רוב בתי החולים שהשתתפו בפרויקט כלל-ארצי בארה"ב לשיפור איכות הניתוחים השיגו תוצאות משופרות; כך דווח בסוף השבוע במהדורה המקוונת של ה-Annals of Surgery.

התוכנית הלאומית לשיפור איכות הניתוחים (NSQIP) מבוססת על מדדים שונים כמו איכות הביצוע, הטיפול שלאחר הניתוח, הערכת סיכונים והתוצאות המושגות באמצעות הניתוח. התוכנית גובשה על ידי שיזם ה-ACSי (American College of Surgeons ).

נרשמה ירידה ב-69% במקרי המוות שלאחר הניתוחים, ירידה של 79% בשיעור הסיבוכים והפחתה של 71% בזיהומים

המחקר שפורסם עתה מצא, כי בקרב בתי החולים האמריקאים שנטלו חלק בתוכנית לפחות 3 שנים, חלה ירידה ב-69% במקרי המוות שלאחר הניתוחים, ירידה של 79% בשיעור הסיבוכים והפחתה של 71% בזיהומים שהחולים נדבקו בהם בחדרי הניתוח.

על-פי התחשיבים שהחוקרים עשו, באותם בתי חולים, קצב ההפחתה השנתי הממוצע בשיעור מקרי המוות הוא 0.8%; קצב הירידה השנתי הממוצע בסיבוכים הוא 3.1% וקצב הירידה הממוצע השנתי בזיהומים הוא 2.6%; כל זאת ביחס לשנה קודמת.

מאחר שמדובר בהפחתות שנתיות, בתי החולים שהתחייבו להשתתף בתוכנית אכן רואים שיפור משמעותי מצטבר לאורך זמן. בשנה החמישית, בית חולים בגודל בינוני למשל, קבעו החוקרים, עשוי למנוע לפחות 7 מקרי מוות, 150 סיבוכים, ו-66 מקרים של זיהומים לכל 10 אלפים פרוצדורות כירורגיות שנעשות בו.

בית חולים גדול, שבו 1,000-800 מיטות, עשוי למנוע פי שניים מסיבוכים אלה.

לתמצית המחקר ב-Annals of Surgery לחצו כאן