דלקת מפרקים שגרונית

ארוזיות והיצרות חלל המפרק מעידים על מוגבלות המפרקים בחולי דלקת מפרקים שגרונית

מחקר מצא, כי כל סוגי הנזק המפרקי שניתן לזהות בצילום משפיעים על היבטים שונים בתפקוד הפיזיולוגי של המפרק

17.02.2015, 01:47
תצלום רנטגן של כף היד (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שכלל כ-170 מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis), בוסס הקשר שבין נזקים מפרקיים, ארוזיות (erosions) והיצרות של חלל המפרק לבין מוגבלות תפקודית, שהוערכה לפי שאלון, סולם מיומנות וכוח האחיזה (grip strength).

המחקר האורכי נערך כדי להעריך אם סוגים שונים של נזקים רדיוגרפיים (היצרות אמיתית של חלל המפרק, פריקה ותת-פריקה[luxation/subluxation] של המפרק וארוזיות [erosions]) קשורים למוגבלויות במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית.

לא נמצא קשר בין היצרות אמיתית של חלל המפרק, פריקה, תת-פריקה או ארוזיות לבין הציונים בשאלון להערכת בריאות

נאסף מידע מתוך המחקר האירופאי על מחלות מגבילות ותמיכה סוציאלית (the European Research on Incapacitating Diseases and Social Support study) לגבי 167 מטופלים עם RA במשך 10 שנים. המידע נותח במטרה לחקור את הקשר בין שלושת סוגי הנזק הרדיוגרפי שצוינו לעיל לבין מוגבלויות, אשר הוערכו לפי כוח האחיזה (grip strength), שאלון להערכת בריאות וסולם המיומנות מבין (Arthritis Impact Measurement Scales- AIMS).

ניתוח נתונים אורכי כלל מודלים נפרדים עבור כל סוג נזק וקבוצת מפרקים, ונבנו מודלים משולבים שכוללים את כל הנתונים.

ניתוחים של מודלים נפרדים מצאו קשר הפוך בין כל סוגי הנזק המפרקי לבין כוח האחיזה, אך רק היצרות אמיתי של חלל המפרק נמצאה עם מובהקות סטטיסטית בניתוח הנתונים המשולב.

לא נמצא קשר בין היצרות אמיתית של חלל המפרק, פריקה, תת-פריקה או ארוזיות לבין הציונים בשאלון להערכת בריאות. עם זאת, בניתוח של מודלים נפרדים נמצא כי ארוזיות קשורות למיומנות לפי AIMS.

לאחר ריבוד לפי מפרקי כף היד נמצא, כי ארוזיות במפרקי ה-MCPי (Metacarpophalangeal joints) והיצרות אמיתית של החלל במפרקי שורש כף היד קשורים באופן מובהק לכוח האחיזה.

ארוזיות במפרקי ה-PIPי (proximal interphalangeal joints) ובמפרקי ה-MCP היו סוג הנזק היחידי שנמצא קשור לתוצאות השאלון להערכת הבריאות ולמיומנות לפי AIMS, בהתאמה.

החוקרים מסכמים, כי כל סוגי הנזק המפרקי שניתן לזהות בצילום משפיעים על היבטים שונים בתפקוד הפיזיולוגי של המפרק.

מקור:
Relationship between types of radiographic damage and disability in patients with rheumatoid arthritis in the EURIDISS cohort: a longitudinal study ;Victoria Navarro-Compán, Robert Landewé, Sella A. Provan, Sigrid Ødegård, Till Uhlig, Tore K. Kvien, András P. Keszei, Sofia Ramiro, and Désirée van der Heijde.

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  RA,  rheumatoid arthritis,  צילום רנטגן,  מחקרים
תגובות