מחקרים

סיכון לדימום תוך גולגלתי בילדים החולים באנמיה חרמשית

מחקר רטרוספקטיבי בדק את הסיכון לדימום תוך-גולגלתי ואת הסיכון לאיסכמיה ב-251 ילדים החולים באנמיה חרמשית בצרפת

אנמיה חרמשית (הדמיית אילוסטרציה)

מטרתם של החוקרים במחקר הנוכחי, ממספר מוסדות רפואיים בצרפת, היתה להעריך את הסיכון לדימום תוך-גולגלתי ראשון או חוזר בילדים החולים באנמיה חרמשית, המטופלים על פי האסטרטגיות החדשות למניעת שבץ.

קבוצת ילדים החולים באנמיה חרמשית אחריה בוצע מעקב במשך 9 שנים נחקרה רטרוספקטיבית. סיכון לדימום הוגדר כמקרה של דימום תוך-גולגלתי או אבחנה של מפרצת תוך-גולגלתית במהלך תקופת המחקר. סיכון לאיסכמיה הוגדר כאירוע איסכמי בכלי דם המספק דם למוח או הדמיה תוך גולגלתית בעזרת דופלר או תהודה מגנטית על פי ההגדרות המקובלות, במהלך תקופת המחקר.

היחס בין סיכון איסכמי לסיכון לדימום לא היה שונה בשימוש בהנחיות הטיפול החדשות לעומת הישנות

מקרב 251 החולים בקבוצת המחקר, 36 חולים הוגדרו כבעלי סיכון לאיסכמיה. 7 חולים הוגדו כבעלי סיכון לדימום, מתוכם 5 התאימו גם לקריטריונים לסיכון לאיסכמיה. לעומת הסיכון לאיסכמיה, הסימפטום הראשון לדימום או לאבחנה של מפרצת הופיעו בגיל מאוחר יותר (10.4 מול 6.2 שנים, P=0.036).

נמצאו 9 מפרצות דמוית שק (saccular), בעיקר בכלי הדם האחוריים (פוסטריאורי). לשני חולים היו תסחיפים תוך כליים.

החוקרים מסכמים, כי היחס בין סיכון איסכמי לסיכון לדימום לא היה שונה בשימוש בהנחיות הטיפול החדשות לעומת הישנות. מפרצת תוך-גולגלתית בילדים עם אנמיה חרמשית היא בעלת מאפיינים ייחודיים, ודומה לסוגי המפרצת שתוארו במבוגרים עם אנמיה חרמשית.

על פי הנתונים, במקרה של פגיעה תוך-גולגלית בחולים עם אנמיה חרמשית, יש התפתחות בו זמנית של היצרות בכלי דם קדמי (Anterior) ומפרצת בכלי דם אחורי (Posterior), המצביעות על כך שגם התהליך הפתופיזיולוגי משותף וגם הטיפול צריך להיות משותף.

מקור:
Kossorotoff, M., Brousse, V., Grevent, D., Naggara, O., Brunelle, F., Blauwblomme, T., et al. (2015). Cerebral haemorrhagic risk in children with sickle‐cell disease. Developmental Medicine & Child Neurology, 57(2), 187-193.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דימום תוך גולגלתי,  אנמיה חרמשית,  מפרצת תוך גוגלגתית,  איסכמיה מוחית,  שבץ
תגובות