל הוא גורם מנבא חזק ל-AKI בקרב מטופלים עם STEMI שעוברים PCI.

מקור: 
Yacov Shacham, Eran Leshem-Rubinow, Amir Gal-Oz, Yan Topilsky, Arie Steinvil, Gad Keren, Arie Roth, Yaron Arbel; Association of Left Ventricular Function and Acute Kidney Injury Among ST-Elevation Myocardial Infarction Patients Treated by Primary Percutaneous Intervention. The American Journal of Cardiology, Volume 115, Issue 3, 1 February 2015, Pages 293-297.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגיעה כלייתית חריפה,  Acute kidney injury,  AKI,  התערבות כלילית מלעורית,  percutaneous coronary intervention,  PCI,  אוטם לבבי המלווה בעליית מקטע ST,  STEMI,  ST-segment-elevation myocardial infarction,  echocardiography,  אקו לב,  מקטע פליטה,  ejection fraction,  EF
תגובות