בעוד שהשימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה שכיח בקרב חולי סרטן, הם אינם מתייעצים עם רופאיהם לגבי טיפול זה. סקר שנערך בקרב אונקולוגים אמריקאים מצא כי לרופאים אין מספיק ידע כדי לייעץ למטופליהם לגבי השימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה, ולכן רובם נמנעים מליזום ייעוץ בנושא זה. זאת, למרות ששימוש לא מבוקר בעשבי מרפא ותוספי תזונה עשוי לגרום לרעילות ולהפחית את יעילות הטיפול הכימותרפי.

חולי סרטן רבים נעזרים ברפואה משלימה ואלטרנטיבית, הכוללות בין השאר עשבי מרפא ותוספי תזונה, במקביל לטיפול הקונבנציונאלי, אך אלו עשויות לגרור תגובות של רעילות ולהתנגש עם התרופות הכימותרפיות.

לדברי החוקרים, שיפור השכלת הרופאים בנושא עשויה לסייע בתקשורת בין הרופא למטופלי בנוגע לנושא חשוב זה

סקר נערך כדי לבדוק את ההשקפות, הידע בנושא ודפוסי ההתנהגות של אונקולוגים אמריקאים לגבי השימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה בקרב חולי סרטן.

הסקר נשלח באמצעות הדואר והדוא"ל ל-1,000 אונקולוגים החברים באגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית, שנבחרו אקראית. הסקר הקיף נושאים כגון דפוסי תקשורת, גישה לגבי עשבי מרפא ותוספי תזונה, ידע לגבי תופעות הלוואי של עשבי מרפא ותוספי תזונה וידע דמוגרפי. עשבי מרפא ותוספי תזונה הוגדרו במחקר זה כחומרים מן הטבע (ויטמינים, מינרלים, עשבים) אשר נצרכים בכמויות גבוהות יותר מהמצוי בתזונה מאוזנת.

תוספי תזונה כללו ויטמינים במינון גבוה, אך לא מולטי-ויטמינים, בהם מינוני הויטמינים והמינרלים סטנדרטיים.

כ-40% מהאונקולוגים ענו על הסקר (n=392), רובם לבנים (75%), גברים (71%), שגילם הממוצע 48. שליש מהאונקולוגים דיווחו כי הם עצמם משתמשים בעשבי מרפא ותוספי תזונה. האונקולוגים דיווחו, כי הם דנו לגבי השימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה עם 40% מהמטופלים, אך רק 25% מייעוצים אלו ביוזמתם.

שניים מכל שלושה אונקולוגים ציינו, כי אין להם מספיק ידע כדי לענות לשאלות מטופלים לגבי עשבי מרפא ותוספי תזונה, ו-60% לא רכשו השכלה כלשהי בנושא.

אונקולוגים אשר יזמו שיחות עם מטופלים לגבי השימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה היו ברוב המקרים נשים, עם ידע נרחב בנושא, השכלה קודמת לגבי עשבי מרפא ותוספי תזונה הכוללת תופעות לוואי והתוויות נגד, אשר העריכו כי למעלה מ-40% מהמטופלים שלהם משתמשים בעשבי מרפא ובתוספי תזונה.

רוב האונקולוגים (85%) דיווחו, כי הם נתנו בשנה האחרונה טיפול כימותרפי למטופלים שנטלו עשבי מרפא ותוספי תזונה. עם זאת, כאשר נשאלו לגבי מטופל עם מחלה הניתנת לטיפול, 80% ענו כי הם היו ממליצים להימנע משימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה במקביל לטיפול הכימותרפי. כ-90% מהמשיבים הודו כי הם מודאגים מתופעות הלוואי שבשימוש בעשבי מרפא ותוספי תזונה ומהנטל הכלכלי של טיפולים אלו על המטופלים.

תוצאות המחקר מעלות דאגה לגבי חוסר התקשורת בין האונקולוגים למטופליהם לגבי השימוש בעשבי מרפא ובתוספי תזונה. פחות ממחצית מהאונקולוגים יוזמים שיחות על עשבי מרפא ותוספי תזונה עם המטופלים, ורבים מציינים כי היעדר מידע והשכלה רלבנטית מהווים מחסום לשיחות אלו.

שיפור השכלת הרופאים בנושא עשויה לסייע בתקשורת בין הרופא למטופלי בנוגע לנושא חשוב זה.

מקור:
National Survey of US Oncologists’ Knowledge, Attitudes, and Practice Patterns Regarding Herb and Supplement Use by Patients With Cancer; Richard T. Lee, Andrea Barbo, Gabriel Lopez, Amal Melhem-Bertrandt, Heather Lin. National Survey of US Oncologists’ Knowledge, Attitudes, and Practice Patterns Regarding Herb and Supplement Use. DECEMBER 20 2014.