lipoprotein-a

רמות lipoprotein-a גבוהות מגבירות הסיכון הקרדיווסקולרי במטופלים העוברים PCI

רמות גבוהות של lipoprotein-a מנבאות תמותה מוגברת ותסמונת כלילית חריפה במטופלים שעברו PCI למרות שהשיגו את ערכי המטרה של רמות השומנים בדם

בדיקת שומנים בדם (צילום: אילוסטרציה)

עבור מטופלים עם מחלת קרדיווסקולריות שהגיעו לרמות היעד של שומנים בדם, הסיכון הקרדיווסקולרי אינו ברור. רמות הנסיוב של lipoprotein-a עשויות להוות גורם סיכון לאירועים שליליים.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבסס את התפקיד של lipoprotein-a  כגורם סיכון בקרב מטופלים אשר השיגו את יעדי רמות השומנים בדם עד לצורך ב- PCIי (percutaneous coronary intervention).

התוצא העיקרי שנבחן היה שילוב של תסמונת כלילית חריפה ותמותה מכל סיבה שהיא

3,508 מטופלים עברו PCI במרכז רפואי יחיד בין השנים 1997-2011. מתוכם, החוקרים ניתחו נתונים עבור 569 מטופלים, שהיו בעת ביצוע PCI עם רמות המטרה של שומנים בדם, כלומר רמות כולסטרול LDL הנמוכות מ-100 מיליגרם לדציליטר; רמות כולסטרול HDL של 40 מיליגרם לדציליטר ומעלה; ורמות טריגליצרידים הנמוכות מ-150 מיליגרם לדציליטר.

411 מטופלים נמצאו מתאימים למטרות המחקר, והם סווגו בהתאם לרמות lipoprotein-a: רמות גבוהות של 30 מיליגרם לדציליטר ומעלה (n=119) או רמות נמוכות, מתחת ל-30 מיליגרם לדציליטר (n=292).

התוצא העיקרי שנבחן היה שילוב של תסמונת כלילית חריפה (acute coronary syndrome) ותמותה מכל סיבה שהיא. תקופת המעקב נמשכה כ-4.7 שנים.

ההישרדות המצטברת ללא אירועים היתה ירודה בקרב מטופלים עם רמות lipoprotein-a גבוהות, בהשוואה למטופלים עם רמות lipoprotein-a נמוכות.

ניתוח רב-משתנים העלה, כי רמות גבוהות של lipoprotein-a  מהוות גורם מנבא בלתי-תלוי לתסמונת כלילית חריפה ושיעורי תמותה גבוהים.

החוקרים סיכמו, כי ערכי lipoprotein-a גבוהים, של 30 מיליגרם לדציליטר ומעלה, עשויים להיות קשורים לפרוגנוזה גרועה לאחר PCI, אף בקרב מטופלים אשר השיגו את ערכי המטרה של שומנים בדם.

מקור:
Hirokazu Konishi, Katsumi Miyauchi, Takatoshi Kasai, Shuta Tsuboi, Manabu Ogita, Ryo Naito, Eiryu Sai, Yoshifumi Fukushima, Yoshiteru Katoh, Iwao Okai, Hiroshi Tamura, Shinya Okazaki, Hiroyuki Daida. Impact of Lipoprotein(a) as Residual Risk on Long-Term Outcomes in Patients After Percutaneous Coronary Intervention. The American Journal of Cardiology, January 15, 2015 Volume 115, Issue 2, Pages 157–160. 

נושאים קשורים:  lipoprotein-a,  תסמונת כלילית חריפה,  percutaneous coronary intervention,  PCIי,  מחקרים
תגובות