חדשות

בחן את הידע שלך!

מבחן אמריקאי על סמך שאלות ממאמרים עדכניים ושאלות מאתר MDLINX

מבחן אמריקאי (צילום: אילוסטרציה)

1. על פי מאמר עדכני מה-British Journal of Psychiatry, איזה מהבאים נכון?

א. דיכאון רבא אינו שכיח ומשמעותי קלינית אצל מטופלים עם מחלת לב איסכמית ולמעשה מדובר אז בהפרעת הסתגלות בלבד.
ב. כל המחקרים שבדקו השפעת נטילה של נוגדי דיכאון במקרים של מחלת לב מצאו ירידה בתמותה בשל טיפול זה.
ג. על פי המחקר הזה, יש לעודד מטופלים עם מחלת לב איסכמית שנוטלים נוגדי דיכאון להגיע להיענות טובה לנוגדי דיכאון, בשל הורדת הסיכון לתמותה.
ד. התמותה של מטופלים עם מחלת לב איסכמית הינה ללא קשר להיענות שלהם לתרופות נוגדות דיכאון.

2. על פי אותו מאמר שכלל מדגם של מעל 63000 נבדקים, מה נכון:

א. גברים מתו פחות מנשים.
ב. נבדקים עם היענות טובה ובינונית מתו פחות מנבדקים עם היענות גרועה או ללא היענות כלל.
ג. גיל לא היה קשור לתמותה.
ד. מצב סוציו-אקונומי לא נמצא קשור לתמותה גם כן.

3. מגבלות המחקר על פי החוקרים היו:

א. חוסר מידע לגבי האבחנות בעטיין ניתנו נוגדי דיכאון.
ב. המדגים היה קטן יחסית.
ג. לא היה מידע לגבי סיבות המוות.
ד. א' ו-ג' נכון.

4. איזה מדד אינו מנבא משמעותי של התנהגות אובדנית לאורך החיים בקרב מתבגרים עם ADHD?

א. קונפליקט הורה-ילד.
ב. חשיפה לאירועי VICTIMIZATION.
ג. מדד של תסמיני ADHD בהווה ובעבר.
ד. אף אחד מהתשובות הנ"ל, למעשה כולם מנבאים אובדנות.

5. איזה משתנה שקשור לעישון אינו קשור לסיכון מוגבר ל-ADHD בקרב ילדים על פי מחקר מדנמרק?

א. נשים שנוטלות תחליפי ניקוטין בהריון.
ב. עישון של האם בהריון.
ג. אף תשובה לא נכונה - כולם למעשה קשורים.
ד. עישון של האב בהיריון.

6. טיפול בסטימולנטים בקרב בנים קשור להבדלים באיזה מהמדדים הבאים?

א. גובה סופי כמבוגר.
ב. מהירות הגדילה בגובה.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. אף תשובה לא נכונה.

7. מה שיעור הרמיסיה בהפרעת חרדה חברתית?
א. 30%
ב. 40%
ג. 50%
ד. 70%
ה. 60%

8. עירוי בודד של Ketamine קשור בשיפור באיזה מהמצבים הבאים:
א. אף תשובה לא נכונה.
ב. PTSD.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. OCD.

תשובות

1. התשובה ג' היא התשובה הנכונה.
דיכאון קליני בעל משמעות רבה במקרים של מחלת לב
המחקרים שבדקו תמותה אצל חולי לב שנטלו נוגדי דיכאון מצאו עליה בתמותה, חוסר קשר עם התמותה ואף ירידה בתמותה.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657353

2. תשובה ב' היא הנכונה.

גברים מתו פי 1.27 מנשים.
בהשוואה לנבדקים ללא היענות, אלו עם היענות גרועה היו בעלי סיכון לתמותה HR של 0.97, אלו עם היענות בינונית היו בעלי HR של 0.83 ואלו עם היענות טובה בעלי HR של 0.86.
גיל ומצב סוציו-אקונומי היו במתאם חיובי עם התמותה (למשל מצב סוציו-אקונומי נמוך היה עם סיכון HR של 1.08).

3. תשובה ד' היא הנכונה.

4. התשובה הנכונה היא ד'.
בנוסף לדיכאון, כל המדדים הנ"ל קשורים לאובדנות (אם כי תסמיניADHD באופן חלקי).
Daviss WB, Diler RS. J Atten Disord. 2014;18(8):680-690.

5. תשובה ג' היא נכונה (כולם קושרים).
הקשר בין כל הנ"ל יכול להיות סיבתי.
Zhu JL, et al. Pediatrics. 2014;134(2):e382-e388.

6. התשובה הנכונה היא ד'.
Harstad EB, et al. Pediatrics. 2014;134(4):e935-e944

7. התוצאה הנכונה היא ג'.
יחד עם רמיסה חלקית זה מגיע ל-79%. החוקרים בעצם טוענים שלא מדובר בהכרח במהלך כרוני וממושך של ההפרעה שנחשבה ככרונית!
Vriends N, et al. Acta Psychiatr Scand. 2014 Feb 9. [Epub ahead of print]

8. התשובה הנכונה היא ג'.
השיפור בשני המקרים הוא קצר טווח.
הבטיחות של שימוש ארוך טווח לא הוכחה עדיין.
Rasmussen KG. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2015 Jan 10. [Epub ahead of print

ערך ותרגם: ד"ר יוליאן יאנקו

נושאים קשורים:  חדשות,  מבחן אמריקאי
תגובות