HCV

מחקר בינ"ל: מגמות תמותה לאחר אבחנה בדלקת כבד נגיפית מסוג C

במחקר שביצע השוואה בין לאומית באוכלוסיות שנוטרו לאבחנת דלקת נגיפי מסוג C נבדקה השפעת הטיפול על התמותה ברמת אוכלוסייה

22.02.2015, 10:03
וירוס ההפטיטיס C (מקור צילום: ויקיפדיה)
וירוס ההפטיטיס C (מקור צילום: ויקיפדיה)

חולי דלקת כבד נגיפית מסוג Cי(HCV) נמצאים בסיכון גבוה לתמותה מכל סיבה, וספציפית ממחלות כבד, על אף שטיפולים מוצלחים הראו שנגרמת ירידה בסיכון.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לספק נתוני בסיס על מגמות סיבות המוות השונות ולהקים מערכת מעקב בינלאומית כדי להעריך, ברמת האוכלוסייה, את ההשפעה של טיפולים בדלקת כבד נגיפית מסוג C.

מסדי נתוני האוכלוסייה המאובחנת בדלקת כבד נגיפית מסקוטלנד (2010-1997) אוסטרליה (ניו-סאות-ויילס, 2006-1997) וקנדה (קולומביה הבריטית, 2003-1997) קושרו להתאמת סיבת המוות, תוך שימוש בקישור רשומות. לכל אזור חושבה סיבת המוות המתוכננת לגיל וזוהו מגמות שנתיות מתוכננות לגיל של סיבות מוות הקשורות בכבד.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לספק נתוני בסיס על מגמות סיבות המוות השונות ולהקים מערכת מעקב בינלאומית

מבין 105,138 המשתתפים שאובחנו בדלקת נגיפית מסוג Cע (21,810 בסקוטלנד, 58,484 בניו-סאות-ויילס, 24,844 בקולומביה הבריטית) היו 7,275 מקרי מוות (2,572 בסקולטנד, 2,655 בניו-סאות-ויילס, 2,048 בקולומביה הבריטית). מקרי התמותה הקשורים בכבד היוו 26% מכלל מקרי המוות בסקוטלנד, 21% בניו-סאות-ויילס, ו-22% בקולומביה הבריטית.

מגמות של מוות הקשור בכבד היו יציבות בסקוטלנד (בגברים p=0.4, בנשים p=0.2) ובניו-סאות-ויילס (בגברים p=0.9, בנשים p=0.9), אך נמצאו בעלייה בקולומביה הבריטית (גברים p=0.002, נשים p=0.04).

החוקרים מסכמים, כי הסיכון למוות הקשור בכבד לאחר אבחנה בדלקת כבד נגיפית מסוג C נשאר כשהיה או אף עלה עם הזמן בשלושה אזורים שונים בהם קיים מסד נתונים של האבחנה. נתונים אלו מדגישים כי תוכניות הטיפול בדלקת נגיפית מסוג C, עד כה, היו בעלות השפעה קטנה ברמת האוכלוסייה על תמותה ממחלת כבד הקשורה לנגיף.

על אף ממצאים מפתיעים אלה, בשל הטיפולים החדישים שנמצאים באופק והצפי שהשימוש בטיפולים יעלה, נראה כי קיים פוטנציאל רב שאסטרטגיות טיפול עתידיות אכן יורידו את התמותה מדלקת נגיפית מסוג C.

מקור:
Aspinall, E. J., Hutchinson, S. J., Janjua, N. Z., Grebely, J., Yu, A., Alavi, M., et al. (2015). Trends in mortality after diagnosis of hepatitis C virus infection: An international comparison and implications for monitoring the population impact of treatment. Journal of Hepatology, 62(2), 269-277.

נושאים קשורים:  HCV,  הפטיטיס C,  תמותה,  מחקר בינ"ל,  מחלות כבד,  מחקרים
תגובות